تعريف كلاسيك سواد توانايی خواندن و نوشتن است.
۰۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۸
۱
اما بر اساس تعريف يونسكو شخص با سواد فردی است كه تمام پارامتر های زير را داراست:

١- سواد عاطفی: توانايی برقراری روابط عاطفی با خانواده، همسر و دوستان به نحو احسن

٢- سواد ارتباطی: توانايی برقراری ارتباط و تعامل با تمامی اعضای جامعه
(آداب معاشرت- روابط اجتماعی خوب)

٣- سواد مالی: توانايی مديريت اقتصادی درآمد (چگونگی پس انداز، سرمايه گذاری و مديريت خرج)

٤- سواد رسانه: اينكه بدانيم كدام رسانه ها معتبر و كدام نا معتبر است؛ توانايی تشخيص وثوق اخبار و ديگر پيام های رسانه ای

٥- سواد آموزش و پرورش: توانايی تربيت فرزندان به نحو احسن

٦- سواد رايانه: توانايی استفاده از مهارت های هفت گانه رايانه ICDL ( مفاهيم پايه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از رايانه و مديريت فايل ها، واژه پردازی

امروزه در قرن بیست و یکم داشتن سواد خواندن و نوشتن و حتی اخذ مدرک دانشگاهی دال بر باسواد بودن فرد نیست ، به امید روزی که فرد باسواد جامعه ما تمام معیارهای فوق را داشته باشد ...
پــنــجــره
نظرات
kqqacesi
20
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار