۲۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۲:۱۹
۱

بعضی از مردم حتی برخی از کسانی که ادعای سلوک دارند مقصود واقعیشان از این زیارتها خدا نیست و برای انس ذهنی به مدارک خود و سرگرمی با گمان و خیال و پندار و شاید برای به دست آوردن مدتی مکان خلوت با همراه و یا دوستان خود به آن مکانهای مقدس مسافرت می کنند! و چون به دنبال خدا نرفته و نمی خواهند بروند، از آن مشرب توحید نمی نوشند و از آب ولایت جرعه ای بر کامشان ریخته نمی شود و تشنه کام باز می گردند.
به همان حکایات و احوال اولیا سرگرم و با اشعار عرفانی و دعاها و مناجاتهای صوری بدون محتوا عمر خودشان را به پایان می رسانند.

سید هاشم حداد
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
شما که در مقامات سالانه فرو افتاده ای کشک خودت را بساب نه اینکه در پوستین مردم فرو افتی پسرم
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار