آهنگ حماسي و شور انگيز Soviet March (مارش شوروي) : دوستاني که بازي Red Alert رو بازي کردند, حتما با اين آهنگ آشنايي دارند .پيشنهاد ميکنم حتما بشنويد .
۲۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۷
۱


از اينجا دانلود کنيد.

د
تصویر
مادر وطن (مام وطن) فرزندانش را براي دفاع فرا ميخواند.


آهنگ نبرد يا دفاع مقدس The Sacred War .

اين آهنگ در زمان جنگ جهاي دوم ساخته شد به نوعي ميتوان اين آهنگ رو نماد جنگ جهاني دوم در روسيه دانست .شايد معروف ترين آن .


از اينجا دانلود کنيد.

د
تصویر

آهنگ زيبا و حماسي Red army is the strongest( ارتش سرخ قويترين) است, اين نيز يکي ديگر از شاهکار ها در اين زمينست که پيشنهاد ميکنم حتما گوش دهيد.


از اينجا دانلود کنيد.

ه
آهنگ هاي مربوط به سواره نظام قزاق :

ه
تصویر

سواره نظام قزاق يکي از معروف ترين و قديميترين گروههاي ارتش روسيه چه قبل از کمونيسم و چه بعد از آن است .قزاق نبايد آنها را با اهالي قزاقستان اشتباه گرفت ,در ايران به غلط به آنها قراق گفته ميشود در حالي که آنها Cossacks هستند. به طور کلي به اهلي کوهستانهاي قفقاز گفته ميشود .اينان مردماني جنگجو و مقاوم هستند .از قديم در ارتش روسيه از جايگاه ويژه اي برخوردار بودند و به به نوعي زبده ترين جنگجويان تزار بحساب مي آمدند, هنوز هم در روسيه هنگ هاي سواره قزاق وجود دارد .اينان يونيفرم و لباس مخصوص به خود را دارند .
اين دو آهنگ زيبا و قديمي در وصف آنهاست :

The Cossacks

از اينجا دانلود کنيد.

و همچنين

از اينجا دانلود کنيد.

آهنگ زيباي Lets Go که خود شاهکاريست در زمينه هم خواني گروه کر. جالب است براي صداي زير مثل خيلي از کارهاي ديگر ارتش سرخ از صداي زن استفاده نشده ,منتها شيوه خواندن اين احساس را القا ميکند که گروه دو صدايي ميباشد .


از اينجا دانلود کنيد.

د
تصویر

آهنگ حماسي Farewell of Slavianka که احتمالا آشنا هستيد و معروف ميباشد .از اينجا دانلود کنيد.
پــنــجــره
نظرات
شیرین صفوی
حالا چیکار کنیم پارسینه!!!!حفظش کنیم ؟؟؟!! صواب داره لابد !!!
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار