۲۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۸
۰
من مغفول مانده است. من که فراموش شود، خدا نیز فراموش می‌شود. حدیث است؛ من عرف نفسه فقد عرف ربه. برخی می‌گویند؛ این حدیث سند ندارد. فرض کنیم این حدیث سند ندارد. در منطق اگر یک قضیه صادق باشد، عکس نقیض آن نیز صادق است.

در قرآن آمده است؛ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ، خدا را فراموش کردند و خدا نيز چنان کرد تا خود را فراموش کنند. از عکس نقیض این آیه، حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه در‌می‌آید. منطقا این حدیث را از قرآن استخراج می‌کنیم حتی اگر سند نداشته باشد. حدیث بالا قدسی و حتی بالاتر از حدیث قدسی و خود قرآن است.

غلامحسین ابراهیمی دینانی
پــنــجــره
آخرین اخبار