۲۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۳
۰
در دستگاه خدا هم حكمت هست هم فلسفه. اما خدا محكوم حكمت و فلسفه نيست . مبادا براي حكمت نماز بخواني ، كه بگويي چشم و گوشم باز شود . عبادات را خالص براي خدا انجام بده . هر چه مي تواني خودت را ساكت كن . هر چه كه از معلومات محروم مي شوي نترس . اگر توانستي خواستت را ساكت كن . خواست از همه چيز بالاتر است . اصلا بگو خدايا از زمين ًِ من چيزي نمي رويد ، خاطر جمع باش كه زمينم ديگر باير شد . هر چه خودت مي كاري به من مربوط نيست . زمين من خلاص شد زيرا ديگر خواست نيست . نه قرب ، نه عبادت ، نه تقوي ، نه كرامات و نه معجزات و نه باهرات . از نفس من چيزي روييدني نيست . زمينم خراب شده است . زيرا هر چه داشت روييد .

مرحوم اسماعیل دولابی
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار