۰۶ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۶
۰
ده مرتبه قبل از طلوع آفتاب وده مرتبه قبل از غروب اين دعارا بخوانيد

"لاإلهَ إلّاالله وحدَه لاشريكَ له، له المُلك و له الحمد، يُحْيي وُيميتُ و يميتُ ويُحيي وهو حيٌّ لا يموتُ، بِيَدِه الخَيْر و هو علي كلِّ شيءٍ قدير"

بسياري از معنويات انسان با اين دعا درست ميشود، اگر بااعتقاد وتوجه گفته شود افسردگي ها با اين دعا برطرف ميشود ،به شرط اينكه از روي امتحان خدا نباشد! بايد از امتحان كردن خدا دست برداريم ! بسياري از خوبان ما هنوز هم خدا را امتحان ميكنند؛ اينكه بعضي ميگويند اين دعا را بخوان ببين چه ميشود؟ اين امتحان كردن خداست!

بايد با تمام وجود إنَّ الله علي كلّ شيءٍ قدير ( خداوند بر همه چيز قادرو تواناست) را قبول داشت.
بدترين سخن اين است كه گفته شود دعا كردم و نشد! زيارت رفتم و نشد! اين نشدگفتن ها خطرناك است! اين نااميدي ها و اين نحو برخورد با دعا و توسلات خطرناك و شيطاني است!
هيچ دعا كننده اي دست خالي برنميگردد؛ اگر به صلاحش باشد همان را به او ميدهند و اگرهم به صلاحش نباشد، بهتر از آن را به او ميدهند

استاد عبدالله فاطمی نیا
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار