۱- جامایکا: قبل از آنکه از رودخانه عبور کنی، به تمساح نگو “دهن گنده”. تفسیر: تا وقتی به کسی نیاز داری، او را تحمل کن و با او مدارا کن
۲۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۵
۱

۲ – هاییتی:
اگر میخواهی جوجه‌هایت سر از تخم بیرون آورند، خودت روی تخم‌مرغ ها بخواب.
تفسیر: اگر به دنبال آن هستی که کارت را به بهترین شکل انجام دهی آن را به شخص دیگری غیر از خودت مسپار.
۳ –لاتین:
یک خرگوش احمق، برای لانه‌ی خود سه ورودی تعبیه می‌کند.
تفسیر: اگر خواهان امنیت هستی، عقل حکم می‌کند که راه دخالت دیگران را در امور خودت بر آن‌ها ببندی
۴ –آفریقا:
هرسوسک از دید مادرش به زیبایی غزال است.
معادل فارسی: اگر در دیده‌ی مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی.
۵ –روسی:
بشکه‌ی خالی بلندترین صدا را ایجاد می‌کند.
تفسیر: هیاهو و ادعای زیاد نشان از تهی بودن دارد.
6 –اسپانیا:
برای پختن یک املت خوشمزه، حداقل باید یک تخم‌مرغ شکست.
تفسیر:بدون صرف هزینه به نتیجه‌ مطلوب دست نخواهی یافت
۷ –روسی:
هرکه چاقوی بزرگی در دست دارد، لزومآ آشپز ماهری نیست.
تفسیر: دسترسی به امکانات مطلوب ضامن موفقیت نیست.
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
Strangers are just friends you haven’t met yet.—American
Beauty is a good letter of recommendation.—German
You never get a second chance to make a first impression.—American
You’re never too old to learn.—Latin
A single conversation across the table with a
wise person is worth a month’s study of books.—Chinese
Home is where the heart is.
You can’t go home again.
Home is where we grumble the most and are treated the best.
Birds return to old nests.—Japanese
A house is not a home.
Mi casa es su casa.—Spanish
Half of your fortune lies in your family line.—Korean
Of all the virtues, family duty is the first.—Chinese
A brother helped by a brother is like a fortified city.—Book of Proverbs
Like father, like son.—Latin
Like mother, like daughter.—Persian
Whoever marries for money will have unworthy children.—Talmud
The more you chew your meat, the better it tastes;
The more you speak, the lighter your heart becomes.—Korean
An old cat will never learn to dance.—Moroccan
Habits are first cobwebs, then cables.—Spanish
Love makes marriage possible,
and habit makes it endurable.—American
The fool in a hurry drinks his tea with chopsticks.—Chinese
An apple a day keeps the doctor away.—English
Few desires, buoyant spirits; many cares, feeble health.—Chinese
A sick person is a prisoner.—Yemenite
He who has health has hope,
and he who has hope, has everything.—Arab
Nature, time, and patience are the three great physicians.—Irish
In the emergency room, we can ease their
pain, but we can not ease their lives.
Prevention beats medication.
Put a lid on what smells bad.—Japanese
Old age is a thousand headaches.—Persian
Love your children with your heart,
but train them with your hands.—Ukrainian
Don’t threaten a child; either punish him or forgive him.—Talmud
It’s an ill bird that fouls its own nest.—Chinese
Emeralds and crystals glitter when lit.—Japanese
Spare the rod and spoil the child.—The Bible
از کتاب compelling conversation
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار