در زندگی مدرن امروزی ارزشهای بسیاری تغییر کرده اند . زندگی خانوادگی که اساس جامعه را تشکیل می دهد مانند دیگر سنت ها مورد هجوم واقع شده است .
۲۸ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۲:۲۹
پارسینه-آذردخت داوری : چند همسری یکی از مرزهای دنیای کهن و دنیای تغییر یافته کنونی است، ترجیهات موجوددر این زمینه همراه با سکون گذشته دفن شده است و زنده نگه داشتن آن حداقل با توجیهات گذشته مقدور نیست سعادت و خوشبختی زناشویی در گرو صفا، صمیمیت، گذشت، فداکاری، وحدت و یگانگی است .

در تمام بحث هایی که در مورد انواع زندگی خانوادگی در دوره های مختلف بیان شده است سعی بر آن دارد که دید کلی در مورد واقعیت زندگی خانوادگی و توصیف آن همانگونه که در عمل وجود دارد در ذهن ایجاد شود .

درواقع در طول یک دوره تاریخی، خانواده دست خوش تغییرات اساسی و بنیادی شده که از عوامل مختلفی چون تغییر شیوه زندگی و نوع معیشت و تکنولوژی و مصرف و تغییر نگرش نسبت به زندگی متأثر است . حول این تغییرات رویکردهای مختلفی در مورد خانواده شکل گرفته است . دین مبین اسلام تلاش می کند زوجین را علیرغم مشکلات به زندگی مودت آمیز و عاشقانه دعوت کند . در جهان اسلام خانواده با همه مظاهرش آن چنان استوار و پابرجا بنا نهاده شده که هیچ عاملی نمی تواند اساس آن را زیر سؤال ببرد

خانواده کوچکترین سلول جامعه است . اگر خانواده از لحاظ روانی آرامش داشته و سالم باشد جامعه نیز از جهات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ای سالم و مترقی و روبه رشد خواهد بود .

یکی از بزرگترین چالش های امروزی جامعه نهاد خانواده می باشد و عواملی که باعث افزایش یا کاهش راندمان و پویایی این نهاد می گردد باید مورد توجه قرار بگیرد .

جامعه وقتی پویا و تأثیرگذار است که تک تک اجزای آن که همان نهاد مقدس خانواده می باشد مورد توجه، بررسی و شناخت از تمامی ابعاد قرار بگیرد لذا چند همسری و تعدد زوجات که عامل مؤثر بر این نهاد است، مورد بررسی قرار می گیرد .

بررسی درستی و نادرستی مسائلی مانند تعدد زوجات که ناشی از ضرورت های شخصی یا اجتماعی است با این نحو صحیح نیست که آن را با تک همسری مقایسه کنیم . بررسی صحیح اینگونه مسائل منوط به این است که از طرفی علل و موجبات ایجاب کننده آنها را در نظر بگیریم و ببینیم عواقب وخیم بی اعتنایی به آنها چیست .

از طرف دیگر نظری به مفاسد و معایبی که از خود این مسائل ناشی می شود بیفکنیم . آنگاه یک محاسبه کلی روی مجموع آثار و نتایجی که از دو طرف مسئله پیدا می شود به عمل آوریم . تنها در این صورت است که این گونه مسائل بصورت واقعی مورد بررسی قرار می گیرند .

لذا در این مقاله به انواع ازدواج (تک همسری ـ چند همسری و ......) و عواملی که از نظر تاریخی و اجتماعی باعث ایجاد چند همسری می شوند معایب و آسیب های چند همسری از نظر حقوقی ـ فلسفی ـ تربیتی ـ روحی و اخلاقی و هم چنین عواملی که باعث ضرورت تعدد زوجات در جامعه می گردد . تفاوت های فیزیولوژیکی زنانه و مردانه که مؤثر در این پدیده است . و موضوع کمونیسم جنسی ـ چند شوهری و علل شکست چند شوهری . نظر اسلام در رابطه با تعدد زوجات و نسبت هایی که به اسلام داده اند و بطور کلی نقش اسلام در چند همسری، فلسفه ازدواج های پیامبر نکات مهم در ازدواج های پیامبر بررسی حقوقی چند همسری در ایران با توجه به لایحه حمایت از خانواده و نظر حقوق دانان را در این باره و بطور کلی چند همسری در کشورهای امریکا ـ کانادا ـ تونس ـ مصر و بنگلادش و نظریه های پست مدرن در حول محور خانواده عواملی که باعث افزایش سن ازدواج می شوند و موضوع ازدواج موقت را در این مقاله مورد بررسی قرار داده ایم .

لزوم پرداختن به این موضوع

در زندگی مدرن امروزی ارزشهای بسیاری تغییر کرده اند . زندگی خانوادگی که اساس جامعه را تشکیل می دهد مانند دیگر سنت ها مورد هجوم واقع شده است .

و از آنجا که بهترین و با ارزش ترین و مؤثرترین ظرفیت های فکری و فرهنگی در خانواده ساخته می شود و بر عمق هنجارهای اجتماعی و پویایی اعضای آن تاثیر می گذارد لذا موضوع چند همسری یا تعدد زوجات و پیامدهای آن را مورد توجه قرار دادیم . با توجه به اینکه :

تحقیقات نشان می دهد که پدری که دو زن داشته باشد بچه اش به خلاف و بزهکاری بیشتری کشیده می شوند و از نظر اجتماعی فرزندان این خانواده ها در معرض خشونت و تمسخر بیشتر اطرافیان قرار می گیرند و به طور کلی باعث می شود خانواده ها بسوی انحطاط برود .

به علت اینکه در موارد گوناگون چند همسری باعث بوجود آمدن طلاق و از هم پاشیدگی خانواده ها می گردد . پیامد دیگر آن بی اعتمادی زن به شوهر است و هم چنین باعث افزایش بزهکاری کودکان و نوجوانان می شود لازم و ضروری است برای حفظ نهاد و بنیان خانواده و تأثیرات چند همسری بر روی این نهاد به این موضوع (تعدد زوجات) توجه کافی مبذول نماییم .

بنابراین شناخت آسیب های چند همسری به دلیل اینکه عامل آسیب زایی است که باعث تشدد و ناهنجاری و ازهم پاشیدگی نهاد خانواده می گردد و با توجه به اینکه خانواده یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار در جامعه می باشد . پرداختن به این موضوع با اهمیت می باشد.

اهداف تحقیق :

1ـ افزایش سطح آگاهی جامعه

2ـ ضرورت پرداختن به موضوع از جنبه های متفاوت اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی

3ـ توجه به پیامد و آسیب های اجتماعی چند همسری در جامعه ( بزهکاری ـ فقر ـ زنان بی سرپرست و ......)

4ـ توجه به مسائل روانی حاکم بر درون خانواده از جمله اعتماد بین زوجین

5ـ لزوم پرداخت به عواملی که منجر به ثبات و پایداری خانواده می شود .

6ـ شناخت نظرات اسلام درباره چند همسری

7ـ توجه به سیستم نظارتی و فرهنگی فعال در رابطه با موضوع خانواده

8ـ بررسی عوامل اجتماعی و فردی که باعث بوجود آمدن تعدد زوجات می گردد .

9ـ بررسی فرهنگ عرفی جامعه در رابطه با این موضوع

10ـ ضرورت توجه به خانواده به عنوان مهم ترین و عالی ترین مقام تربیتی جامعه .

11ـ توجه به نکات مهم در ازدواج مجدد از نظر پیامبر اسلام و شرایط اجتماعی و عرفی جامعه آن زمان

12ـ بستر سازی مناسب برای ازدواج های سالم

13ـ بررسی نقش قانونگذار در ایجاد امنیت و آرامش در خانواده

14ـ معرفی و بیان اهمیت نقش خانواده در رشد و پیشرفت جامعه

امروزه نمی توان بدون توجه به آسیب های چند همسری یا تعداد زوجات و بدون آگاهی از شرایط و علل آن و ساز و کارهای آن به موضوع ازدواج مجدد پرداخت . زیرا هر قدر که جامعه رو به رشد و جلو می رود باید متکامل تر و سالم تر شود تا بتواند به حیات خود ادامه دهد . درواقع جامعه ای سالم، توانا و پویاست که اعضای آن (خانواده) سالم و پویا و توانمند باشند زیرا که خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی و سلول جامعه است .

لذا در این راستا پرداختن به این سؤالات در بخش ذیل ضروری می باشد :

چند نوع ازدواج داریم ؟ چه تفاوت هایی بین زن و مرد از نظر فیزیولوژیکی وجود دارد ؟ چه عواملی باعث بوجود آمدن چند همسری می شود ؟

نظر اسلام درباره چند همسری کدام است، آیا در سنت در روایات نیز به این موضوع پرداخته شده است ؟ که معایب و آسیب هایی به دنبال چند همسری بوجود می آید ؟ تأثیر چند همسری و تعدد زوجات بطور کلی بر روی بهداشت روانی خانواده چگونه است ؟ نکات مهم در ازدواج های پیامبر کدام است ؟ چند شوهری چیست و علل شکست چندشوهری چه می باشد ؟ لایحه حمایت از خانواده به عنوان منبع حقوقی چه تعالیمی درباره چند همسری دارد ؟چند همسری در تعالیم دینی دیگر غیر اسلام و کشورهای دیگر چگونه است ؟

جایگاه خانواده به عنوان مهم ترین عامل تربیتی در کجا قرار دارد ؟

بنیان خانواده تأثیر زیادی در امر اقتصادی، فرهنگی ـ اجتماعی و حتی سیاسی جامعه دارد نظر به اهمیت آرمانهای جامعه سالم اسلامی لازم است به روند و نوع حرکت آن و بررسی عواملی که باعث ایجاد آسیب در این روند می شوند بپردازیم .

تعاریف :

ازدواج : * به اعتقاد کارلسون ازدواج فرآیندی است که از کنش متقابل دو فرد «زن و مرد» که برخی شرایط قانونی را تحقیق بخشیده و مراسمی را برای برگزاری زناشویی خود بپا داشته اند و عمل آنان مورد پذیرش قانون قرار گرفته است .

* لوی اشتراس معتقد است که ازدواج برخوردی دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت یا میان قواعد اجتماعی و کشش جنسی است .

یا می توان گفت : به رابطه ای قانونی یا عرفی یا شرعی گفته می شود که مرد و زن را برای مدت موقت یا دایم به هم پیوند می دهد و جامعه آن را به رسمیت می شناسد .ازدواج در ایران بر مبنای مذهب مقررات دینی و موازین قانونی استوار است و هنگامی مشروع و رسمی تلقی می شود که با تشریفات خاص اسلامی انجام گیرد و از دفتر مخصوص ازدواج به ثبت برسد . ازدواج بر دو نوع است [1]:

تک همسری : (monogamy)

نوعی ازدواج است که در آن زن یا مرد فقط یک همسر دارند .

چند همسری : (polygamy)

نوعی ازدواج است که در آن زن یا مرد بیش از یک همسر دارند . چند همسری خود بر دو نوع است :

چند زنی : حالتی است که در آن مرد در یک زمان با چند زن ازدواج کند

چند شوهری : حالتی است که زن به طور هم زمان دو شوهر یا بیشتر داشته باشد .

در جاهلیت عرب چهار نوع زناشویی وجود داشته است .

* یک نوع همان که مردی بوسیله پدر دختر از دختر خواستگاری می کند و پس از تعیین مهر با او ازدواج می کند و فرزندی که از آن دختر به دنیا می آید از نظر تعیین پدر تکلیف روشنی دارد .

* نوع دیگر این بوده که مردی در خلال ایام زناشویی با زنی خود وسیله زناشویی او را با مرد دیگری یک مدت محدود فراهم می کرده است تا از او برای خود نسل بهتری به وجود آورد . درواقع این کار را برای بهبود نسل انجام می دادند به این نوع زناشویی نکاح استبضاع می نامند .

* نوع دیگر این بود گروهی که عده اشان کمتر از ده نفری بود با یک زن معین رابطه برقرار می کردند هرگاه صاحب فرزندی می شد در آن هنگام همه آن عده را نزد خویش دعوت می کند و هرکدام از آنها را به عنوان پدر فرزند خود برمی گزید آن مرد حق نداشت از پذیرش فرزند امتناع کند .

* علل شکست چند شوهری :

چند شوهری با طبیعت مرد موافق است نه با طبیعت زن . اما از نظر مرد برای اینکه اولاً با روحیه انحصار طلبی مرد ناسازگار است ثانیاً با اصل اطمینان پدری مخالف است . علاقه به فرزند طبیعت و غریزی بشر است . بشر طبعاً می خواهد توالد و تناسل کند و می خواهد رابطه اش با نسل آینده و نسل گذشته مشخص و اطمینان بخش باشد . می خواهد بداند پدر کدام فرزند است و فرزند کدام پدر است چند شوهری زن با این غریزه و طبیعت آدمی ناسازگار است .

چند شوهری هم با طبیعت زن منافات دارد هم با منافع او . زن از مرد موجودی می خواهد که قلب آن موجود را در اختیار داشته باشد حامی و مدافع او باشد برای او فداکاری کند زحمت بکشد و پول در آورد غم خوار او باشد پولی که به او می دهد به خاطر علاقه و محبت و در راه عشق به او بپردازد زن در چند شوهری هرگز نمی توانسته است حمایت و محبت و عواطف خالصانه و فداکاری یک مرد را نسبت به خود جذب کند از این رو چند شوهری همواره مورد تنفر زن بوده است . علیهذا چند شوهری نه با تمایلات و خواسته های مرد موافقت داشته است و نه با خواسته های زن .

از نظر روانشناسی تفاوتی اساسی بین ساختار روانی و گرایش ها و عواطف زن و مرد وجود دارد برخی از دانشمندان مانند مرسیه ، ویل دورانت ، دونتزلان و ... معتقدند زنان به طور طبیعی ( تک همسر گرا ) می باشند و فطرتاً از تنوع همسر گریزانند آنان خواستار پناه یافتن عاطفی و عملی مرد می باشند بنابراین تنوع گرایی در زنان نوعی بیماری است .

عوامل رواج چند همسری از نظر تاریخی :

1ـ عوامل جغرافیایی

2ـ عادت ماهیانه

3ـ محدود بودن دوره فرزند زایی زن

4ـ عوامل اقتصادی

5ـ عامل عدد و عشیره

6ـ فزونی عدد زنان بر مردان


تفاوت در فیزیولوژیکی زنانه و مردانه :

همانطوری که اسپرم مرزهای تخمک را می شکند و به آن نفوذ می کند به نظر می رسد این حس که بواسطه هورمون مردانه بوجود آمده و معادل پرخاشگر بودن در مرد است . اصولاً روان زنانه پذیرنده و روان مردانه نافذ است .

روان مردانه همانند سازی با مادر دارد (در سه سال اول تولد) ولی بین 3 تا 5 سالگی این همانند سازی را از مادر به سمت پدر تغییر جهت داده و به سمت پدر می کشاند ولی روان زنانه در ابتدا با مادر همانند سازی کرده و همواره آن را ادامه می دهد . این سوئیچ کردن از مادر به پدر در روان مردانه و این تعویض در مردها باعث می شود تعهد را از یکی به دیگری تجربه کنند و این دلیل دیگری بر پلی گامی (چند همسری) بودن روان مردانه است .

همانطور که در داستانها گفته شده است مرد برای رسیدن به یک دختر هفت خوان رستم را طی می کند . اگرچه پولی گاموس بودن خاص روان مردانه است و حتی نهفته در ذات او

رفتار جنسی در روان زنانه متکامل تر و از سوگیری عاطفی ـ اجتماعی بیشتری برخوردار است . همینطور کمتر تحت تأثیر هورمون قرار می گیرد .

علل چند همسری:

دلایل متفاوتی را برای تعدد زوجات بیان کرده اند یکی از این دلایل علت اجتماعی است : بواسطه فزونی عدد زنان بر مردان و یا به واسطه احتیاج اجتماع به کثرت نفوس می باشد . و در این گونه موارد تعدد زوجات یک نوع تکلیف و واجب کفایی است وظیفه ای است که برای نجات اجتماع از فساد و فحشا و یا برای خدمت به تکثیر نفوس اجتماع باید انجام شود . اگر فرض کنیم اجتماع واقعاً مبتلا به فزونی زن بر مرد باشد و یا نیازمند به تکثیر نفوس باشد یک وظیفه، یک واجب کفایی متوجه هم مردان و زنان متأهل می شود پای یک فداکاری و از خود گذشتگی به خاطر اجتماع برای زنان متأهل به میان می آید و تعدد زوجات را به عنوان حقی از جانب زنان بی شوهر برعهده مردان و زنان متأهل در می آورد .

فرض کنیم بطور مثال می خواهیم درباره (سربازی اجباری) در نظر بگیریم اگر تنها از زاویه منافع و تمایلات خانواده ای که سرباز به آنها تعلق دارد بنگریم شک ندارد که قانون سرباز وظیفه قانون خوبی نیست بررسی صحیح آن است که ضمن توجه به جدا شدن فرزندی از خانواده به عواقب وخیم سرباز مدافع نداشتن را برای کشور در نظر بگیریم آن وقت است که کاملاً معقول و منطقی به نظر می رسد که گروهی از فرزندان وطن بنام «سرباز» آماده دفاع و جانبازی برای کشور باشند .

که این موارد بیشتر بعد از حوادثی مانند جنگ اتفاق می افتد که شمار مردان از زنان کمتر می شود . آمارها نیز مؤید این معناست : در سال 1805 در میان 23000 تن از سرخ پوستان «دشت های بزرگ» در برابر هر 100 زن تنها 44 مرد وجود داشته . فرقه آمریکایی مورمون نیز که چند زنی را روا می داند، در گذشته ها بارها دچار کمبود مرد شده است برای مثال در سال 1870 در بین مورمون های سه ناحیه از استان یوتا 956 زن در برابر 854 مرد موجود بودند .

برتراند راسل می نویسد : «در انگلستان کنونی بیش از دو میلیون زن زاید بر مردان وجود دارد که بنا به عرف باید عقیم بمانند و این برای ایشان محرومیت بزرگی است» .

همواره براثر حوادث اجتماعی ـ مانند جنگ ها تعداد بیشماری از مردها تلف می شوند و همسران آنان بی سرپرست می گردند . هم چنین غالباً تصادف ها، غرق شدن ها، سقوط ها، زیر آوار ماندن ها و ... تلفات بیشتری را متوجه جنس مرد می کند طبیعی است در این موارد، شمار زنان آماده ازدواج بر مردان فزونی پذیرد .

در اروپا در خلال سی سال جنگ و خونریزی در جنگ جهانی دوم، مردان زیادی کشته شدند به طوری که عدد مردان برای ازدواج با دوشیزگان و بیوه زنان کفایت نمی کرد . تنها در آلمان غربی شش میلیون زن وجود داشت که نمی توانستند شوهری برای خود پیدا کنند . برخی از آنان از دولت درخواست کردند قانون جواز چند همسری را به تصویب رساند تا در پناه ازدواج قانونی هم از امنیت اجتماعی و تأمین اقتصادی بهره مند شوند و هم نیازهای غریزی آنان به طور سالم در کانون خانواده ارضا گردد که با مخالفت کلیسا چنین خواسته ای برآورده نشد . در نتیجه تأمین نیازها و ارضای غرایز، بسیاری از آنان را به روسپی گری و روابط حاشیه خیابان ها کشاند .

عامل دیگر مقاومت بیشتر زنان در برابر بیماری ها و عوامل هورمونی و ... موجب فزونی تعداد آنان در برابر مردان می شود . مطالعات نشان می دهد جنس زن در دوران جنینی، کودکی و بویژه دوران پیش از بلوغ در برابر بیماریهای عفونی مقاوم تر از جنس مرد است . و شرایط نامناسب و رنج آوری، هم چون کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه، پسران را بیش از دختران تحت تأثیر قرار می دهد و در کل مرگ و میر زنان نسبت به مردان در برابر بیماری ها کمتر است .

آمارهای موجود در برخی از مناطق جهان (مانند تانزانیا) نشان می دهد میزان تولد دختر در آنها بیش از پسر است « بر اساس برخی از آمارهای منتشره، چندی پیش در روسیه جمعیت زنانی 21 میلیون نفر بر مردان فزونی دارد بنابراین تکیه بر تک زنی باعث می شود در چنین شرایطی همواره تعدادی از زنان از نعمت ازدواج محروم بمانند در حالی که با جواز چند همسری می توانند از داشتن شوهر و کانون خانواده و آثار مهم آن بهره مند گردند .

آسیب های چند همسری :

در اینجا لازم است نظری به مفاسد و معایبی که از خود مسئله چند همسری ناشی می شود بیفکنیم آنگاه یک محاسبه کلی روی مجموع آثار و نتایجی که از مسئله پیدا می شود به عمل آوریم . معایبی که می شود برای تعدد زوجات ذکر کرد زیاد است و می توان آنها را از جنبه های مختلف مورد بحث قرار داد :

1ـ از نظر روحی

2ـ از نظر تربیتی

3ـ از نظر اخلاقی

4ـ از نظر حقوقی

5ـ از نظر فلسفی

1ـ از نقطه نظر روحی: در رابطه زناشویی آنچه عمده و اساس است امور روحی و معنوی است، عشق و عاطفه و احساسات است . کانون ازدواج و نقطه پیوند دوطرف به یکدیگر دل است . عشق و احساسات هرگز در صورت تعداد آنقدر رواج نمی گیرد که در وحدت می گیرد . اوج اعلای عشق و احساسات با تعدد سازگار نیست هم چنانکه با عقل و منطق نیز سازگار نیست .

2ـ از نظر تربیتی : چند همسری زنان را به قیام و اقدام علیه یکدیگر و احیاناً شوهر وا می دارد و محیط زناشویی را که باید محیط صفا و صمیمیت باشد به میدان جنگ و جدال و کانون کینه و انتقام تبدیل می کند . دشمنی و رقابت و عداوت میان مادران به فرزندان آنها سرایت می کند دودستگیها و چند دستگیها بوجود می آید محیط خانوادگی باید الهام بخش نیکی و مهربانی باشد که به تبدیل به درس آموز نفاق و نامردی می گردد .

3ـ از نظر اخلاقی : از نظر اخلاقی عده ای می گویند اجازه تعدد زوجات اجازه شره و شهرت است . به مرد اجازه می دهد هواپرستی کند . اخلاق ایجاب می کند که انسان شهوات خود را به حداقل ممکن تقلیل دهد . زیرا مقتضای طبیعت آدمی این است که هر اندازه جلوی شهوت را بازگذارد رغبت و تمایلش فزونی می گیرد و آتش شهوتش مشتعل تر می گردد . اخلاق اسلامی بر این پایه نیست . از نظر اسلام اخلاق با افراط در شهوترانی ناسازگار است .

4ـ از نظر حقوقی : به موجب عقد ازدواج هر یک از زوجین به دیگری تعلق می گیرد و از آن او می شود . حق استمتاعی که هرکدام نسبت به دیگری پیدا می کنند از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقد ازدواج مالک شده است . از این رو در تعدد زوجات آن که ذی حق است زن سابق است . معامله ای که میان مرد و زن دیگری صورت می گیرد در حقیقت معامله «فضولی» است زیرا کالای مورد معامله یعنی منافع زناشویی مرد قبلاً به زن اول فروخته شده و جزء مایملک او محسوب می شود . پس آن کس که در درجه اول باید نظرش رعایت شود و اجازه او تحصیل گردد زن اول است . بنابراین زن دوم و سوم و چهارم گرفتن درست مثل این است که شخصی یک بار مال خود را به شخص دیگر بفروشد و همان مال فروخته شده را برای نوبت دوم و سوم و چهارم به افراد دیگر بفروشد . صحت چنین معامله ای بستگی دارد به رضایت مالک اول و دوم و سوم و اگر عملاً شخص فروشنده مال مورد نظر را در اختیار افراد بعدی قرار دهد قطعاً مستحق مجازات است .

5ـ از نظر فلسفی : قانون تعدد زوجات با اصل فلسفی تساوی حقوق زن و مرد که ناشی از تساوی آنها در انسانیت است منافات دارد . چون زن و مرد هر دو انسان و متساوی الحقوق می باشند یا باید هر دو مجاز باشند یا هیچ کدام مجاز نباشند .

ـ تعدد زوجات باعث وارد آمدن لطمه ها و آسیب های جبران ناپذیری به بنیان خانواده ـ روان جامعه ـ نظام اجتماعی و فرهنگ کشور است .

تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد کسانی که در زندان هستند، بزهکاران ـ قاتلان و جنایتکاران روانی ـ دختران فراری ـ فاحشه ها و کسانی که به اعتیاد روی آورده اند فرزندان خانواده های نا آرام ـ فروپاشیده و از هم گسیخته که از آنها با عنوان فرزندان طلاق ـ خانواده های چند همسری یابد سرپرست یاد می شود .

خانواده هایی که در آنها تعدد زوجات یا چند همسری وجود دارد به علت تعدد زنان و فرزندان، افراد نمی توانند از محبت، عاطفه و امکانات برابر بهره مند شوند، تنها شاهد تنش و نا آرامی، بروز حس حسادت و شکل گیری عقده های روانی که سرمنشأ بسیاری از انحرافات رفتاری خواهد شد هستیم و به نوبه خود تزلزل و فروپاشی بنیان خانواده را به دنبال دارد به گونه ای که نظام اجتماعی نیز دچار آشوب خواهد شد .

پژوهش هایی که در زمینه مقایسه چند همسری و تک همسری گردیده نشان می دهد مشکلات جسمانی و تنش در همسران اول خانواده چند همسری بیش از گروه خانواده تک همسری است . هم چنین از نظرات سلامت روانی ـ زنانی که در خانواده های چند همسری هستند عزت نفس همسر اول خانواده بسیار پایین و احساس تنهایی در آنها بسیار بالاست و معمولاً زنان احساس نابرابری را از سوی همسرانشان تجربه می کنند . [2]

زنان در خانواده چند همسری سوء رفتار فیزیکی، کلامی ـ جنسی را توسط شوهر و همسر دیگر تجربه می کنند . همچنین تشخیص اختلالات روان پزشکی در خانواده چند همسری بیش از تک همسری است .[3]

صفا و صمیمیت ـ فداکاری و یگانگی و وحدت، همه اینها در چند همسری به خطر می افتد گذشته از وضع ناهنجار زنان و فرزندان دو مادره از نظر خود مرد آنقدر مسئولیت های تعدد زوجات سنگین و خرد کننده است که رو آوردن به آن پشت کردن به مسرت و آسایش است .

وضعیت کودکان در خانواده های چند همسری :

میزان مرگ و میر کودکان در خانواده های چند همسری بیشتر از خانواده های تک همسری است و طبق بعضی از نظریه ها معتقدند خانواده یک سیستم است تغییر و فشار به اعضا به خانواده اثر می گذارد و در نتیجه فرزندان خانواده های چند همسری در مقایسه با خانواده های تک همسری احساس عدم امنیت ـ بدرفتاری ـ رفتار پر خطر ـ تمرکز کمتر ـ ناسازگاری بیشتر در کلاس درس و تعامل ناکارآمد با دیگران را بیشتر احساس می کنند .

خشونت خانگی ـ گسستگی خانوادگی ـ تنش ـ حسادت ـ رقابت بین همسران و فرزندان و غیبت از جمله مواردی است که در خانواده های چند همسری بیش از خانواده های تک همسری است . مردان چند همسری نسبت به مردان تک همسر مشکلات بیشتری دارند و نقش پدر در تربیت و نقش جنسیتی فرزندان در این خانواده ها کاهش می یابد . [4]

تحقیقات هم نشان داده پدری که دو زن داشته بچه هایش به خلاف و بزهکاری کشیده شده اند چراکه خانواده دیگر جای امنی برای آنها محسوب نمی شود و فرزندان چنین پدری در معرض خشونت و تمسخر بیشتر اطرافیان قرار می گیرند .

نقش اسلام در چند همسری :

اسلام نه چند همسری را اختراع کرد (زیرا قرن ها پیش از اسلام در جهان وجود داشت) و نه آن را نسخ کرد زیرا از نظر اسلام برای اجتماع مشکلاتی پیش می آید که راه چاره آنها منحصر به تعدد زوجات است ولی اسلام رسماً تعدد زوجات را اصلاح کرد .

1ـ محدودیت : اولین اصلاحی که اسلام به عمل آورد این بود که آن را محدود کرد قبل از اسلام تعدد زوجات نا محدود بود یک نفر به تنهایی می توانست صدها زن داشته باشد . اصولاً اسلام چند همسری را مزموم می داند اما به دلیل عدم پذیرش اجتماعی در صدر اسلام آن را محدود نمود .

چند همسری نهادی نیست که توسط اسلام ایجاد شده باشد و از این رو مورد پشتیبانی و تأکید اسلام قرار داشته باشد . این امر در تقابل با نهادهایی همچون حج ـ نماز ـ زکات و جهاد و غیره قرار می گیرد که اساساً به صورت اولیه توسط اسلام ایجاد گردید و یا با تحویل شدید ماهوی محتوایی کاملاً اسلامی یافت چند همسری نهادی بود که در جزیره العرب آن زمان کاملاً متداول بود . علاوه بر عربستان در بسیاری از فرهنگ های باستانی آن زمان هم چون ایران و مردم نیز چند همسری رواج داشت . از آنجایی که هر دینی در یک بستر اجتماعی که از پیش موجود بوده است از سوی خداوند نازل می شود بنابراین شارع مقدس نمی تواند نسبت به آن که از پیش در آن جوامع وجود داشته است بی توجه باقی بماند لذا شمار زوجات را که به گونه ای نا محدود بسط یافت در ابتدا محدودیتی به اندازه چهار همسر بر آن وضع نمود بنابراین ملاحظه می شود که اسلام در خصوص چند همسری راهکار اصلاح تدریجی را در پیش گرفت .[5]

2ـ عدالت : اصلاح دیگری که اسلام به عمل آورد این بود که عدالت را شرط کرد و اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا میان فرزندان آنها صورت بگیرد . قرآن کریم در کمال صراحت فرمود : فان خفتم الاتعدلوا فواحده اگر بیم دارید که عدالت نکنید (یعنی اگر به خود اطمینان ندارید که با عدالت رفتار کنید) پس به یکی اکتفا کنید . در دنیای قبل از اسلام اصل عدالت به هیچ وجه رعایت نمی شد، نه میان خود زنان و نه میان فرزندان آنها . در ایران ساسانی رسم تعدد زوجات شایع بود و میان زنان و همچنین میان فرزندان آنها تبعیض قائل می شدند . یک یا چند زن، زنان ممتاز (پادشاه زن) خوانده می شدند و از حقوق کامل برخوردار بودند . سایر زنان به عنوان «چاکر زن» و غیره خوانده می شدند و مزایای قانونی کمتری داشتند اسلام هم این رسوم و عدالت را منسوخ کرد و اجازه نداد که برای یک زن یا فرزندان او امتیازات قانونی کمتری قائل گردند . بهر حال اصلاح دومی که اسلام در تعدد زوجات انجام داد این بود که تبعیض را چه در میان زنان و چه در میان فرزندان ملغی ساخت .

در آیات قرآن جواز چند همسری را مشروط به رعایت عدالت کرد و رعایت عدالت را ناممکن خواند .

در آیه 129 سوره نساء می فرماید هرگز نمی توانید میان زنان عدالت ورزید هرچند بسیار مشتاق این کار باشید . پس بکوشید که تمامی میل و رغبت شما به سوی یکی از زنانتان معطوف نشود که دیگری را به صورت بلاتکلیف و رها شده درآورید .

آیت الله صانعی در این خصوص می گوید : اجرای عدالت بین زنان یک مرد یکی از شرایط اصلی قرآن برای چند همسری مردان در عمل به تقریب ناممکن است و در نتیجه اسلام به تک همسری گرایش دارد .

استاد مطهری می نویسد : «اسلام برای شرط عدالت، آنقدر اهمیت قائل است که حتی اجازه نمی دهد مرد و زن دوم، در عین عقد توافق کنند که زن دوم در شرایط نامساوی با زن اول زندگی کند یعنی از نظر اسلام رعایت عدالت تکلیفی است که مرد نمی تواند با قرار قبلی با زن، خود را از زیر بار مسئولیت آن خارج کند» .

فلسفه ازدواج های پیامبر :

یکی از مسلّمات تاریخی که روایات متواتر و قطعی بلکه آیات بر آن گواهی می دهد ازدواج های متعدد پیامبر (ص) است . با پذیرش این حقیقت مسلّم تاریخی پرسش اساسی و مهم درباره فلسفه این ازدواج هاست . این که سرّ تعدد زوجات نبی اعظم چیست ؟ پرسشی است که از سال ها پیش مورد توجه عده ای از مورخان و اندیشمندان قرار گرفته است . نکات اساسی در چند همسری خاتم الانبیاء وجود دارد که به تشریح آن می پردازیم :

1ـ محمد امین در جوانی و پیش از بعثت، تا ده سال پس از آن تنها یک ازدواج داشته، ربع قرن را با همان همسر زیسته است .

2ـ تعدد ازدواج مربوط به پس از هجرت و تشکیل حکومت اسلامی، و هنگامی که اسلام بیش از هر زمان نیازمند پیوندهای عمیق سیاسی و اجتماعی است .

3ـ میان اعراب بویژه جزیره العرب پیوندهای قبیلگی از مهم ترین عوامل ثبات و تأمین امنیت در عرصه مبارزه و هماوردهای اجتماعی است . بویژه آنجا که بتوان با قبیله ای (که سابقه درگیری و جنگ و اختلاف حاکم بوده است) پیوند برقرار کرد در ازدواج های رسول خدا (ص) این حقیقت به خوبی مشهود است . ایشان با استفاده از این رسم متعارف و پسندیده میان اعراب، توانست به تألیف قلوب آنها امیدوار باشد و نه تنها از دشمن آنها بکاهد بلکه آنها را به دوستانی مورد اعتماد تبدیل کند .

4ـ بیشتر همسران پیامبر، زنان شهدا و بی سرپرست و مصیبت زده و شوهر از دست داده در نبرد با مسلمانان بودند که رها کردن آنها به حال فرد امری غیر انسانی و چه بسا ناجوانمردانه بود اما ازدواج با برترین انسان می توانست گذشته از تسکینی درد و آلام بهترین نقطه ارزشمند و افتخار آمیز برای آنان باشد .

5ـ این حقیقت و نکته تاریخی را نیز نباید فراموش کرد که در مکه، مشرکان قریش در آغاز بعثت و دعوت، به پیامبر پیشنهاد و تزویج و به همسر درآوردن دختران خود را داده بودند، مشروط به اینکه پیامبر رحمت از دعوت خود دست شویند و اما رسول خدا تمامی پیشنهادها را به چیزی نگرفت و در مسیر رشد کلمه الله و ابلاغ رسالت، تمامی ناملایمات و سختی ها را بر خود هموار کرد .

6ـ زندگی پیامبر با این تعداد از زنان که هرکدام متعلق به یک خانواده و یک آداب و رسوم بوده هرکدام در سنی خاص و از جهت جمال متفاوت بودند و با توجه به حسادت و رشکی که به طور طبیعی در میان زنان وجود دارد از عظمت روحی و خلق عظیم آن دردانه خلقت خبر می دهد که چگونه با همه آنها به رغم تفاوت و تنوع شخصیتی، به عدالت رفتار می کند و حقوق هر یک را به نحو احسن ادا می کند به گونه ای که در تاریخ نشانه ای از اعتراض از این جهت دیده نمی شود .

اکثر زنان پیغمبر بیوه و بزرگسال بودند و غالباً از شوهران سابق خود فرزندانی داشتند تنها دوشیزه ای که پیغمبر اکرم با او ازدواج کرد عایشه بود، عایشه به همین جهت همیشه تفاخر می کرد . رسول اکرم (ص) منتهای عدالت را درباره همه آنها رعایت می کرد و هیچ گونه تبعیضی میان آنها قائل نبود . عروه بن زبیر خواهرزاده عایشه است درباره طرز رفتار پیغمبر اکرم (ص) با زنان خود از خاله خویش عایشه سؤالاتی کرده است عایشه گفت : رسم پیغمبر این بود که هیچ یک از ما را بر دیگری ترجیح نمی داد با همه به عدالت و تساوی کامل رفتار می کرد . کمتر روزی اتفاق می افتاد که به همه زنان خود سر نزند و احوالپرسی و تفقد نکند . رسول اکرم حتی در بیماری که منجر به فوت ایشان شد که توانایی حرکت نداشت عدالت را در کمال دقت اجرا کرد برای اینکه عدالت و نوبت را رعایت کرده باشد، هر روز بسترش را از اتاقی به اتاق دیگر منتقل می کردند تا آن که یک روز همه را جمع کرد و اجازه خواست در یک اتاق بماند و همه اجازه دادند در خانه عایشه بماند .

حقایق تاریخی و مستندات برگرفته از سیره شاهداست که تعدد ازدواج پیامبر، ریشه در ایثار، خلق عظیم و فرمانبرداری آن وجود بزرگ از دستورهای الهی، همواره با خودگرایی، آگاهی و سیاستمداری حضرت از یک سو و عدالت مثل زدنی ایشان از سوی دیگر دارد . هرگز انسان های عافیت طلب که در اندیشه زندگی راحت و آسوده می باشند و به آرمان ها و اهداف والای انسانی و الهی نمی اندیشند آمادگی این قبیل تکالیف سخت و طاقت فرسا و جانکاه را نخواهند داشت .


نتیجه گیری :

در مجموع بجث ها و نظرات دیدیم که وقتی سخن از چند همسری بویژه با واژه اسلامی آن و «تعدد زوجات» پیش می آید همه نگاه ها به شرق جهان و جهان اسلام معطوف می شود و با نگاهی جامع به مسئله چند همسری و آسیب ها و علل و شرایط ایجاد چند همسری و نظر اسلام درباره آن که تعدد زوجات ناشی از ضرورت های فردی و اجتماعی است ، از نظر اخلاق اسلامی طبیعت حقوق و حدودی دارد و آن حقوق و حدود را باید شناخت . طبیعت، در اثر دو چیز طغیان می کند و آرامش را بهم می زند یکی در اثر محرومیت و دیگر در اثر آزادی کامل دادن و برداشتن هم قیود و حدود از مقابل او .

همه موارد و معایبی و آسیب هایی که در مورد چند همسری ذکر گردید معلول طبیعت تعدد زوجات نیست بیشتر معلول طرز اجراء آن است اکثر ناراحتیها ناشی از طرز رفتار وحشیانه ای است که مردان در اجراء این قانون بکار می برند . قانون تعدد زوجات یک راه حل مترقیانه ناشی از یک دید اجتماعی وسیعی است . حتماً اجرا کنندگان آن نیز باید در سطح عالیتری فکر کنند و از یک تربیت عالی اسلامی برخوردار باشند . استاد مطهری در این باره می نویسد : اگر عدد زنان نیازمند به مردان نیازمند فزونی داشته باشد منع تعدد زوجات خیانت به بشریت است زیرا تنها پایمال کردن حقوق زن در میان نیست ...بحرانی که از این راه عارض این اجتماع می شود از هر بحران دیگر خطرناکتر است .[6]

اما اگر مجموعه آیات قرآن و مجموعه سیره نبوی (ص) و شرایط اجتماعی و تاریخی آن زمان را در نظر بگیریم آنچه از اسلام قابل استنباط است تک همسری است نه چند همسری آنچه خداوند می پسندد و می توان از آن دفاع کرد تک همسری است از آیات قرآن آیات 128و130 سوره نساء و 51 سوره احزاب چند همسری را به عدالت مقید کرده است و فرموده شما هرگز نمی توانید عدالت را رعایت کنید اگر مجموعه این آیات را کنار هم بگذاریم به نظر می رسد اصل، تک همسری است نه چند همسری .

به گزارش پارسینه، نمی توان باور کرد که یک انسان و یک مرد هر چقدر هم متعالی باشد بین دو همسرش بخصوص اگر موقعیت متفاوت داشته باشند سن و سال های متفاوت داشته باشند ظاهر و زیبایی متفاوت داشته باشند، بتواند عدالت قلبی و عاطفی را رعایت کرد در واقع عدالت عاطفی و قلبی به معنای دوست داشتن مساوی از اساس امکان پذیر نیست .

پیشنهادات :

ـ با توجه به تصویب چند همسری در قانون ایران بهتر است فرهنگ چند همسری را برای خانواده های ایرانی توضیح داد و تشریح کرد .

ـ از طریق رسانه های عمومی « رادیو، تلویزیون، روزنامه، ......» می توان مفهوم صحیح چند همسری را به مردان و زنان آموزش داد .

ـ با توجه به اینکه دین اسلام تک همسری را محور قرار داده است بهتر است مفهوم تک همسری را به خصوص برای مردان توضیح داد تا از یک سری اشتباهات بیرون آیند .

ـ بحث عدالت در بین همسران یکی از مهمترین عوامل موجود در بحث چند همسری است . با اطلاع رسانی درست می توانیم افراد را آگاه سازیم که عدالت برقرار کردن بسیار کار دشواری است .

ـ از طریق دادگاههای خانواده به طرق مختلف می توان مردم و زوجها را از آمار طلاق به علت چند همسری آگاه ساخت .

ـ با اطلاع رسانی درست و به موقع می توان جلوی چند همسری های نادرست و نابجا را گرفت .

ـ درباره ازدواج درست می شود از مقاطع تحصیلی آغاز کرد و تعلیم داد که ازدواج درست و عدالت برقرار کردن و ..... به چه معنا است و چگونه می شود یک ازدواج موفق داشت .

ـ افرادی که فکر می کنند چند همسری را اسلام رواج داده است می توان از اشتباه درآورد و فلسفه تک همسری در اسلام و نظر اسلام و پیامبر (ص) را در این باره به آنان توضیح داد .

ـ دولت می تواند با ایجاد مراکز مشاوره ارزان قیمت و قابل دسترس سطح آگاهی مردم را نسبت به آسیب های چند همسری بالا ببرد .

ـ تلاش و سعی دولت باید بر اساس بالا بردن سطح آگاهی های مردم نسبت به ازدواج درست و صحیح باشد .


منابع :

- تاریخ تمدن ویل دورانت ، ج اول، ص61

- علامه طباطبایی، تعدد زوجات در اسلام، ص42

-حقوق زنان، ش 24، ص 20 ـ نشریه حورا

-فرامرز رفیع پور . آناتومی جامعه یا سنه الله : مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی . تهران : انتشارات کاوه، 1377 .

-مولاوردی، شهین دخت : لایحه ای علیه خانواده، روزنامه ی کارگزاران، مورخ دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت خورشیدی، ص 14

ـ ریترز، جورج، 1374، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی

ـ فکوهی، ناصر، 1385، پاره های انسان شناسی، تهران، نشرنی

ـ شادی طلب، ژاله، 1375، دیدگاه مردان روستایی نسبت به کار زنان، نامه علوم اجتماعی، شماره 8

ـ فوکوه، میشل، 1384، اراده به دانستن، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران، نشرنی

ـ رفعت جاه، مریم، 1383، زنان و باز تعریف هویت اجتماعی، کجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 2

ـ عباسی، محمد جلال، عسکری ندوشن، عباس، 1384، تغییرات خانواده و کاهش باروری در ایران، نامه علوم اجتماعی، شماره 25

ـ میرزایی، 1380، طرحی از مسایل اجتماعی با تأکید بر مسئله طلاق و روند تغییرات آن در ایران، نامه انجمن جامعه شناسی ایران، شماره 4

ـ www.bashga.net ، سبحانی، نقی، 1382، بازنگری وضعیت کودکان خیابانی در جهان در حال توسعه

ـ www.artJofJmusic.net گودرزی، محسن، 1385، کتابی برای چگونه دیدن، روزنامه اعتماد ملی، صفحه 10 .اندیشه

- Judith A.LEWIS, 1993,Farewell to motherhood and apple pie: Families in the postmodern era, the family journal: 1:337.

ـ افرازی ـ شهلا ـ جامعه شناسی خانواده ـ انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ص 10 ـ 1376

ـ آنتونی گیدنز ـ جامعه شناسی ـ ترجمه : منوچهر صبوری ـ 1386 ـ نشرنی

ـ نظام حقوق زن در اسلام ـ شهید مرتضی مطهری ـ 1374 ـ نشر صدرا

ـ ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران ـ مهر انگیز کار ـ 1378 ـ نشر روشنگران و مطالعات زنان

[1] رفیع پور ـ فرامرز ـ آناتومی جامعه یا سنته الله : مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی . تهران ـ انتشارات کاوه . 1377[2] دکتر موتابی ـ فرشته ـ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

[3] http:/www.aftabnews.ir/vd cawon490n60.html

[4] http://www.aftabnews.ir/vdcawon490n60.html

[5] نشریه حقوق زنان ـ ش 24 ـ ص 20

[6] نظام حقوق زن در اسلام ـ شهید مطهری
پــنــجــره
نظرات
جاويد
بايد چند نكته را روشن كرد اولا"مبناي اسلام ازدواج است و نه محور قرار دادن تك همسري .دوما" اگر اين اصل را محور بحث قرار دهيم كه پيامبر اتسلام اسوه اي حسنه براي تمامي مردم قرار داده شده پس عدالت او در رفتار ميان همسران توسط ديگر مردان نيز قابل تاسي و پيروي ميباشد.ثالثا" آيا شما اين نكته را كتمان ميكنيد كه در اكثر مرگ و ميرها ،تصادفات ،درگيريها، احكام اعدام ،و مهاجرتها قربانيان از ميان مردان هستند كه باعث محروميت بسياري از زنان از ازدواج ميگردد.من ادعاي مسلماني ندارم اما بهتر است چشمان خود را بر روي حقايق نبنديم.
میرلطیفی
باسلام و احترام
جناب جاوید آیا به این نکته در سیره ائمه توجه کرده بودید که تا زمانیکه همسر اول شان در قید حیات بودند ،همسر دوم اختیار نکرده بودند؟لطفا نگرش جامع داشته ومومن ببعض و کافر ببعض نباشید.موید باشید.
علی محمدی
مقاله بسیار جامع و ارزشمندی بود ،با توجه به تبلیغات وسیعی که علیه مفاهیم ارزشمند احکام اسلام می شود این مطالب باعث تنویر افکار عمومی می باشد.امیدواریم در این زمینه روشنگری های بیشتری بشود.
جواد
واقعا در جامعه امروز ما چند همسری برای حفظ جامعه از فساد یک امر واجب کفایی است و نوعی جهاد
ناشناس
چی میگی؟؟!!مردی که زن دوم میگیره زن اول وفرزندان خودش رو نابود میکنه تو جامعه ی ما !به اون فکر کن که واجب عینی براته!
محسن
توجه شود كه ائمه اطهار نيز از جمله امام حسن (ع) داراي چند همسري بودهاند و حتي در تشيع نيز اين روش با متعه بيشتر مشاهده مي شود كه در اين تحقيق مغفول واقع شده است.
ن
اینکه ایشان گفته اند تعدد زوجات با اصل تساوی انسانها منافات دارد اول باید بفرمایند این اصل مگر وحی منزل است که بقیه امور را باید با آن سنجید؟؟ اصولا اینکه انسانها تساوی داشته باشند محل بحث است تساوی یا این همانی در انسانها درست نیست انسانها (زن و مرد) ماهیتی متفاوت دارند همانطور که فیزیک بدنی آنها متفاوت است طبیعت احساس و تفکرشان هم متفاوت است لذا نحوه تعامل آنها هم متفاوت است و در مقوله تعدد زوجات نمی توان از اصل تساوی حقوق سخن گفت که این بحث مرتبط به طبیعت و فیزیک متفاوت مرد و زن می شود نه ماهیت انسانی آنها
مریم
تصور می کنم طرح چنین نوشته ای به دور از سنت و آموزههای قرآنی است و نویسنده محترم دچار نوعی مغالطه شده که البته در حین دفاع از دین انکار آن را از مخاطب طلب کرده است
صدر
تساوی انسانها برگرفته از فرهنگ اومانیسم است که اگر این فرهنگ پذیرفته شود در نهایت منجر به ابجکتیو بودن دین می شود که الان در غرب جریان دارد و بلائی مهلک است برای دیانت . متأسفانه فرهنگ اومانیسم در دوران رضا خان وارد دانشگاه های ایران شده است و بعداً‌ هم علی الدوام تقویت شده است و امروزه به عنوان اصول اولیه افکار خیلی از کسانیکه دانشمند نامیده می شوند شده است . اینک زمان آن است که به عوض این فرهنگ های وارداتی به فرهنگ قران بازگردیم و در فرهنگ قرآنی اصل چند همسری اصلی واضح است و همه امامان ما هم در عصر حضور چند همسر داشته اند و ما هیچ امامی نداریم که تک زن بوده باشد و اصل تک زنی را در دوران رضا خان در راستای کوبیدن اسلام و جا انداختن فرهنگ غرب جا انداخته اند و همان کسانی که چند همسری را نادرست می دانند باقی احکام اسلام را هم نادرست می دانند . آیا زمان بازگشت به قرآن و اهل بیت نرسیده است ؟.
الهام
جالبه که یکی از قوانین اسلام حجابه اگه همینو به امثال شما بگن میفرمایید بزارید زنها راحت باشن و اینقدر سخت نگیرید و هزار جور دلیل فضایی میارید خب تو این مسئله هم تا زمانی که همسر اول ناراضی باشه یعنی عدالتی نیست هر چقدر هم که اون شوهر بخواد عدالت رو برقرار کنه امیدوارم همه احکام اسلام رو قبول داشته باشید
ناشناس
مگه قبل رضا شاه همه ی مردای ایران چند زنه بودن؟؟!!اصل در مرد بودنه!یعنی اگه کسی واقعا مرد باسشه وببینه این کار باعث دلشکستگی زنش میشه این کار رو نمیکنه.همون کاری که پدران ما بنا به توصیه ی خداوند کردن واکثر قریب به اتفاق اونها تک همسربوده اند.ایکاش به اجرای همه ی دستورات اسلام شماها به این اندازه علاقه وتاکید داشتین.
سیما
بین تمام علتها یی که برای توجیه چند همسری مردها گفته شد تنها فزونی جمعیت زنها نسبت به مردها تا اندازه ای قابل پذیرش است اما با توجه به اینکه در ایران امروزی در مقابل هر 100 زن 104 مرد وجود دارد باید قانون چند همسری لغو شود و اقای محترمی که فتوای واجب کفایی و جهاد بودن چند همسره بودن را اعلام میکنید بهتر است به جهاد اکبر که همانا همانا جهاد با نفس است بپردازید. ....
به سيما
يكم دورورتو نگا كن يكم منطقي تر فكر كن شما فكر ميكنيد اين نسبت 100 زن به 104 مرد از زمان تولد تا ازدواج ثابت ميمونه .تصادفات سقوط از ارتفاع .جنگها اعدامها و...باعث كاهش اين اعداد خواهد شد .
من
چقدر عقاید ............ دارند اینهای که این بالا عباراتی نوشتند. یک لحظه فقط یک دم خودتون جایی مادر یا خواهرتون بذارید آیا تحمل دارید؟؟؟ اگه دست شما بود وضع ملیتونم خوب بود مطمئنم یک حرمسرا درست میکردید چون زن فقط برای لذت بردن می خواستید. کدوم زنیه که دوست داره هوو داشته باشه پس هیچ گاه عدالت رعایت نمیشه.
hhh
‫مساله ای که ناگفته ماند این است که تمایل جنسی آقایان به همسرانشا ن در سنین بالا کمتر میشود، و یک همسر جوانتر میتواند میل جنسی مرد را افزایش دهد تا زن مسن تر هم بهره بیشتری از شوهر خود ببرد.
مسعود وحدتی
با سلام
متأسفانه افرادی می آیند و در باره احکام اسلام ابراز نظر می کنند که تخصصی در این زمینه نداشته و یا اطلاعات آنها بسیار ناقص است. اسلام به هیچ وجه مخالف تعدد زوجات نبوده و سیره ائمه ما هم مخالف نظر این خانم است. در مورد آیات استنادی هم ایشان اشتباه کرده اند. از امام صادق (ع) در مورد تعارض ظاهری دو آیه سؤال شد. فرمودند آیه ای که می فرماید تا چهار همسر مجاز است بگیرید به شرط عدالت، منظور عدالت در رفتار است اما آیه ای که می فرماید هرگز نمی توانید عدالت را رعایت کنید مربوط به عدالت در محبت قلبی است. که این امری طبیعی است. زیرا حتی مادر یا پدر ممکن است همه فرزندان خود را به یک اندازه دوست نداشته باشند و این موضوع منافاتی با عدالت در رفتار ندارد.
ثانیا تعدد زوجات الزاما باعث بینظمی خانواده نمی شود. مگر در کشورهای عربی که زوجات متعدد دارند نظم خانواده ها بهم ریخته است. در مقابل در کشور ما و کشورهای غربی که تک همسری رواج دارد از هم پاشیدگی خانواده خیلی زیاد است.
توصیه می شود قبل از هر اظهار نظری بخصوص راجع به دین ابتدا با اهل خبره مشورت کرده و نظر خود را با علمای دینی تصحیح کنید و بعد نظر خود را چاپ نمائید.
محمود
درود
ناشناس
از علما هم نظر زدن ولی ظاهرا مطابق نظر شما نبوده!
منصور
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت نگارنده محترم و سایر کاربران
مسلما این نوشته نه یک مقاله تحقیقی و خالی از غرض، بلکه مملو از مطامع جنسیتی است که نگارنده با توجه به تمایلات و نگرش های زنانه- که متاسفانه همسو با دیدگاه های فمینیستی در حال رواج و گسترش است- مرقوم نموده است.
بنده یکی از جنس های مخالف نگارنده این مقاله، پیشنهاد میکنم بهتر است در بحث چند همسری و تعدد زوجات دیدگاه ها را به سمت آمار و مشاهدات عینی جوامع ببریم.
اگر ایشان نظرشان تک همسری در غرب است، بهتر است نتایج و رهاوردهای آن را هم ببینند. در جوامع غربی روابط زن و مرد بسیار گسترده و بی بند و بار بوده و اصلا قابل قیاس با فضای جامعه ما نیست. جدائی و طلاق چندان مشکل نبوده و مرد و زن پس از کوچکترین ناملایمت و عدم تفاهم، زندگی مشترک را گسسته و زندگی جدیدی را شروع میکنند. آیا این امر به راحتی در ایران امکان پذیر است؟ آیا خانم جوان و معصومی که همسرش را در یک حادثه ناگوار از دست داده امکان ازدواج مجدد را به راحتی خواهد داشت؟ آیا مرد جوان دیگری حاضر خواهد شد با وجود هزاران دختر دیگر با بیوه زنی-هرچند جوان- زندگی کند؟
پس بهتر است این نکات هرچند جزئی و بسیاری مسائل دیگر را که به فکر تک تک افراد خطور نمی‌کند، برای تصمیم های کلان، مد نظر قرار داده شود. با تشکر از سعه صدر شما
حمید
سلام مقاله خوب و نسبتا قوی بود ولی درمورد بیع فضولی خلط مبحث شد چون اصلا ربطی به بیع فضولی ندارد وباعرض معذرت من بلاخره نفهمیدم نویسنده طرفدار کدام نظر است تک همسری یا چند همسری ضروری البته جنسیت نویسنده در سمت وسوی حرکت مقاله بیش از حد تاثیر گذار بوده به هرحال از زحمتی که کشیده باید قدر دانی کرد
مریم
چطوره ؟؟
وقتی قانونگذار مرد است قوانین تحت تاثیر جنسیتش قرار می گیره کسی از حق دفاع نمیکنه و همه قوانین توجیه می شه!!!
اما یک مقاله که در آن مستنداتی از منابع مختلف آورده شده اینچنین دل مردها را به درد آورده !مردیم از اینهمه ظرفیت مردها....
ب.ح
شما قیاس کرده اید و اصلی ترین مسئله را فراموش کرده اید عدالت خواهی انسان. اگر مردی عادل 3 زن داشته باشد و خوب صاحب عدالت باشد هیچ مشکلی به وجود نمی آید عدالت بله شما این همه مطلب نوشتید ولی از عدالت و رأفت اسلام نگفتید شما چند همسری را در ادیان مختلف و برداشتهای ابزاری آنان از زن، کلی گویی کرده اید اسلام خود یک دانشگاه در این زمینه است شما از عقل ناقص غربیها کمک گرفته اید جالب است اصلا از عدالت که روح اسلام در این زمینه است نتوانسته اید صحبت کنید لطفا در این زمینه با متخصص آن صحبت کنید یا ...
علی
اگر تعدد زوجات را نمی پسندید راه حل دیگری برای حل معضل فساد و فحشا در این مملکت ارائه دهید.البته بهتر است زنان و مردان جوان بدون همسر را به تقوی و خویشتن داری دعوت نمایید.
محمود
فعلا که تفکرات غربی شده الگو! به جای اینکه اونها از ما الگو بگیرند ما باید از اونها الگو بگیریم زمونه برعکسه فعلا! عجله نکن در آنده ای نه چندان دور این اونها هستند که از اسلام الگو می گیرند.
حسن آرماني
به نظر بنده، توضيحات خانم نويسنده بسيار كامل بود و واقعاً دستشان درد نكند كه بالاخره يك پيدا شد تا يك حرف درست بزند چون در قرآن صراحتاً اعلام كرده چون شما نمي توانيد عدالت را بين چند همسر رعايت كنيد پس به همان يك همسر اكتفا كنيد. از طرفي ما بايد به واقعيت اجتماعمان و گستاخي مردان و زنان در آن و فاصله گرفتن هر دو جنس از اسلام واقف باشيم، چرا كه واقعيت اين است كه هر گاه مردي به دنبال همسر ديگري رفت خيلي كم پيش مي آيد( هم اكنون يك چيزي حدود 10% ) كه زن آن مرد دنبال مرد ديگري نرود، ولي چيزي كه هست مثل اينكه تصويب كنندگان اين قانون دوست ندارند واقعيت و يا به عبارتي عواقب اين مسئله را بدانند. با اين حال در حال حاضر اگر مردي پايش را در زندگي كج بگذارد ( زني ديگر صيغه كند يا ازدواج دائم داشته باشد ) مطمئن باشيد 90 درصد زنان اين مردها كه تازگي ها درسشان را خوب ياد گرفته اند در خفا شوهران ديگري خواهند داشت و اين وسط بچه ها هستند كه تباه ميشوند چون مادرها مي گويند چرا ما دنبال خوشي خودمان نرويم و از اين مسئله نمي توان فرار كرد چون يك واقعيت است كه متأسفانه در ايران رواج پيداكرده پس بيائيد به خانواده ( زن و مرد ) ياد بدهيد كه هر كدام فقط يك همسر داشته باشند نه بيشتر . چون اگر مرد تعدد زوجات علني داشته باشد زن ها هم به نوعي تعدد زوجات دارند ولي در خفا .
ناشناس
بله این یه چیزیه که مردای الان باید بهش فک کنن.تواین جامعه ی....به جای دلسوزی برای زنان دیگر تنها و... به فکر همین زنی که مسئولیت آن را به عهده دارید باشید وفرزندانتان وآنها را به فساد وبی دینی نکشید با این کار.
محمد09191541153
خوبه
حامد
بسیار مقاله کامل و جامعهی بود
تشکر فراوان
Mahdiye
(چرا خدا در اسلام تعدد زوج رو نهی نکرده؟) این سوال مدت زیادی بود که ذهنمو مشغول خودش کرده بود، بعضی وقتا فکر میکردم که این موضوع یکی از نقاط ظعف اسلامه، ولی با خوندن این مقاله فهمیدم اشتباه فکر میکردم و خیلی چیزا واسم روشن شد، واقعا جامع و کامل بود فکر میکنم اګه این مقاله رو نمی خوندم هیچ کس نمی تونست منو متقاعد کنه واقعا ممنونم، خدا قوت!
علی
شما حتما خوش چهره هستی که این سوال را می کنی!
اگر هستی که خوش به حالت ولی من دخترانی زشت رو والبته خوب سیرت می شناسم که هیچ کس آنها را به عنوان همسسر نمی گیرد.
و همین طور دختران معلول؛ اگر تو پسر بودی دختر معلول می گرفتی؟؟ من که پسر هستم نمی گیرم حتی برای رضای خدا، ولی باور کنید که خدا را قبول دارم و مومنم ولی دختر معلول نمی گیرم
و همین طور دختران پیر جامعه ، زنان بیوه جامعه، زنان سرپرست خانوار و زنهای فاسد توبه کرده و.......
البته ممکن هست بگی در تعدد زوجات پسر ها می روند سراع دخترهای قشنگ!
بله ممکنه اینجا دیگه دخترها باید حواسشان جمع باشدm
ناشناس
آقای علی آقا !حرفتون درسته ولی حتی درصد خیلی خیلی کمی هم نمیشه احتمال داد کسی به خاطر این دلیل دنبال جند همسری بره!بدون رضایت زنش.اصلا کسی که برای دختر معلول و.... دل میسوزونه جرا برای همسر وشریک خودش که بهش تعهد داره دل نمیسوزونه؟!
ناشناس
جدا" با خوندن این مقاله متقاعد شدی؟!!!!! جون مادرت یه کم فکر کن.
ناشناس
درودبراین پژوهش باتفکروعمیق
علی
همه مطالب را نگفتید
من به عنوان مشاور سوالی دارم و ان این است که اگر تک همسری ترویج شود، پسران چون فقط یک بار امکان ازدواج دارند بسیار سخت پسند می شوند و دختران چون بعد از طلاق امکان ازدواج را عمدتا نمی یابند، نیز سخت پسند تر می شوند و اما از همه آنها گذشته اگر تعدد زوجات نباشد دخترانی که زیبا نیستند و نیز د خترانی که سنشان زیاد است و دختران معلول شانس ازدواج را برای همیشه از دست می دهند
سوال:
آیا بررسی کرده اید که دختران معلول مثلا نابینا آیا ازدواج می کنند یانه؟؟؟ و یا اصلا آنها را انسان نمی دانید؟؟؟
آیا زنان مطلقه و بخصوص پرفرزند که امکان کار و معاش را به هر دلیلی ندارندآیا انسان نیستند؟؟؟ و حق برخورداری از زندگی سالم را ندارند؟؟؟؟
آیا دخترانی که زشت چهره هستند انسان نیستند و نباید از احساس همسری و احساس مادری برخوردار شوند
آیا دخترانی که به هر دلیلی پیر شده اند از نظر منطق فمینیستی شما باید به دریا ریخته شوند.
و آیا زنانی که به هر دلیل فاسد بوده اند و می خواهند دست از روسپی گری برداند ولی کسی بدانها به عنوان همسر اعتماد نمی کند نباید به نحوی سروسامان داده شوند!
بهتر است بدانید همه آنها انسان هستند اگر چه مثل شما فمینیست نیستند و همه حق زندگی دارند وهمگی دوست دارند شوهر داشته باشند
آیه ای هم که آورده اید : اجرای عدالت ممکن نیست، غلط معنا فرمودید
از نظر من که دکتر و مشاور هستم ستمی که شما به زنان می کنید بسیار بیشتر از آن است که به خیال خودتان از حقوقشان دفاع می کنید!!!
ناشناس
آقای علی!همونطورکه قبلا گفتم شما به عنوان مشاور اول به فکر احساس وعاطفه وزندگی همسر اول ودختران این مردهای چند زنه باش بعد اگر آنها ضربه ای نخوردند برو هر چه میخواهی ثواب کن!درضمن من مخالف چند همسری مردی که از نظر جسمی ومالی واخلاقی در حد قابل قبول است وزنش راضیست ومیتواند برای همه ی آنها!زندگی خوبی درست کند نیستم.ولی باور کنید در این زمان مردان ما اینگونه نیستند.خیلی ناتوان شده اند خیلی!
بی نام
خب قبول همه حق زندگی مشتذک دارند اما مزمین باشید مرد ها برای دهمین زنشونم اولین معیارشون زیبایی و سلامته پس باز شانسب واسه گروه هایی که گفتین نیست.در ضمن احساسات زن چی؟مگه عشق و میشه با کسی دیگه تقسیم کرد؟و با درگیریهای ۲زن و استرس شدیدی که به وجود میاد چه میکنید؟اصلا زن دوم چه تفاوتی با خیانت داره؟خب وقتی مردی از هر لحاظی احساس کمبود میکنه زنشو طلاق بده بره یکی دیگه بگیره دیگه این چه ظلمو تحقیریه که بزن روا داشته باشه!ای کاش یه نفر جواب این سوالو میدونست که مگه زن انسان نیست چرا باید تمام زندگیشو مهرشو علاقشو با یکی دیگه تقسیم کنه ؟
یک زن
دوست من این در صورتی که زن اول نخواد طلاق بگیره واین زندگی رو دوس داشته باشه یا بخاطر بچه هاش بخواد فداکاری کنه هیچ اشکالی نداره ! امتیازی برای زن هم هست!که هم بچه هاشو داره هم زندگیش نمیپاشه هم نفقه اش واجبه و... جور دیگه هم میشه دید.
ناشناس
اگه شما خیلی فکرخانم های مطلقه هستین بایدبگم درسته اوناهم حق زندگی دارن ولی با مردایی که طلاق گرفتن یا بیوه هستن تک همسری لطف نه بلکه وظیفه هرمردیه
بنده خدا
شما واقعا مسلمان هستید...
یه خانم
به نظرم مقاله خوبی بود
اماخانم ها
آقایون
توجه کنید.
تعدد زوجات نیازمند خودسازی بسیار بسیار عمیق است و کار هر زن و مردی نیست!
پس تا وقتی که خود سازی نگرده اید سراغ تعدد زوجات نروید که فقط راه انحراف خودتان را باز کرده اید در آن صورت.
آن آقایی هم گه گفت دخترها و زنهای زیبا یا معمولی هرچند مطلقه-که شانس ازدواج دارند هرچند کم-واقعا حواسشان را جمع کنند که فریب مردان زن دار را نخورند و به عقد آنها در نیایند.)واقعا درست گفته.چون اکثر نود ونه درصد که میان سراغ شما به خاطر هوسه.نه رضای خدا.
rrr
مقاله ی تقریبا بی طرفانه ای بود.خب ولی الان وضعیت مشخصه چند همسری نه به درد میخوره ونه لازمه
ناشناس
مقاله نسبتا جامعي بود، ببينيد دوستان تعدد زوجات در قرآن به صراحت اجازه داده شده ولي نه براي هر مردي كه فيلش ياد هندوستان كرد!
شرايط داره كه مهمترينش همون اجراي عدالت هستش، مرد حق تخريب شخصيت و تحقير هيچيك از همسرانش رو نداره، از نظر مديريت و اقتصادي و منزل مسكوني بايد توانايي و اجراي يكسان داشته باشه، ولي آيا در جامعه امروزي ما تمامي مرداني كه تمايل به تعدد زوجات دارند توانايي رعايت عدالت واقعي را دارند؟ مسلما نود درصد اين توانايي را ندارند و چه بسا تمامي اين مردان بعد از مدتي دوباره تمام توجهات را به سمت همسر اول معطوف مينمايند و همسر دوم طبيعتا از اينجا رانده و از آنجا مانده خواهد شد. بعلاوه اينكه در فرهنگ جامعه امروزي ما همانطور كه نويسنده اشاره كرده بودند فرزندان هانواده هاي چند مادري هميشه با استرس و احساس حقارت و گاهي تمسخر جامعه مواجه هستند و اين خود باعث بحران خواهد شد. پس با توجه به شرايط فرهنگي حاكم تا زمانيكه اين فرهنگ اصلاح نشود تعدد زوجات چيزي جز آشفتگي و نابساماني در بر نخواهد داشت بطوريكه هدف اصلي تعدد زوجات فراموش شده و آنقدر حاشيه هاي اين امر در خانواده بالا ميگيرد كه هر يك از طرفين از كرده خود پشيمان خواهند شد و باز هم دعوا، نا آرامي و نهايتا طلاق......
امیرخان
هرچه کوبی نرود میخ آ هنی درسنگ این خانم ها هر کجا به نفع شونه قبول دارم اما واویلا موقعی که ضرر کن حتما رو دییه مردها دوبرابر زنان هستش هم اعتراض کنید قرآن اندازه شما ناقص العقل ها نمی فهمه. دم مردها قدیم گرم که زبون شما.را خوب میدونستن
ناشناس
ناقص العقل توئی که یه عاقل قبول نمیکنه تو جمع حرفهای تو رو بزنه .
رضا
به نام
محمدرضا
سلام. به نظر بنده نگارنده این متن دچار آشفته گیهایی است که حتی برای ترویج افکار خود نتوانسته از ادبیات متوازن استفاده کنند. برداشت سطحی از آداب و رسوم اسلام، قیاس های نامتوازن، عدم بررسی بومی، ترویج افکار فمینیستی، ترجمه ناقص از قرآن و رجوع نکردن به تفاسیر و سیره اهل بیت ع، کوبیدن چندهمسری در لایه های درونی و بیرونی متن و ... از اشکالات ساختاری این متن و نگارنده محترم است.
لازم به توضیح خدمت دوستی که فرموده بودند پیامبر و ائمه بعد از رحلت همسرانشان چند همسر اختیار کردند بگویم که تنها در مورد پیامبر اکرم و حضرت علی این اتفاق افتاد و آنهم به دلیل کرامت و انوار مقدسه همسرانشان بوده.هرچند کنیزان و خدمتکارانشون مثل و اسماء اسماء محارمشان بودند.
محسن
مقاله پر مغالطه است.تجربه چیز دیگری را نشان می دهد.
محسن
در ایران کسی همسر دوم نمیگیرد.مطمئن باشید.سری به دادگاه ها بزنید.
بی نام
با سلام و احترام خدمت نگارنده این تحقیق و تمام افرادی که نظر لطفشان را ابراز کردند. به این می گویند کرسی آزاد اندیشی.
به نظر این جانب با توجه به اینکه کارشناس دینی هستم بهترین نظرها را این ها می دانم:
با سلام
متأسفانه افرادی می آیند و در باره احکام اسلام ابراز نظر می کنند که تخصصی در این زمینه نداشته و یا اطلاعات آنها بسیار ناقص است. اسلام به هیچ وجه مخالف تعدد زوجات نبوده و سیره ائمه ما هم مخالف نظر این خانم است. در مورد آیات استنادی هم ایشان اشتباه کرده اند. از امام صادق (ع) در مورد تعارض ظاهری دو آیه سؤال شد. فرمودند آیه ای که می فرماید تا چهار همسر مجاز است بگیرید به شرط عدالت، منظور عدالت در رفتار است اما آیه ای که می فرماید هرگز نمی توانید عدالت را رعایت کنید مربوط به عدالت در محبت قلبی است. که این امری طبیعی است. زیرا حتی مادر یا پدر ممکن است همه فرزندان خود را به یک اندازه دوست نداشته باشند و این موضوع منافاتی با عدالت در رفتار ندارد.
ثانیا تعدد زوجات الزاما باعث بینظمی خانواده نمی شود. مگر در کشورهای عربی که زوجات متعدد دارند نظم خانواده ها بهم ریخته است. در مقابل در کشور ما و کشورهای غربی که تک همسری رواج دارد از هم پاشیدگی خانواده خیلی زیاد است.
توصیه می شود قبل از هر اظهار نظری بخصوص راجع به دین ابتدا با اهل خبره مشورت کرده و نظر خود را با علمای دینی تصحیح کنید و بعد نظر خود را چاپ نمائید.
سحر
در قرآن صریحا نوشته بهتراست به یک زن اکتفا کنی اگر نمیتوانی عدالت را رعایت کنی هیچ مردی نمیتواند همه ی مردها برای هوس بازی خودشان حرف بیهوده میزنند تنها مردی میتونه که از روی هوس وشهوت نباشد چنین مردی محترم است وحتما اجازه ورضایت همسر قبلیش برایش مهم است که زندگی زن اولش از هم نپاشد هیچ زنی هم اجازه نمیدهد ودست ندارد پس مردهای وفادار به همرشان هرگز چند همسری را انتخاب نمیکنند
دقت کنید وفادار به همسر نه اسلام...
چون اسلام فقط اجازه داره واجب که نکرده حتی تعریف وتمجید چند همسری هم نکرده پس این مردها چرا خودشان را گول میزنند ...
انسان
هر مردی طرفدار چندهمسری است لطفا از خانواده خودش شروع کنه اول پدرش، بعد شوهر خواهرش، بعد دامادش را به این کار پسندیده دعوت کنه تا لذت داشتن هوو را مادر،خواهر و دخترش بچشند،و در آخر این لذت بزرگ هوو داشتن رو به همسرش با ازدواج دوم تقدیم کنه،اگه خوششون اومد سومی و چهارمی هم بگیرن.یه مشت مریض جنسی دور هم جمع شدیم تشکیل جامعه دادیم
آسِ
وقتي نظرات رو ميخونم ميبينم چه ذوقي داشتين براي ابراز خوي حيواني تون، چه خوبه ديدن نتيجه ي آشفته ي عملكرد شماها و پدرانتون طول اين سال ها، بريد به هدف خلقتتون برسيد به باطنتون برسيد كه جامعه داره از لوس وجودتون به قهقرا ميره...
ناشناس
اگه چند همسری در اسلام جایز فقط سوالم اینه که چرا امام علی(ع) و پیامبر اسلام تا زمانیکه حضرت فاطمه وخدیجه در قید حیات بودند همسر دیگری اختیار نکردند انان که الگوی زنان دیگر هستند تا تحمل همسر چندم توسط انان مورد الگوی سایر زنان شودمگر در زمان حیات انها زنان بیوه وجود نداشت .واین که اگربرعکس بشه.ودر جامعه ای تعداد پسران به دنیا امده بیشتر از دختران باشد حکم چیست.اگر از زمان های گذشته چند همسری وجود داشته از ضعف زنان نسبت به مر دان سو استفاده شده.
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار