آورده اند که موسى پیغمبر علیه السلام روزى ملک الموت را دید، گفت : به چه کار آمده اى ، به زیارت یا به قبض روح ؟ گفت : به قبض روح .
۲۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۵
۱
 گفت : چندان امانم ده که (مادر و) عیال را وداع کنم . گفت : مهلت نیست . گفت : چندان که خداى را سجده کنم . دستورى یافت . در سجده گفت : خداوندا! ملک الموت . را بگو که چندان مهلتم دهد که مادر و عیال را وداع کنم . ندا آمد که مهلت دهد. موسى علیه السلام به در خانه مادر آمد. (گفت : اى جان مادر!) سفر دورم در پیش است . گفت : اى فرزند چه سفر است ؟ گفت : سفر قیامت . مادر به گریه آمد. به در خانه عیال و اطفال آمد و ایشان را وداع کرد. کودکى خرد داشت دست زد و دامن موسى گرفت و مى گریست . موسى نیز به گریه در آمد. خطاب عزت رسید که اى موسى ! به درگاه ما مى آیى ، این گریه و زارى (از بهر) چیست ؟ گفت : خداوندا! بر این کودکانم رحم مى آید. ندا آمد که اى موسى ! دل فارغ دار که من ایشان را نیکو دارم (و به نیات حسنه شان بپرورم .)

موسى با ملک الموت گفت : از کدام عضو جان بیرون خواهى کرد؟ (گفت : از دهان .) گفت : از دهانى که بى واسطه با خداى سخن گفته ام یا (از دستى که بدان الواح تورات گرفته ام یا) از پایى که بدان به طور به مناجات رفته ام ؟

ملک الموت ترنجى به وى داد تا ببویید و به یک بوییدن روح وى را قبض کرد.

فرشتگان گفتند: یا اءهون الاءنبیاء موتا کیف و جدت الموت ؟ قال : کشاة تسلخ و هى حیة . (یعنى : اى آنکه در میان پیامبران آسانترین مرگ را داشته اى ! مرگ را چگونه یافتى ؟ گفت : همچون گوسفندى که پوست از (بدن ) آن بر کنند در حالى که زنده باشد).
پــنــجــره
نظرات
اهوازی
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم یا مالک الموت طیبنی للموت خدایا ای مالک مرگ گوارا کن برایم مرگ را
و اصلحنی قبل الموت وقبل از مرگ اصلاحم کن
وارحمنی عند الموت و هنگارم مرگ به من رحم کن
و هون علی سکرات الموت و سکرات مرگ را برای من آسان کن

و لا تعذبنی بعد الموت و بعد از مرگ عذابم نکن


و ارضنی الی ملک الموت این خط رو بطور کل مشکل دارم این درسته؟راضیم کن به سوی ملک الموت


یا فاطر السموات و الارض ای پدید آورنده آسمانها و زمین


انت ولیی فی الدنیا و الاخره تو سرپرست من در دنیا و آخرت هستی


و توفنی مسلما و مسلمان بمیرانم یا من رو مسلمان بمیران


و الحقنی با لصالحین و منو با نیکوکاران ملحق کن


برحمتک یا ارحم الراحمین به رحمتت ای مهربانترین مهربانان
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار