۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۰:۳۷
۰
آیت الله بهاءالدینی(ره):
اگر خدای تعالی به شما توفیق بدهد و معارف الهی برای شما حاصل شود، می بینید که مؤثر در همین عالم ماده هم خدای تعالی است، همه مثل ابزارند، مثل ابزار نجاری کار را انجام می دهد. ما ابزاریم. ما آلت محض هستیم. فاعلیت حقیقی، فاعلیت خداست.
با خدا ارتباط پیدا کنید. ارتباط با خدا به معنی کناره گیری از مردم نیست بلکه باید کار مردم را برای خدا انجام دهیم. معاشرت و کسب برای خدا باشد. اگر با خدا ارتباط پیدا کنید، دیگر رها نمی کنید. همه ی بدی ها به خاطر این است که با خدا رابطه برقرار نمی شود. اگر انسان دستگاه توحید را فهمید، اگر فهمید همه چیز در دستگاه خدا هست، نمی تواند از دستگاه خدا صرف نظر کند.
« شهره ی آفاق »
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار