غزوه‌ی ‫بدر‬ یا غزوه‌ی بدر بزرگ که الله متعال آن را روز فرقان نامیده است، نخستین رویارویی نظامی میان اسلام و کفر بود به فرماندهی رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و عمرو بن هشام مخزومی معروف به ‫‏ابوجهل‬.
۰۲ تير ۱۳۹۵ - ۲۳:۴۱
۰
مسلمانان اساسا برای تصاحب کاروان تجاری قریش که از ‫#‏شام‬ برمی‌گشت بیرون آمده بودند و تصور اینکه جنگی بزرگ میان آنان و لشکر ‫#‏قریش‬ در خواهد گرفت را نمی‌کردند. کاروان قریش به فرماندهی ابوسفیان بن حرب از تحرک مسلمانان اطلاع یافتند، بنابراین ابوسفیان قاصدی به مکه فرستاد و از آنان درخواست کمک نمود. 

هر چند ‫‏ابوسفیان‬ توانست قافله را به مکه برساند اما ابوجهل که فرماندهی مشرکان را بر عهده داشت بر مقابله‌ی نظامی با مسلمانان اصرار کرد و در نتیجه نخستین رویارویی نظامی میان مسلمانان و مشرکان در محل چاه‌های بدر واقع در جنوب غرب ‫#‏مدینه‬ رخ داد.

لشکر مشرکان از حدود هزار مرد جنگی تشکیل می‌شد، یعنی بیش از سه برابر مسلمانان که تنها سیصد و چند تن بودند.

این غزوه که در تاریخ ۱۷ رمضان سال دوم هجری اتفاق افتاد به پیروزی قاطع مسلمانان و کشته شدن اغلب سران کفر انجامید.

این پیروزی آثار بسیاری بزرگی داشت که می‌توان آن را در چند مورد خلاصه نمود از جمله: تولد واقعی حکومت اسلامی و شناخته شدن مسلمانان به عنوان یک قدرت در جزیرة العرب و از سوی دیگر شکسته شدن هیبت قریش. همینطور مخالفان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه که تا پیش از جنگ بدر به صراحت با ایشان اظهار دشمنی می‌کردند پس از این نبرد به دشمنی مخفی روی آوردند که به «نفاق» معروف است و در نتیجه جریان منافقان در مدینه خودنمایی کرد.
پــنــجــره
آخرین اخبار