از متداول ترین نوع اسناد تنظیمی در دفترخانه ها سند وکالت و از بین آنها اسنادی است که به وکالت بلاعزل شهرت دارد .
۰۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۱
۰
 بلاعزل بودن سند وکالت به این معناست که موکل یعنی شخصی که برای انجام امری به دیگری نیابت داده است حق برکنار کردن وکیل خود را ندارد .

با این توضیح معلوم می شود بلا عزل بودن وکالت هیچ ارتباطی به موضوع آن یعنی اموری که انجام آن به عهده وکیل گذاشته شده است ندارد و صرفا به سلب حق موکل در برکناری وکیل مربوط می شود.
آما آن چه که امروز به اشتباه در مورد وکات نامه های بلا غزل در فهم عامه متداول است اختیار وکیل نسبت به فروش مورد وکالت به دیگری و یا به شخص خود می باشد به عبارت اخری وکالت بلاعزل همان وکالت فروش فرض می شود .

در صورتی که ممکن است موضوع وکلتنامه ای کاری و در عین حال ماهیت آن بلاعزل باشد و یا بالعکس موضوع یک وکالت نامه فروش اموال اما وکالت نامه به صورت عادی تنظیم گردد یعنی موکل بتواند برغم اختیارات وکیل در فروش هر زمان که خواست وکالت نامه را فسخ و وکیل را از سمت خود عزل کند.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار