۲۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۸
۰
عنایت گفت: نباید به دست خودمان سرمایه سوزی کنیم. در حال حاضر ایشان یکی از مهمترین داورهای فوتبال آسیا هستند و از گزینه های اصلی حضور و قضاوت در جام جهانی 2018 روسیه هستند.

پــنــجــره
آخرین اخبار