۰۹ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۷
۱
استاد سید عبدالله فاطمی نیا :

اگر صاحب انس به الله نشوی و همتت در عبادت کوتاه باشد، یک خطر تو را تهدید می کند که شیطان تو را از یک طاعت به طاعت دیگر می کشاند و خودت هم متوجه نمی شوی. می خواهی صله رحم کنی، شیطان می گوید: نه حالا بنشین این دعا و زیارت را بخوان، بعدا می روی. نمی گوید: برو دزدی کن و شراب بخور. شیطان بلد است چه کار کند. اگر همت انسان در عبادت عالی باشد، خدا به او بینش می دهد.
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
وجدانن صله رحم درد سر است !!!!
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار