خبرنگاران خسته درد حال برگشت از وین
۲۵ تير ۱۳۹۴ - ۰۳:۳۰
۶


عکس: سعید جعفری
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
همه ایرانی بودنند ؟ البته باید زودتر میفهمیدیم که .....
ناشناس
شیمیایی زدن؟
ناشناس
جان جان
ناشناس
واقعا خسته هستند
میدانید در مذاکرات وین کدام صنعت اتریش به شدت فعال شده بود؟!
میدانید هتل کوبورگ از تونل های زیرزمینی به کجاها می رسید؟!
خخخخخخخخخخخخخخخ
ناشناس
والبته با جیب پر پول ماموریتها
ناشناس
چه خبره؟؟‌ اينهمه خبرنگار براي گزارش كردن يك خبر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!
با كدام بودجه و پول از جيب چه كسي؟؟؟!!!
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار