توجه: این مطالب جنبه اطلاع رسانی دارد، با پزشک معالج خود مشورت نمایید.
۱۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۳:۴۵
سرطاان پیشرفته به خوبی تعریف نشده است. پزشکان سرطان پیشرفته را از روی فاکتورهای متعددی تشخیص میدهند:
·        چه مقدار سرطان وجود دارد
·        چه مقدار سرطان منتشر شده
·        چقدر سرطان بر روی حالت جسمی شما تاثیر گذاشته است
·        آیا درمان موثری برای سرطان شما وجود دارد

بعضی از مردم معتقدند که اگر سرطان(cancer) به قسمت های دیگر بدن منتشر شود (metastatic  cacer) نامیده میشود، این همان سرطان پیشرفته است. این لزوما درست نیست. شما میتوانید سرطان منتشر شده داشته باشید ولی باز هم میتواند قابل درمان و بعضی وقتها قابل معالجه باشد. مثالهای آن میتوانند سرطان بیضه یا تنواع مشخص از لوسمی(leukemia) و لنفوم (lymphoma) باشند. از طرفی ممکن است سرطان شمابه مناطق دورتر منتشر نشده باشد ولی بتوان آن را سرطان پیشرفته تلقی کرد. چون مقدار زیادی سرطان وجود دارد که باید برداشته شود یا بعلت اینکه برای سلامتی شما مشکلات زیادی ایجاد کرده است. یک مثال برای آن می تواند سرطان پانکراس باشد.

شما ممکن است مطمئن نباشید که سرطان پیشرفته دارید. حتی اگر شما سرطان پیشرفته داشته باشید، بعضی قسمتهای این کتاب ممکنست به شماپاسخی ندهد. این کتاب اشاره به بعضی مشکلات و راه حل های همراه با سرطان پیشرفته میکند.
این کتاب می خواهد به شما کمک کند که بفهمید سرطان پیشرفته چیست، چه انتظاری میتوان داشت وقتی اتفاق می افتد و چه کار می توانید در موردش انجام دهید. درباره هر سوال و نگرانیهایی که ممکنست داشته باشید با تیم درمان(cancer  care  team) خود گفتگو کنید. آنها بهترین افرادی هستند که قادرند در فهم وضعیت خاص شما و به همان اندازه در مورد نوع سرطان و مرحله درمان و نتایج آن به شما کمک کنند.
سرطان پیشرفته چیست؟
سرطان پیشرفته به صورت کلی سرطانی است که فراتر از محلی که در آن آغاز شده منتشر شده باشد.
معمولا به صورت وسبیعی در بدن منتشر میشود(سرطان متاستاتیک نامیده میشود). سرطان پیشرفته همیشه سرطان متاستاز داده نیست( قسمت" چه فرقی بین سرطان متاستاتیک با سرطان پیشرفته دارد" را ببینید) ولی سرطان متاستاتیک میتواند پیشرفته شناخته شود اگر یک ارگان حیاتی را تحت تاثیر قرار داده باشد و نتوان آنرا برداشت.
واژه سرطان پیشرفته معمولا به سرطانی می گویند که قابل معالجه نیست. حتی اگر معالجه ای هم وجود نداشته باشد، در هر صورت درمان ممکن است باعث کوچک شدن سرطان ، برطرف شدن علائم و افزایش طول عمر شود. بعضی افراد میتوانند سالهای زیادی را با سرطان پیشرفته زندگی کنند.

سرطان هر شخص منحصر به فرد است. سرطان شما ممکنست به صورت مفاوت به درمانها پاسخ دهد و رشد با درجات متفاوتی نسبت به همان سرطان در شخص دیگر داشته باشد. برای بعضی افراد سرطان ممکن است پیشرفته شده باشد قبل از اینکه اولین دفعه می فهمند که بیمارند. در افراد دیگر سرطان پیشرفته بعد از سالها درمان پیشروی میکند. به طور کلی، سرطان پیشرفته وقتی پدید می آید که شما مدتی است سرطان دارید و درمان، دیگر در جلوگیری از رشد بیماری موثر نیست. علائم مربوط به سرطان پیشرفته مثل درد و افسردگی معمولا همیشه به درمان پاسخ میدهند.
سرطان متاستاتیک چیست؟

سرطان متاستاتیک سرطانی است که از محلی که شروع شده(primary  site )   به سایر قسمتهای بدن انتشار یافته است . وقتی سلولها از تومور(tumor) سرطانی جدا میشوند ، می توانند به سایر نواحی بدن هم از طریق جریان خون و هم از مجاری لنفاتیک عبور کنند.
اگر سلولهای سرطان) cancer  cells) از مجاری لنفاتیک عبور کنند می توانند در غدد  لنفاوی   (lymph  nodes) ماندگار شوند، اغلب آنها به مکان اولیه سرطان نزدیک اند. اگر سلولها از جریان خون عبور کنند ، می توانند به هر قسمت از بدن بروند. اکثر اوقات، سلولهای سرطانی جدا شده از حریان خون عبور میکنند. اغلب این سلولها می میرند، اما گاهی آنها  نمی میرند. آنها می توانند در یک مکان تازه، شروع به رشد کنند و تومورهای جدید را تشکیل دهند. انتشار از یک سرطان به قسمت جدید بدن متاستازیس(metastasis) نامیده می شود.
حتی وقتی سرطان به یک مکان جدید اتشار یافته، هنوز به نام قسمتی از بدن محلی که شروع شده نامیده میشود. برای مثال ، اگر کانسر پروستات به استخوانها انتشار یابد، هنز کانسر پروستات نامیده میوشد، و اگر سرطان سیبه به ریه منتشر شود هنوز سرطان سینه نامیده میشود. وقتی سرطان در بیماری که به نظر میرسد از سرطان بعد از درمان خلاص شده (در remission) برگردد عود یا recurrence نامیده میشود. سرطان ممکنست به طرق مختلف برگشت کند:
·        Local  recurrence، در یا نزدیک همان عضو که در آن پیشرفت کرده است.
·        Regional  recurrence، در غدد لنفاوی نزدیک یا در ناحیه ای که غدد لنفاوری آن برداشته شده است : و یا
·        Disant  recurrence، هر قسمتی از بدن که شامل عود local و regional نیست را درگیر میکند. عوند دوردست همینطور عود متاستاتیک(metastatic  recurrence) نامیده میشود. برای مثال ، کانسر  ممکنست در قسمتهای بدن دور از مکان اولیه، مثل استخوانها، کبد، یا ریه ها عودکند. این اتفاق می افتد به علت اینکه بعضی سلویهای کانسر از تومور اصلی جدا میشوند به هر جایی میروند، و شروع به رشد میکنند.

بعضی اوقات تومورهای متاستاتیک وقتی سرطان برای اولین بار تشخیص داده میشود قبلا توسعه یافته اند. در بعضی موارد، متاستاز مکنست قبل از اینکهتومور اولیه(اصلی) یافتشوند کشف میشود. اگر یک سرطان به طور وسیعی در بدن قبل از اینکه کشف شود منتشر شده باشد ممکنست تعیین اینکه دقیقا از کجا شوع شده  غیر ممکن باشد. این شرایط سرطان ناشناخته اولیه(cancer of unknown primary) نامیده میشود.

سرطان عود کننده چیست؟
عود یک کلمه پزشکی است به این معنی که سرطان در بیماری که به نظر میرسد از سرطان خلاص شده (در remission) بعد از درمان بازگشت کند.
سرطان میتواند برگردد
·        در همان عضو یا بافت ها( TISSUES) محلی که شروع شده یا در بافتهای نزدیک
·        در غدد لنفاوی نزدیک سرطان اصلی: یا
·        در اعضاء دوردست

سرطان متاستاتیک چه تفاوتی از سرطان پیشرفته دارد؟

سرطان متاستاتیک لزوما  سرطان پیشرفته نیست. سرطان متاستاتیک نامیده میشود حتی اگر فقط مقدار کمی از سرطان اتشار یافته باشد. در چنین موارد، سرطان متاستاتیک می تواند با موفقیت درمان شود اگر قبلا آسیب زیادی وارد نکرده باشد. بعضی اوقات اگر فقط تعداد کمی تومور وجود دارند، با جراحی می توانند برداشته شوند و بمیار معالجه شود. سرطان متاستاتیک ممکنست پیشرفته باشد اگر به مکانهای زیادی از بدن منتشر شده باشد یا آسیب وسیعی به بافتها و ارگانهای مهم وارد کرده باشد.

بسیاری از مردمی که از سرطان میمیرند ،تومورهای متاستاتیک دارند. بسیاری از مشکلات ناشی از سرطان به علت اینست که سرطان به یک ناحیه از بدن که برای زنده ماندن خیلی مهم است یا به علت اینکه سرطان به مناطق زیادی انتشار یافته اتفاق می افتد.
عوامل خطر زا و علل

آیا دلایل سرطان متاستاتیک را می دانیم؟

سلولهای سرطان چطور منتشر میشوند؟

متاستاز پایان نتیجه یک پروسه چند مرحله ای است.

سلولهای سرطانی از عضوی که در آن پیشرفته اند از طریق عروق خوانی و لنفاوی به سایر قسمتهای بدن حرکت می کنند
مرحله اول: پیشرفت بعضی سلولهای سرطانی است که رشد سریعی دارند و احتمال انتشار را دارند.

سلولهای سرطان در یک تومور همه یکسان نیستند. همانطور که سرطان رشد میکند، بعضی از سلولها که  توسعه می یابند خیلی بدخیم تر "malignant" از بقیه هستند. اینها سلولهایی هستند که سریعتر رشد میکنند و همینطور تمایل به انتشار دارند.

مرحله دوم: آنژیوژنزیس(angiogenesis) است. این وقتی است که تومورعروق خونی اش را      می گستراند و تامین خون می نماید، بنابراین میتواند سریعتر رشد نماید.

مرحله سوم" رشد بیشتر سلولهای بدخیمی است که تمایل به انتشار دارند. سلولهای طبیعی که اندام هایی از قبیل ریه ها و کبد را می سازند توسط یک ماده که ماتریکس خارج سلولی (extracellular  matrix) یا ECM نامیده میشود در محل نگهداری میشوند. این ماده شبیه ساروج که آجرها را با هم نگه میدارد برای فرم دادن دیوارهای ساختمان هاست. برای انتشار سرطان، سلولهای آن باید از ECM جدا شوند. سلولهای سرطانی ممکن است اینکار را با تولید آنزیم که ECM را بشکند انجام دهند. جدا شدن از یک تومور فقط اولین مرحله از مراجل یک سلول سرطانی قبل از اینکه بتواند انتشار یابد، است. سلولهای سرطانی همینطور تحت تغییراتی هستند که آنها را قادر می کند که دیواره عروق خونی یا عروق لنفاوی را بشکنند و وارد سایر بافتها شوند.
مرحله چهارم: زنده مانده(بقا) در جریان خون است. بیشتر سلولهای تومر که وارد جریان خون یا لنف می شوند  توسط پاسخهای سیستم ایمنی طبیعی از بین میروند. فقط اغلب سلولهای بدخیم زنده خواهند ماند.

مرحله پنجم: توانایی سلولهاست ، به محض اینکه زنده بمانند به ارگانهای دور دست یا غدد  لنفاوی می پیوندند.

مرحله ششم: بخش کلیدی رشد در یک محیط تازه است- توانایی تومورهای جدید برای شکل دادن عروق خونی جدید(پروسه آنژیوژنیس نامیده میشود) که مواد غذایی و اکسیژن را برای رشد تومور انتقال میدهند.

مرحله هفتم: تانایی این سلولهای سرطانی برای رشد در محیط جدید و جلوگیری از تلاشهای بدن برای بیرون راندن یا نابودی آنهاست.

چرا سلولهای سرطان تمایل به انتشار به قسمتهای بخصوص از بدن دارند؟

نوع سرطان و محل شروع آن اغلب مکانی که منتشر خواهد شد را تعیین میکند. اغلب سلولهای سرطانی که از تومور اصلی رانده شده اند در جریان خون یا لنف منتقل میشوند تا در"جریان کم" بستر مویی(capillary) بعدی یا غدد لنفاوی گیر بیافتند. این موضوع توضیح میدهد چرا سرطان سینه اغلب به غدد لنفاوی زیر بغل(axillary) اما ندتا در غد کشاله ران منتشر میشود. همینطور، زیه معمول ترین محل متاستاز برای بسیاری از سرطانهاست.به این علت است که قلب، خون بقیه قسمتهای بدن را قبل از اینکه به محلی دیگر بفرستند از طریق عروق خونی ریه به آن پمپ می کند. کبد یک محل معمول متاستاز برای سللهای سرطانی برخاسته از معده و روده هاست زیرا خون روده ها از کبد عبور میکند.

پزشکان یاد گرفته اندکه سلولهای سرطانی اغلب از تمور اصلی(اولیه) جدا شده اند و در خون گردش میکنند . معمولا در ارگن خاصی سکنا نمی گیرند، و سرانجام میمیرند. وقتی که سرطان به سایر ارگانها منتشر میشود، بعلت تغییرات ژنتیکی خاصی در سلولهاست. دانشمندان در حال شناسایی این تغییرات هستند و روزی ممکنست در تعیین اینکه آیا سرطان فرد از نوعی است که به سایر ارگانها منتشر خواهد شد، قادر باشند آنها را جستجو کنند. همینطور تحقیق در حال انجام است که درمان را روی بلوک کردن یا هدف گرفتن تغییرات ژنیتیکی تمرکز دهد. بنابراین سلولها نمی توانند منتشر شوند یا رشد کنند.

گاهی اوقات الگوهای متاستاز(یا انتشار) تسط آناتومی نمی توانند توضیح داده شوند. بعضی سلولهای سرطانی قادرند محل های خاصی را بیابند و  تهاجم کنند. این الگوی"خانه آینده" ممکنست به علت مواد خاصی روی سطح سلولهای سرطانی که به سلولها در ارگانهای خاص             می چسبد باشد. در سایر موارد، سلولهای بعضی ارگانها فاکتورهای شبه هورمون که دقیقا می تواند موجب رشد سریعتر سلولهای سرطانی شوند آزاد میکنند
 
چه سرطانهایی کجا منتشر میشوند؟

در ذیل توضیح مختصر از محل های اختصاصی سرطانها  که احتمالا به آنها منتشر میشوند ،   آورده شده است. برای اطلاعات بیشتر روی این سرطانها به ، the American  Cancer  Society  documents برای مکانهای این سرطانها مراجعه کنید
.
مثانه

سرطان مثانه تمایل به رشد محلی و تهاجم به بافتهای محلی از قبیل دیواره لگن دارد، همچنین به ریه های، کبد و استخوانها منتشر میشود.
مغز
سرطان مغز ندرتا به خارج از مغز منتشر میشود. عمدتا در مغز رشد میکند.

پستان

سرطان سینه شایع ترین انتشار را به استخوان دارد اما همینطور می تواند به کبد، ریه و مغز منتشر شود. بر اساس پیشرفت سرطان، ممکنست روی هر ارگانی حتی چشم تاثیر بگذارد. میتواند به پوست نزدیک محلی که  شروع شده منتشر شود.

Colorectal

محل معمول برای انتشار سرطان کولون، کبد است. مکانهای بعدی استخوان و ریه هستند. انتشار به مغز شایع نیست. سرطان رکتال معمولا به ریه، مغز و استخوان منتشر میشود. محل مهم انتشار در لگن است، جاییکه سرطان رکتال شروع شده است. میتواند دردناک باشد زیرا در اعصاب  و استخوانها در این ناحیه میتواند رشد کند.

مری

سرطان مری اغلب محلی رشد میکند. بر اساس پیشرفت، بلع ممکنست مشکل شود. این میتواند ناگهانی یا تدریجا طی چندین ماه اتفاق بیافتد.
کلیه

سرطان کلیه(kidney  or  renal)  میتواند محلی رشد کند و به بافتهای اطراف تهاجم کند. وقتی منتشر میشود ریه ها و استخوانها شایعترین محل ها هستند.

لوسمی

لوسمی با پر شدن مغز استخوان (bone  marrow) از سلولهای لوسمی پیشرفت میکنند. مغز استخوان طبیعی جایگزین میشود و نمیتواند سلولهای طبیعی از قبیل گلبولهای قرمز حمل کننده اکسیژن ، گلبولهای سفید مدافع عفونت یا پلاکتها که جلوی خونریزی را میگیرند را تولید کند.
کبد

سرطان کبد اغلب به خارج از کبد منتشر نمیشود، ترجیحا در کبد رشد میکند و پیشرفته میشود
ریه

سرطان ریه میتواند به هر ارگانی از بدن منتشر شود، اما بیشتر وقتها به کبد و استخوانها و مغز منتشر میشود در ریه رشد میکند و به سایر قسمتهای ریه منتشر میشود. میتوانند همینطور در کیسه اطراف قلب (pericardium) رشد کند.
لنفوما

لنفوما تمایل به ماندن در غدد لنفاوی و مغز استخوان دارد. آنها به سایر ارگانها وقتی خیلی پیشرفته اند منتشر خواهند شد. درگیری غدد لنفاوی میتواند خیلی دردسردهنده باشد چون میتواندن موجب تجمع مایع در شکم و ریه ها، به همان اندازه در بازوها و پاها شود.
ملانوما

ملانوما میتواند به هر جایی از بدن منتشر شود. ابتدا تمایل به رفتن به غدد لنفاوی محلی دارد اما بعد میتواند ا زطریق خون به مغز، ریه ها،کبد و استخوان برود.

دهان و گلو

سرطانهای هانف گلو، یا مجاری بینی تمایل به رشد محلی دارند. وقتی منتشر میشوند معمولا به ریه هاست.
مولتیپل میلوما

مولتیپل میلوما اساسا در استخوانها می ماند، محلی که شروع شده و ندرتا به محل دیگر منتشر میشود. اما سلولهای مسلوما ترکیباتی تولید میکنند که موجب سستی و شکستگی استخوان میشوند. چون استخوان را حل میکند، آزاد شدن مقدار زیاد کلسیم موجب هیپرکلسمی میشود. پروتئین توبید شده میلوما در مقدار زیاد میتواند به کلیه ها آسیب بزند. این کار توانایی شخص را مواجهه نمک اضافی، مایعات و محصولات زاید بدن کاهش میدهد. بیماران میلوما احتمالا 15مرتبه بیشتر از افراد سالم عفونت ها را توسعه میدهند. شایعترین و جدی ترین آنها پنومونیا است.
تخمدان

سرطان تخمدان در مرحله پیشرفته، اغلب اوقات به لایه داخلی و اعضاء شکم منتشر میشود و میتواند موجب افزایش مایع و بادکردن در شکم میشود. میتواند همینطور به لایه خارجی ریه منتشر شود و موجب تجمع مایع در آنجا شود. خیلی کم به خارج از شکم و لگن منتشر میشود.

پانکراتیک

سرطان پانکراتیک عمدتا در شکم و محلی رشد میکند به همان اندازه به کبد منتشر میشود، میتواند همینطور به ریه ها، استخوانها و مغز منتشر شود.

پروستات

سرطان پروستات ، وقتی منتشر میشود معمولا به استخانها میرود. خیلی کم به سایر ارگانها شامل مغز منتشر میشود.

معده

سرطان معده( Gastric  or  Stomach) تمایل به انتشار محلی وداخل شکم دارد. محل های بعدی به کبد و ریه ها میرود. انتشار به استخوان و مغز خیلی کم شایع است.

چه تعدادی از مردم سرطان پیشرفته میگیرند؟

هر سال در آمریکا بیش از نیم میلیون نفر از سرطان پیشرفته می میرند. بیش از 70% از این مردم بالای 65سال سن دارند. اگرچه بیش از 60% از همه مردمی که سرطان میگیرند 5سال یا بیشتر زنده خواهند بود، مردم با سرطان پیشرفته معمولا کمتر از 1سال زندگی میکنند.
پیشگیری

سرطان پیشرفته یا متاستاتیک میتواند قابل پیشگیری باشد؟

تنها راه مطمئن پیشگیری از انتشار یا رشد یک سرطان کشف باندازه کافی زود سرطان ئو برداشتن یا از بین بردن آنست. انجمن سرطان آمریکا تستهای زود تشخیص سرطان سینه ، گردن رحم، پروستات، کولون و رکتوم را توصیه میکند. اما بسیاری از مردم در این مورد نمی دانند و یا این توصیه ها را دنبال نمیکنند و با احتمال بیشتر کشف سرطان را بعد از انتشار از قبل را دارند. تستهای تشخیص زود کامل نیستند. بعضی سرطانها ممکنست منتشر شوند قبل از اینکه بتوانند کشف شوند. بسیاری از سرطانها نمیتوانند توسط هر آزمایشی که در حال حاضر در دسترس است زود کشف شوند.

محققین در جستجوی راههای جلوگیری از انتشار سرطان هستند. برای مثال، داروهایی در حال بررسی هستند که ممکنست آنزیم هایی(enzymes) را که به سلولهای سرطانی کمک میکنند تا از جدارهای عروق خونی عبور کنند را بلوک کند. سایر داروها شکل گیری عروق خونی جدید را بلوک میکنند. به بعضی از بیماران، آنهائیکه سرطان سینه یا سرطان کولورکتال دارند، بعد ازجراحی برای کشتن سلولهایی که ممکنست از تومور اولیه جدا شوند داروهایی داده میشود.
تشخیص

چطوری سرطان پیشرفته یافت میشود؟

اینکه بدانیم چه کسی سرطان متاستاتیک یا پیشرفته را بروز خواهد داد مشکل است. بعضی سرطانها احتمال بیشتری برای انتشار نسبت به بقیه دارند. یک راه برای پیشگیری ، مقایسه همانندی سلولهای سرطان باسلولهای نرمال است(grade نامیده میشود). سلولهایی که بیشتر نرمال به نظر میرسند ، احتمال کمتری برای انتشار خواهند داشت. راه دیگر تعیین اینکه سرطان انتشار خواهد یافت سایز تومور هست. همینطور، اگر معلوم شود سرطان بهغدد لنفاوی نزدیک انتشار یافته، احتمال زیادی برای انتشار به نقاط دورتر هست. گاهی اوقات بعد از جراحی اگر غدد لنفاوی برداشته شوند و زیر میکروسکوپ بررسی شوند کشف می شوند.

حتی وقتی این چیزها معلوم میشوند، پزشکان همیشه مطمئن نیستند که آیا سرطان شخص منتشر خواهد شد یا او از قبل سرطان پیشرفته داشته است. اغلب اوقات پزشک سابقه بیمار را بررسی و یک معاینه فیزیکی را انجام میدهد. بیمار همینطور بعضی از تستهای خون و تستهای تصویری(imaging  tests) را خواهد داشت. گرفتن باهم این اطلاعات به پزشک در تعیین اینکه آیا سرطان پیشرفته است کمک میکند.

نشانه ها و علائم
در ذیل بعضی از نشانه ها(signs) و علائم( symptos) سرطان پیشرفته و راههای تشخیص آورده شده است.

بیشترین علامتی که گفته میشود از دست دادن انرژی و (fatigue) احساس خستگی است. اغلب مردم با سرطان پیشرفته اوقات سختی را در انجام وظایف روزانه دارند. آنها اغلب به کمک نیازمندند. در بعضی مواقع، وضعیت بطوری بد میشود که آنها بیشتر وقتشان را در رختخواب میگذرانند.

کاهش وزن نشانه دیگر است.
درد ممکنست بدنبال سرطان پیشرفته بیاید، اما این همیشه تنها مورد نیست.  dyspneaیا کوتاهی نفس ممکنست همینطور اتفاق بیافتد.

برای اطلاعات بیشتر علائم، بخش "کنترل مشکلات فیریکی سرطان پیشرفته" را ملاحظه فرمایید.
معاینه فیزیکی
طی سوال کردن از علائمتان، پزشک شما میتواند از معاینه کردنتان آگاهی زیادی بگیرد. اینها بعضی از نشانه های سرطان پیشرفته هستند.
·        مایع در ریه ها یا در حفره شکم
·        قلنبگی تومور رو یا داخل بدن
·        .بزرگ شدن کبد
تستهای خون

آزمایشهای خونی خاص می تواند به سرطان پیشرفته اشاره کند. نتایج آزمایش عملکرد کبد اغلب غیرنرمال هستند اگر سرطان به کبد تهاجم کرده باشد. سرطان شما ممکنست ماده ای را تولید کند ککه نشانگر تومور(Tumor  marker) نامیده میشود. مثالهایی از نشانگرهای تومورآنتی ژن اختصاصی پروستات(PSA) Carcinoembryonic  antigen برای سرطان کولون. سطح این مواد در خون ممکنست خیلی بالا باشد. نشانگرهای زیادی برای سایر سرطانها وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر، به مستندات نشانگرهای تومور انجمن سرطان آمریکا در سایتwww.cancer.org  مراجعه کنید.
تستهای تصویری
Chest x- ray
یک x- ray از سینه میتواند به تعیین تومورها در ریه ها یا مایع در سینه شما کمک کند.
Computed  tomography

Computed  tomography، معمولا به CT  scan، شناخته میشود، یک پروسه              ray  x- است که تصاویر تفضیلی برشی از بدن شما را تولید می کند، بجای گرفتن یک عکس ، شبیه  x- ray متداول ، یک CT اسکنر عکسهای زیادی را همانطور که اطراف شما میچرخد می گیرد، سپس یک کامپیوتر این تصاویر را به یک تصویر از یک برش بدن شما ادغام میکند. ماشین عکسهایی خواهد گرفت و تصاویر متعددی از قسمتی از بدن شما که روی آن باید مطالعه شود را شکل میدهد. اغلب، بعد از اولین سری از عکسهای گرفته شده، شما یک تزریق intravenous(IV) از یک "dye" رنگ یا ماده contrast که به بهتر شدن نمای بیرونی ساختمانهای بدن شما کمک می کند، دریافت خواهید کرد.سری عکسهای دوم سپس گرفته میشود.

Ct اسکن همینطور میتواند برای راهنمایی دقیق یک سوزن بیوپسی در یک متاستاز مشکوک بکار رود.

برای این پروسه، که CT- guided  needle  biopsy نامیده میشود، بیمار روی میز CT scan باقی می ماند در حالیکه یک رادیولژیست( radiologist ) یک سوزن بیوپسی را بطرف محل توده جلو میبرد.CT اسکن تکرار میشود تا پزشک مطمئن شود که سوزن در توده است. یک نمونه   fine needle  biopsy(قطعه نازک بافت) یا یک نمونه core needle biopsy (یک سیلندر نازک از بافت در حدود 2/1 اینچ طول و کمتر از 8/1 اینچ در قطر) برداشته میشود و زیر میکروسکوپ بررسی میشود.
CT اسکن ها ملال انگیز تر از X- rays معمولی هستند. آنها بیشتر طول میکشند. معمولا نیاز است شما روی میز برای 30-15 دقیقه دراز بکشید در حالیکه آنها در حال انجام دادن هستند. اما شبیه سایر دستگاههای کامپیوتری،CT اسکن سریعتر میشود بنابراین ، شما ممکنست زمانی که دراز کشیدید در حالکیه عکسها گرفته میشود، کمی احساس کنید توسط دستگاه محبوس شدید.شما به یک راه IV که از آن یک Contrast  dye تزریق میشود نیاز دارید. تزریق میتواند همینطور موجب مقداری برافروختگی شود. بعضی مردم به Contrast  dye ( که برای x- ray مصرف می شود) داشته اید به دکتر گفته اید. ممکنست همینطور از شما خواسته شود که 1- 5/0 لیتر از یک محلول Contrast بنوشید. محلول Contrast شکل اجمالی روده را کمک میکند، بنابراین با یک تومور اشتباه نمیشود.
تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی

اسکن های (MRI)  Magnetic  resonance  imaging امواج رادیویی و مغناطیسی قوی به جای x- ray را بکار می برد. انرژی امواح رادیویی جذب میشود و بعد در یک مدل شکل گرفته از نوع بافت و توسط بیماریهای خاص آزادمیشود. یک کامپیوتر مدل امواج رادیویی بیرون داده شده توسط بافتها را به صورت تصویر با جزئیات بالا از قسمتهای بدن ترجمه میکند. نه فقط برشهای cross- sectional بدن را شبیه یک CT اسکنر تولید میکند، میتواند برشهایی تولید کند که موازی با طول بدن شماست. یک ماده Contrast ممکنست درست مثل اسکنهای CT ، تزریق شود اما خیلی کم انجام میشود.

اسکن های MRI در جستجوی مغز و نخاع خیلی مفیدند. اسکن های MRI کمی ناراحت تر از CT اسکن برای بیمار هستند. اول اینکه آنها طولانی تر- اغلب تا یک ساعت طول میکشد. همینطور، بیمار مجبور است داخل دستگاه لوله ماند قرار بگیرد که محدود میکند و میتواند برای کسانیکه از فضاهای محصور شده ترس دارند اظطراب ایجاد کند. وقتی تحت این پروسه هستید ، سعی کنید چشمتان را ببندید تا آرام بمانید. به چیزهای خوب فکر کنید ، تصور راحتی باعث میشود زمان سریغ بگذرد. با راحتی درخواست داروهای ضد اضطراب کنید، اگر فکر میکنید آنها به شما کمک میکنند. بالاخره، اگر مشا ترس شدیدی از فضای بسته دارید، شما می توانید امکانات open MRI داشته باشید( که بدون تیوپ محصور شده است). خیلی از شهرها حداقل یک مرکز MRI که یک open MRI داشته باشد دارند.

ماشین MRI صدای ضربه ای (thumping) شبیه ماشین لباسشویی ایجاد میکند که ممکنست شما اذیت شوید. بعضی جاها هدفون با موزیک برای بستن آن فراهم می کنند. بیشتر مردم مشکل کمی در تجربه MRI دارند. در هر صورت، مشا باید با راحتی در مورد هر دلواپسی که ممکنست داشته باشید با پزشکتان یا نرستان گفتگو کنید. وقتی شما تحت MRI هستید ، شما قادر خواهید بود با تکنسین ضمن کار صحبت کنید.

Positron  emission  tomography
(PET) Positron  emission  tomography یک فرم از شکر (گلوکز) که حاوی یک اتم رادیواکتیو است را بکار می برد. یک دوربین مخصوص میتواند فعالیت رادیواکتیو را کشف کند. سلولهای سرطان مقدار زیادی از شکر رادیواکتیو را بعلت میزان بالای متابولیسم شان جذب میکنند. PET وقتی دکتر شما فکر میکند سرطان شما منتشر شده اما نمیداند به کجا مفید است. یک اسکن PET می تواند به جای چندین x- ray متفاوت استفاده شود، زیرا میتواند همه بدن را اسکن کند.
Ultrasound

Ultrasound  استفاده از امواج صوتی برای ساختن تصاویر داخلی بدن است. کامپیوتر تصویر را روی صفحه نمایش آشکار می کند. Ultrasound برای پیدا کردن اینکه تومرور سرطانی است مفید است . این تست خیلی آسانست و هیچ x-rays هم بکار نمی برد. شما فقط روی یک میز دراز میکشید در حالیکه یک نفر  flat wand را روی پوست شما حرکت میدهد.
Radionuclide bone scan

یک اسکن radionuclide bone scan کمک میکند که نشان دهد آیا سرطان به استخوان متاستاز داده است. به شما از ماده رادیواکتیو که  technetium  diphosphonate نامیده میشود یک تزریق وریدی داده خواهد شد. تزریق به تنهایی قسمت ناراحت کننده پروسه اسکن است. مقدار رادیواکتیوی که بکار میرود د رمقایسه با مقدار دوز زیادی که در رادیوتراپی              ( radiation  therapy) بکار میرود خیلی کم است، و این سطح کم اشعه موجب هیچ عوارضی (side  effects) جانبی نمی گردد.

ماده رادیواکتیو جذب سلولهای بیمار استخوانی در سراسر اسکلت میشود. نواحی بیمار استخوان در تصویر bone scanبصورت نواحی متراکم خاکستری تا مشکی(hot sports نامیده می شود) دیده میشود. این نواحی ممکنست پیشنهاد کند که سرطان متاستاتیک حضور دارد، اما آرتریت، عفونت یا بیماریهای دیگر استخوان می توانند همینطور موجب hot sports شوند. مدل این بیماریها معمولا متفاوت از مدل بوجود آمده توسط سرطانهاست. برای افتراق این شرایط، تیم مراقبت سرطان ممکنست سایر تستهای تصویری یا گرفتن بیوپسی استخوان را بکار ببرند. اسکن های استخوان میتواند متاستاز را زودتر از x- ray معمولی معلوم کنند. نه فقط آنها در کشف متاستاز استخوان مفیدند ، آنها همینطور چگونگی پاسخ به درمانها را هم میتوانند دنبال کنند.
بعضی اوقات اسکنهای اتسخوان نواحی انتشار به استخوان راآشکار نمی کنند. اغلب این با osteolytic  metastase اتفاق می افتد، که استخوان را نابود یا حل میکند. در بعضی از بیماران، اسکن ممکنست هیچ رادیواکتیوی در نواحی بخصوص از استخوان که کاملا توسط سرطان نابود شده اند را نشان ندهد.
Biopsy
وقتی یک تست تصویری نشان میدهد که چیزی نرمال نیست، دکتر میخواهد مطمئن شود که آیا سرطان هست. این معمولا توسط گرفتن یک نمونه کوچک از بافت و بررسی زیر میکروسکوپ انجام میشود. این پروسه biopsy  نامیده میشود. معمولا یک بیوپسی با وارد کردن یک سوزن در محل و کشیدن مایع، تیکه هایی از بافت، یا یک قسمت اصلی بافت انجام میشود. این نمونه ها بعدا زیر میکروسکوپ آزمایش میشوند. این مهم است که پزشک شما مطمئن شود که آیا سرطان منتشر شده است، و اغلب یک بیوپسی تنها راه اطمینان از دانستن آن است.

درمان
سرطان پیشرفته چگونه درمان میشود؟
اهداف درمان
سرطان پیشرفته احتمالا درمان نمی شود، اغلب میتواند کنترل شود. علائم فیزیکی اغلب همیشه به خوبی کنترل می شود. در هر مرحله سرطان، هدف درمان بایستی برای شما و خانواده شما روشن شود. شما باید بدانید آیا هدف معالجه کردن سرطان شما، طولانی کردن زندگی شما، یا آسودگی از علائم است. گاهی اوقات این میتواند گیج کننده باشد چون بعضی درمانهایی که برای معالجه بکار میروند برای برطرف کردن علائم هم بکار میرود.

بعضی مردم معتقدند که اگر سرطان نمیتواند معالجه شود کار بیشتری نمی توان انجام داد. بنابراین آنها درمان را متوقف میکنند. حتی پزشکانی هستند که اینطور فکر میکنند. پرتوافشانی،شیمی درمانی، جراحی و سایر درمانها اغلب میتوانند علائم را کنترل کنند. برطرف کردن علائمی مثل درد، انسداد روده ها، بهم خوردن معده و استفراغ می تواند شما را خیلی راحت تر کند. همیشه برای کمک به ابقا یا بهبود کیفیت زندگی(quality  of life) می توان کاری انجام داد.

شما این حق را دارید در برنامه درمانی تان تصمیم گیرنده باشید. هدف از هر نوع مراقبت سرطان، دادن بهترین امکان کیفیت زندگی شما است. این، یک موضوع خیلی شخصی است. شما باید به تیم درمان بگوئید چه چیزی برای شما اهمیت دارد. به آنها بگویید چه چیزی را میخواهید قادر باشید که ادامه دهید.

بعضی مردم تصمیم میگیرند که فشار ناشی از درمانهای سرطان پیشرفته به شانس کم منافع آن نمی ارزد. آنها ممکنست تصمیم بگیرند که درمان طولانی تهاجمی نگیرند. سایرین می خواهند به درمانهای سرطان ادامه دهند. بعضی بیماران میخواهند در خانه بمانند. بعضی رفتن به assisted  living center، یک nursing home ، یا یک ( inpatient  hospi  program) را انتخاب می کنند. دوباره، شما باید انتخاب هایی که احساس میکنید بهترین است و برای شما و موقعیت شما ایده آل تر است را انتخاب کنید.

شما ممکنست تصمیم بگیرید که درمان بیشتری برای سرطانتان نمی خواهید . این ممکنست برای کسانیکه شما را دوست دارند سخت باشد که بپذیرند، اما شما حق دارید تصمیم بگیرید. با وجود این، همیشه بهتر است در تصمیم های مشکل ، خانواده شرکت داشته باشد.

انتخاب های درمان برای سرطان پیشرفته به اینکه سرطان از کجا شروع شده و آیا انتشار یافته و چقدر انتشار یافته بستگی دارد. بعنوان یک قانون کلی برای سرطانی که انتشار یافته ، درمان سیستمیک(systemic therapy) از قبیل کموتراپی( chemotherapy) یا هورمون تراپی (hormone therapy  ) لازمست. درمان سیستمیک درمانی است که از طریق خوراکی یا تزریق درخون برای رسیدن به سلولهای سرطان در تمام بدنست.
جراحی
در درمان سرطان، جراحی معمولا برای سرطان لوکالیزه بکار میرود. اکثر اوقات قصد از جراحی معالجه است. گاهی اوقات ، برای یک سرطان لوکالیزه، جراحی ممکنست فقط برای برداشت قسمت مهمی از تومور بکار رود، سایر درمانها از قبیل پرتوافشانی و شیمی درمانی برای خلاص شدن از بقیه آنست. اگر سرطان فقط به یک ناحیه انتشار یافته باشد و بزرگ نباشد، ممکنست احتمال برداشتن کامل آن باشد. برای مثال، اگر سرطان به کبد انتشار یابد و فقط 3یا 4 تومور وجود دارد ممکنست احتمال برداشتن تومورها با جراحی باشد.
جراحی معمولا در درمان سرطان پیشرفته بکار نمیرود. اما گاهی جراحی میتواندمفید باشد، مانند مثالهای ذیل:
جراحی برای برطرف کردن علائم و بهبود کیفیت زندگی
جراحی میتواند کیفیت زندگی شما را بهبود دهد و حتی ممکنست به طول عمر کمک کند، حتی وقتی سرطان به نواحی خیلی دوردست منتشر شود با جراحی معالجه میشود. برای مثال، سرطان گاهی اوقات میتواندانسدادروده دهد. یک جراحی ممکنست قادر باشد انسداد را کنار بزند بنابراین روده بتواند مجددا بصورت طبیعی کار کند. در سایر موارد، ممکنست لازم باشد به روده اجازه داده شود به بیرون شکم داخل یک کیسه خالی شود( colostomy). گاهی اوقات ، جراحی ساده برای گذاشتن لوله های تغذیه (feeding tubes) در مکانی یا قرار دادن لوله های کوچک در عروق خونی برای دادن داروهایی برای برطرف کردن درد بکار رود.

جراحی برای متوقف کردن خونریزی

جراحی ممکنست اگر خونریزی زیادی از معده یا روده وجود داشته باشد انجام شود. برای یافتن محل خونریزی، پزشکان معمولا داخل لوله گوارش را هم از دهان یا رکتوم با یک لوله فیبرنوری قابل انعطاف flexible fiberoptic) می بینند. اینکار وقتی بیمار سدیت شده است انجام میشود. پزشک ممکنست توسط کوتریزاسیون(cauterizstion) الکتریکی رگ خونریزی کننده، قادر باشد خونریزی را متوقف کند. اگر اینکار شدنی نباشد و اگر بیمار موافق باشد، ممکنست جراحی برای بستن رگ خونی یا برداشتن قسمتی از روده که خونریزی می کند قدم بعدی باشد.

جراحی برای متوقف کردن درد

بعضی اوقات ممکنست یک تومور به عصب فشار بیاورد یا خیلی نزدیک نخاع باشد. هر یک از قطع کردن عصب یا برداشتن تومور ممکنست رهایی از درد یا جلوگیری از فلج را فراهم کند. وقتی پزشکان سرطان پانکراس را عمل می کنند، اغلب اعصابی که موجب درد پانکراس میشود را قطع میکنند.

جراحی برای جلوگیری از شکستن استخوان

سرطان ممکنست استخوانها را ضعیف کند، موجب شکستگی شود که تمایل به خوب شدن ضعیفی دارند. یک عمل برای وارد کردن یک میله فلزی از بعضی از شکستگی ها اگر استخوان ضعیف به نظر می آید پیشگیری میکند. معمولا در استخهان ران اتفاق می افتند. اگر استخوان قبلا شکسته باشد ، جراحی می تواند خیلی سریع درد را برطرف کند و کمک کند که شما فعالتر شوید.

اینکه آیا جراجی کمک خواهد کرد بستگی به وضعیت فیزیکی شما دارد. جراحی بزرگ به سختی موفقیت آمیز است، اگر شما بستری باشید. استرس جراحی میتواند شما را بیشتر به عقب ببرد. از طرف دیگر جراحی ممکنست ایده خوبی باشد اگر شما احساس نسبتا خوبی دارید و فعال هستید. 

رادیوتراپی

رادیوتراپی انرژی بالای X- rays را برای کشتن سلولهای سرطان بکار می برد. رادیو تراپی میتواند بعضی وقتها سرطان را که به نقاط دور یا مقدار زیاد انتشار نیافته باشد معالجه کند. در سرطان پیشرفته ، رادیوتراپی اغلب برای جمع و جور کردن تومور برای کاهش درد یا سایر علائم ( که palliative  radiation نامیده میشود) بکار میرود.

رادیوتراپی خارجی(External  beam radiation  therapy) شبیه پروسه معمولی X- rays است بجز اینکه کمی طولانی تر است. بیماران معمولا 5روز از هفته را برای سه هفته درمان میگیرند. بعضی اوقات دوره های درمان میتواند فقط به 2-1 روز در هفته با دادن اشعه بیشتر در هر دوره کاهش یابد.

عوارض جانبی مهم رادیوتراپی، خستگی و پوست که ممکنست کمی احساس آفتاب سوختگی کند، هستند. اشعه به ناحیه سرو گردن میتواند به غددی که بزاق رامی سازند آسیب بزند و موجب گلودرد و زخم دهان شوند. بعضی افراد مشکل بلع یا از دست دادن توانایی چشیدن غذا را دارند. اشعه دادن به ناحیه معده میتواد موجب تهوع، استفراغ، اسهال و آسیب احتمالی به روده ها شود اشعه به ناحیه سینه ممکنست موجبت زخم در ریه ها که ممکنست باعث تنگی نفس در بعضی افراد شود. اشعه به مغز میتواند گاهی موجب مشکلاتی در فکر کردن یا حافظه شود که چندین ماه یا سال بعد از درمان شروع میشود.

رادیوتراپی داخلی(Internal  radiation  therapy) یا  brachytherapy، هسته های کوچک مواد رادیواکتیو که مستقیما داخل سرطان قرار میگیرد را بکار میبرد. هسته ها میتوانند مقدار زیادی اشعه را در ناحیه کوچک آزاد کنند و بافت طبیعی اطراف آنرا ندیده گیرند.

بعضی مواد رادیواکتیو مثل (Metastron) – 89 – Strontium میتواند از طریق یک ورید داده شود. آنها به ناحیه ای از استخوان که حاوی سرطانست جذب میشوند. اشعه بیرون داده شده از دارو سلولهای سرطانی را میکشد و درد استخوان را برطرف میکند، اما سر طان را معالجه نمیکند. اگر استخوانهای زیادی متاستاز شده اند، این راه ممکنست بهتر از استفاده پرتوافکن خارجی که فقط یک ناحیه کوچک را درمان میکند عمل کند. بعضی اوقات انواع مختلف اشعه دادن با هم استفاده میشود.
شیمی درمانی
شیمی درمانی داروهای ضدسرطان را بکار میبرد که معمولا داخل رگ تزریق میشوند یا از راه خوراکی داده میشوند. این داروها وارد جریان خون و به سراسر بدن می روند. بکار بردن این درمان برای سرطان انتشار یافته مفید است. در بسیاری سرطانها ، شیمی درمانی میتواند تومورها را کوچک کند. معمولا با این روش شما احساس بهتری خواهید داشت و میتواند درد را که ممکنست شما داشت باشید کاهش بدهد. شیمی درمانی حتی میتواند زندگی را در بعضی بیماران با سرطان پیشرفته طولانی کند.
داروهایی که در شیمی درمانی بکار میروند سلولهای سرطانی را میکشند، اما همینطور میتوانند به بعضی از سلولهای سالم و نرمال بدن شما آسیب بزنند. این میتواند موجب عوارض جانبی گوناگونی شود:

-         تهوع و استفراغ
-         از دست دادن اشتها
-         از دست دادن مو( مو بعد از درمان رشد میکند)
-         زخمهای دهان
-         افزایش شانس عفونت
-         خونریزی یا کبودی بعد از بریدگیهای کوچک یا آسیب ها
-         خستگی

تیم مراقبت سرطان شما میتوانند برای آسان شدن عوارض جانبی اقدامهای زیادی را پیشنهاد کنند. برای مثال ، داروهایی وجود دارند که به کاهش تهوع و استفراغ کمک می کنند. بعضی اوقات تغییر دوز یا وقت روز دریافت داروی شما توسط پزشک کمک خواهد کرد. تعدیل این عوارض در مقابل علائمی که شما سعی در خلاصی از آنها را دارید مهم است.

هورمون تراپی

استروژن، هورمونی که توسط تخمدان های زنان ساخته میشود ، رشد بسیاری از سرطانهای سینه را ترویج میدهد. همینطور، androgens (هورمونهای جنسی مرد) از قبیل تستوسترون ، که توسط بیضه ها ساخته میشود، رشد اغلب سرطانهای پروستات را ترویج می دهد. داروها که عمل این هورمونها را بلوک یا مقدار ساخت آنها را کاهش دهند، میتوانند داده شوند. عوارض جانبی بستگی به نوع درمانهای هورمونی بکار رفته دارد. این عوارض ممکنست شامل گرگرفتگی ، انعقاد خون و از دست دادن میل جنسی باشند.

Bisphosphonates

Bisphosphonates یک گروه از داروها هستند که برای نیرو بخشیدن به استخوان به کار میرود که به علت استئوپورز ضیعف شده اند. بعضی از این داروها از قبیل (Aredia) pamidronate disodium و (Zometa) zoledronic acid، برای درمان بیماران سرطانی که به استخوانها انتشار یافته است و استخوانهای آنها را ضعیف کرده بکار میرود. Bisphosphonates همینطور برای درمان سرطانهایی که از استخوان شروع میشود بکار میرود، برای مثال، مولتیپل میلوما، آنها به کاهش درد و آهسته کردن آسیب استخوان ناشی از سرطان کمک میکنند. این داروها موثرترین هستند وقتی X- rays نشان میدهد سرطان متاستاتیک موجب نازک تر شدن و ضعیف تر شدن استخوان باشند. آنها کمتر موثرند وقتی سرطان موجب شود استخوان متراکم شود.

در هر صورت Bisphosphonates میتوانندموجب مشکلات شوند. بعضی بیماران آسیب به استخوان آرواره شان(jawbone) را توسعه میدهند، که میتواند کاملا دردناک باشد. به نظر میرسد بیشتر در بیمارانی که کار دندان دارند زمانیکه دارو را میگیرند اتفاق بیافتد. اطلاعات بیشتر روی این موضوع را در : American Cancer Society book  QuickFACTS Bone Metastasis می یابید. شما این کتاب را در وب سایت www.cancer. Org / bookstore می توانید به دست آورید.
کارآزمایی های بالینی(clinical trials)

هدف از کارآزمایی های بالینی
مطالعات درمانهای نوید بخش جدید یا تجربی در بیماران به عنوان clinical trials شناخته می شوند. یک کارآزمایی بالینی فقط وقتی انجام میشود که اعتقاد بر دلایلی است که مطالعه درمان ممکنست در بیماران ارزشمند باشد.
درمانهای بکار رفته در کارآزمایی های بالینی اغلب معلوم میشود منافه واقعی دارند. محققین مطالعات درمانهای جدید را برای پاسخ به سوالات زیر رهبری میکنند:
·        آیا درمان مفید است؟
·        چگونه این نوع درمان جدید عمل میکند؟
·        آیا بهتر از درمانهای قبلی در دسترس عمل میکند؟
·        درمان موجب چه عوارض جانبی میشود؟
·        عوارض جانبی بیشتر یا کمتر از درمان استاندارد است؟
·        آیا منافع به عوارض میچربد؟
·        در کدامیک از بیماران درمان احتمالا بیشترین سودمندی را دارد؟

انواع کارآزمایی های بالینی

 سه فاز کارآزمایی بالینی وجود دارد که یک درمان بررسی میشود، قبل از اینکه واجد شرایط تایید توسط سازمان غذا و دارو امریکا شود U.S.and  Drug Administartion (FDA)
فاز اول کارآزمایی بالینی

منظور از فاز یک مطالعه یافتن بهترین راه ارائه یک درمان جدید و تعیین اینکه چقدر میتواند ایمنی ارائه کند. پزشکان بیماران را با دقت برای هر عارضه مضر، تحت مراقبت دارند. درمان در لابراتوار و مطالعات حیوانی به خوبی آزمایش شده است، اما در عوض در انسان کاملا شناخته شده نیست. پزشکان کارآزمایی بالیتی را با شروع دوز خیلی کم دارو به اولین بیماران و افزایش دوز برای گروههای بعدی بیماران تا ظهور عوارض جانبی مدیریت میکنند. اگرچه پزشکان امید دارند به بیماران کمک کنند، منظور اصلی از فاز 1 مطالعه آزمایش کردن ایمنی داروست.

فاز دوم کارآزمایی بالینی

این مطالعات برای دیدن اینکه آیا دارو عمل میکند طراحی میشوند. به بیماران بالاترین دوز که موجب عوارض جانبی جدی نشوند(از فاز 1 مطالعه تعیین میشود) داده میشود و برای یک اثر روی سرطان با دقت تحت نظر دارند. پزشکان همینطور عوارض جانبی را جستجو میکنند
فاز سوم کارآزمایی های بالینی

در فاز سوم مطالعات، ترکیبات جدید نوید بخش به صورت علمی با درمانهای استاندارد مقایسه می شوند. فاز سوم مطالعات تعداد زیادی از بیماران را درگیر میکند. بعضی از کارآزمایی های بالینی هزاران بیمار را ثبت میکنند. یک گروه، گروه کنترل(the control group) درمان استاندارد(پذیرفته ترین) را دریافت میکند. سایر گروهها درمان جدید را دریافت میکنند، معمولا پزشکان فقط یک درمان جدید را برای اینکه ببینید بهتر از درمان استاندارد کار میکند مطالعه میکنند. گاهی اوقات آنها3-2 درمان را در یک زمان آزمایش میکنند. تمام بیماران در فاز سوم مطالعات تحت مراقبت دقیق هستند. اگر عوارض درمان جدید خیلی جدی یا اگر یک گروه نتایج خیلی بهتر از بقیه داشته باشد، مطالعه متوقف خواهد شد.

اگر شما در کارآزمایی بالینی هستنید، شما یک تیم متخصص که مراقبتان هستند خواهید داشت، پیشرفت شما را با دقت زیاد مانیتور میکنند. مطالعه خصوصا برای تحت نظر قراردادن دقق شما طراحی شده است. بعضس خطراتی وجود دارد. هیچیک از افراد درگیر در مطالعه از قبل نمی داندآیا درمان کار خواهد کرد یا دقیقا چه عوارض جانبی اتفاق خواهد افتاد. این آن چیزی است که مطالعه برای کشف آن طراحی شده است. اکثر عوارض جانبی بالاخره با زمان ناپدید می شوند، اما بعضی میتوانند پایدار یا حتی تهداد کننده حیات باشند. در ذهن داشته باشید که حتی درمانهای استاندار عوارض جانبی دارند. بسته به عوامل بسیار ، شما ممکنست تصمیم بگیرید در یک کارآزمایی بالینی ثبت نام کنید.

تصمیم ورود به یک کارآزمایی بالینی
ثبت نام در هر کارآزمایی بالینی کاملا بستگی به شما دارد. پزشکان و پرستاران شما، مطالعه را باجزئیات برای شما توضیح میدهند و فرمی برای مطالعه و امضا به شما میدهند که تمایل شما برای مشارکت را نشان میدهد. این پروسه به عنوان( informed  consent) دادن رضایت آگاهانه شماست. حتی بعد از امضاء فرم و بعد از شروع کارآزمایی بالینی، شما مختارید به هر دلیل مطالعه را در هر زمان ترک کنید. شرکت در مطالعه مانع از دریافت سایر مراقبتهای پزشکی که شما نیاز دارید نخواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از کارآزمایی بالینی با تیم مراقب سرطانتان صحبت کنید. اینها بعضی از سوالاتی هستند که شما باید بپرسید:

·        آیا یک کارآزمایی بالینی وجود دارد که من واجد شرایطش باشم؟
·        منظور از مطالعه چیست؟

·        مطالعه چه نوع آزمایشها و درمانهایی را درگیر میکند؟

·        این درمان چه کار میکند؟

·        درمانی را که من باید بگیرم خواهم دانست چیست؟

·        احتمال چه اتفاقی در مورد من باا یا بدون این درمان تحقیقی جدید هست؟

·        چه عوارضی را من میتوانم از این مطالعه انتظار داشته باشم؟ عوارض می توانند کنترل شوند؟
·        من مجبور به بستری شدن خواهم شد؟ اگر اینطور شد چندبار و برای چه مدت؟

·        مطالعه هزینه ای برای من خواهد داشت؟ هر درمانی آزاد خواهد بود؟
·        اگر من از نتیجه مطالعه آسیب ببینم ، تحت تاثیر چه عنوان درمانی خواهم بود؟
·        چه نوع مراقبت طولانی مدت قسمتی از مطالعه است؟
·        این درمان برای درمان سایرانواع سرطانها استفاده شده است؟

انجمن سرطان آمریکا یک سرویس مناسب کارازمایی های بالینی برای بیماران، فامیل آنها و دوستان پیشنهاد میکند. شما میتوانید باین سرویس از طریق: (800-ACS- 2345)  the National Cancer Information Center

یا توسط وب سایت:http:// Clinicaltaials.cancer.org  دسترسی داشته باشید. بر اساس اطلاعات تهیه شده شما درباره نوع سرطان، مرحله و درمانهای قبلی، این سرویس میتواند یک لیست از کارآزمایی های بالینی که با نیازهای پزشکی شما مناسب باشد گردآوری کند. دریافتن یک مرکز در دسترس برای شما، سرویس به محلی که شما زندگی می کنید و محلی که می خواهید مسافرت کنید معرفی می کند.

شما همینطور میتوانید یک لیست از کارآزمایی های بالینی جاری را با تماس با:the National Center Institutes (NCI) Cancer Information Service یا توسط دیدن وب سایت ww.cancer.gov/clinical-trials بدست آورید.

متدهای مکمل و جایگزین

درمانهای مکمل و جایگزین متفاوت از روشهای پزشکی، سیستم ها و محصولاتی که جزء درمانهای دارویی معمول نیست میباشند. آنها ممکنست شامل محصولاتی از قبیل ویتامینها، گیاهان دارویی، یامکمل های رژیمی ، یا روشهایی از قبیل طب سوزنی(acupnctvre) و ماساژ باشند.

امروز تمایل زیادی در درمانهای مکمل و جایگزین برای سرطان وجود دارد. بسیاری دز حال حاضر تحقیق میکنند که بفهمند آیا آنها واقعا برای افراد سرطانی مفیدند.

شما ممکنست در مورد درمانهای مختلف از فامیل، دوستان، و دیگران بشنوید، که ممکنست به عنوان یک راه درمان سرطان شما یا کمک به شما که احساس بهتری کنید عرضه شوند. بعضی از این درمانها در بعضی شرایط خاص بی ضررند، در حالیکه بعضی دیگر نشان داده شده است که موجب آسیب می شوند. اغلب آنهامنفعت تایید نشده هستند.

انجمن سرطان آمریکا داروی مکمل(complementary  medicine) یا متدها را مطابق آنهاییکه در طی مراقبت پزشکی معمول شما بکار میروند تعریف میکند. اگر این درمانها بدقت اداره شوند، آنها ممکنست برای راحتی وبهتر بودن شما اضافه شوند.

Alternative  medicine( داروی جایگزین) بعنوان متدها یا درمانهایی که به جای درمان معمولی پزشکی بکار میروند هستند. بعضی از آنها ثابت شده که مفید نیستند یا حتی زیان آور هستند، اما هنوز بعنوان "معالجه ها" حمایت میشوند. اگر شما استفاده این جایگزین ها را انتخاب میکنید، آنها ممکنست شانس جنگیدن با سرطانتان را با تاخیر ،جابجایی، یا مداخله با درمان معمول سرطان کاهش دهند.

قبل از تغییر درمانتان یا اضافه کردن هر یک از این متدها بصورت شفاف با پزشک یا نرستان در موردش گفتگو کنید. بعضی متدها میتوانند در مصرف با درمان استاندارد دارویی ایمن باشند. بعضی ها میتوانند  با درمان استاندارد  مداخله کنند یاموجب عوارض جانبی جدی شوند. باین دلیل مهم است که با پزشکتان صحبت کنید. اطلاعات بیشتر در مورد درمانهای خاص مکمل یا جایگزین هایی که برای سرطان بکار میروند از طریق web site ما در دسترس است.
اطلاعات بیشتر درمان

برای جزئیات بیشتر روی انتخاب های درمان- شامل آنهاییکه ممکنست در این مستند نشان داده نشده باشند.

The National Comprehensive Cancer Network(NCCN) و the National Cancer Institute(NCI) منابع اطلاعاتی خوبی هستند.
NCCN متخصصین مراکز برجسته سرطان 2 کشور را در بر دارد و گایدلاین های درمان سرطان را برای استفاده پزشکان در درمان سرطان بیمارانشان توسعه میدهند. آنها در وبی سایت NCCN در دسترس هستند.(www.nccn.org)

انجمن سرطان آمریکاNCCN برای تولید نسخه ای نوشته شده از بعضی از گایدلاینهای درمان، بخصوص برای بیماران و خانواده های آنها همکاری میکنند. این نسخ کمتر تکنیکی روی وب سایت ACS (WWW.Cancer.org) و وب سایت NCCN( WWW.nccn.org) در دسترسند.
NCI گالایدلاین های درمانی را از راه تلفن مرکز اطلاعات و وب سایت آن (WWW.Cancer.gov) فراهم میکند. جزئیات گالایدلاین های مورد نظر برای استفاده توسط متخصصین درمان سرطان همینطور روی WWW.Cancer.gov))  در دسترس هستند.

کنترل مشکلات جسمی سرطان پیشرفته
این قسمت مشکلات مهم برخاسته از سرطان پیشرفته راتوضیح میدهد. شما ممکنست بعضی از این مشکلات و علائم را یا هیچکدام از آنها را داشته باشید. قسمت بعدی "مشکلات بر اساس محل سرطان" مشکلات مربوط به انواع سرطان را شرح میدهد.

استخوانهای شکسته( شکستگی)

وقتی سرطان به استخوانها تهاجم میکند، میتواند آنها را سست کند و بعضی ووقتها منجر به شکستگی شود بخصوص در استخوانهای پا نزدیگ هیپ. علتش این است که کاین استخوانها بیشترین وزن شما را تحمل میکنند. شما ممکنست برای مدتی قبل از اینکه شکستگی اتفاق بیفتد درد خیلی بدی داشته باشید. یک  عکس  x-ray ممکنست احتمال شکستگی را قبل از آنکه اتفاق بیافتد نشان دهد.

درمان
بهترین درمان پیشگیری از شکستگی است. این از طریق جراحی انجام میشود. جراحان یک میله فلزی را در قسمت سست استخوان قرار میدهند. آنها این کار را زمانی که تحت بیهوشی(anesthesia) عمومی خواب هستید انجام میدهند.
اگر استخوان قبلا شکسته شده استف کار دیگری بعدا برای حمایت از استخوان انجام خواهد شد. معمولا جراحان یک استیل خارجی محافظ در مقابل شکستگی قرار میدهند.
پرتوافکنی خارجی ممکنست همینطور برای جلوگیری از آسیب بیشتر توسط سرطان داده شود. معمولا در حدود 15-10 درمان لازم میشود، اگرچه بعضی پزشکان کل دوز اشعه را فقط در 1تا2درمان میدهند. رادیوتراپی استخوان را قوی نمیکند، اما ممکنست آسیب بیشتر رامتوقف کند. جراحی هنوز برای جلوگیری از یک شکستگی لازم خواهد شد.

داروها یا خود سرطان ممکنست موجب، کانفیوژن ، گیجی یا ضعف شوند، که میتواند منجر به افتادن و حوادث شود. افتادن میتواند موجب شکستگی ها، بخصوص برای استخوانهای سست شده توسط سرطان شود. با تیم مراقبت سرطانتان درباره تجهیزات ایمنی که شما میتوانید در منزل استفاده کنید صحبت کنید. بعضی چیزهایی که شما ممکنست دریابید که مفیدند ، دوش صندلی shower chairs واکر و نرده هستند.

بسته شدن روده(انسداد روده)
وقتی سرطان هر یک از روده کوچک یا روده بزرگ(کولون) را مسدود کند، غذای بلع شده نمیتواند از آن عبور کند، این انسداد روده نامیده میشود. علائم شامل کرامپ شدید، درد در شکم و استفراغ است. استفراغ ممکنست حاوی غذای بلع شده و صفرا باشد، انسداد روده اغلب اوقات با سرطانهای شکم یا لگن اتفاق می افتد.

درمان

خیلی مشکل است که انسداد را با جراحی برطرف کنیم، و خیلی از بیماران برای اقدام جراحی خیلی مریض هستند. بقیه هم نگرش بدی دارند که جراحی ممکن نیست کمک زیادی بکند. اگثر مطالعات نشان داده اند که بیماران با سرطان پیشرفته که این مشکل راظاهر میکنند فقط زمان کوتاهی زندگی میکنند. تصمیم انجام جراحی بایستی در مقابل شانس برگشت به یک زندگی راحت سنجیده شود.

اگر فقط کولون مسدود است عملی که کلستومی نامیده میشود ممکنست کمک کند. در این عمل جراح کولون را از بالای انسداد قطع میکند. انتهای قطع شدگی سپس به قسمت بیرونی شکم آورده میشود. مدفوع شما میتواند در یک کیسه که نزدیک سوراخ گذاشته شده خالی شود.
درمان فقط علامتی اغلب بهترین انتخاب برای بسیاری از بیماران است. این مراقبت حمایتی نامیده می شود. برای مثال، پزشکان ممکنست محتویات معده را از میان یک لوله کار گذاشته در بینی شما که وصل به لوله ساکشن است منتقل کنند. این اغلب تهوع و استفراغ را برطرف میکند. قدم بعدی برای شما متوقف کردن خوردن و نوشیدن فقط مقادیر کم برای برطرف کردن تشنگی است. شما میتوانید برای درد و تهوع دارو را بصورت تزریقی یا بصورت برچسب دریافت کنید.
خستگی
خستگی یکی از شایعترین علائم گزارش شده توسط بیماران سرطانی است. خستگی جسمی، روحی و عاطفی است که با استراحت برطرف نمیشود. آن میتواند بدست آوردن انرژی ، برای انجام کارهایی که به صورت نرمال انجام میدهید را مشکل کند. خستگی میتواند توسط فاکتورهای زیر ناشی شود:
-         خود سرطان
-         درمان سرطان
-         خوب نخوردن
-         درد
-         احساس افسردگی
-         کافی نبودن red blood cells(آنمی)
درمان
برای خستگی هیچ معالجه ای وجود ندارد. در هر مورد درمان بر علت خستگی هدف گیری میشود.
انتقال خون میتواند به بعضی بیماران که آنمی دارند(پایین بودن شمارش سلولهای قرمز خون) کمک کند. بقیه بیماران میتوانند داروهایی دریافت کنند که کمک میکند بدن سلولهای قرمز خونی بیشتری را بسازد. با پزشکتان در مورد درمانهای آنمی شدید صحبت کنید.

ورزش سبک و متوسط با استراحت زیاد در بین آن اغلب میتواند به رفع خستگی کمک کند. شما همینطور میتوانید به وسیله انجام چیزهایی که لازم است اول انجام شود و گذاشتن سایر چیزها در انتظار انرژی را ذخیره کنید. سعی کنید به انرژی به عنوان طلا فکر کنید. شما بخواهید فقط بر آنچه مهمترین است انرژی خود را صرف کنید. فعالیتها را در طی روز تقسیم کنید تااینکه سعی کنید تمام چیزها را یکدفعه انجام دهید.

گاهی اوقات داروهای محرک میتواند به غلبه کردن بر احساس خستگی کمک کند. این یک احتمال هست شما ممکنست بخواهید باتیم مراقبت سرطانتان گفتگو کنید.
متاسفانه پزشکان هنوز توضیحی نداشته اند که چرا سرطان خودش موجب خستگی میشود. ممکنست از ترکیبات طبیعی که سیتوکین (cytokines) نامیده میشود، ناشی شود. بدن این ترکیبات را در پاسخ به سرطان، به همان اندازه که در دوره یک عفونت مثل آنفولانزا ، تولید میکند.                                 
برای اطلاعات بیشتر، لطفا کتابچه خستگی ناشی از سرطان: Cancer-Related Fatigue: Treatment Guidelines for patients را ببینید.
برای اطمینان از آخرین گایدلاین ها به وب سایت انجمن سرطان آمریکا(www.cancer.org) مراجعه کنید.
هیپرکلسمی(کلسیم خیلی زیاد در خون)

بیماران سرطانی ممکنست هیپرکلسمی hypercalemia(کلسیم خیلی زیاد در خونشان) به دلایل زیادی داشته باشند. اغلب اوقات، مربوط به سرطانست که به استخوانها انتشار یافته است. این موجب آزاد شدن کلسیم از استخوان ها به جریان خون میشود. سایر وقتها سلولهای سرطانی ماده ای میسازند که موجل سطوح بالای کلسیم میشود. سطح کلسیم خون میتواند آنقدر بالا برود آن خطرناک است.

علائم زود کلسیم زیاد شامل موارد زیر است:
·        یبوست
·        ادرار مختصر بدفعات
·        احساس بی حالی(کندی)
·        احساس تشنگی تمام وقت و نوشیدن مقدار زیاد مایعات
علائم و نشانه های تاخیری کما و نارسایی کلیوی هستند.
درمان
تجویز مایعات و داروهای بخصوص(Zoledronic  acid و  Pamidronate  disodium) میتواند سریعا کلسیم خون را پایین بیاورد. این داروها معمولا از طریق انفوریون داخل وریدی(IV) داده میشود.
اگر سرطان نمیتواند درمان شود، مشکل برمیگردد و شما مجددا محبور خواهید شد مشکل کلسیم خون را درمان کنید. گاهی اوقات یک سطح بالای خونی کلسیم میتواند اولین علامت سرطان باشد، و درمان سرطان مشکل کلسیم را هم درمان خواهد کرد.

تهوع و استفراغ

سرطان پیشرفته میتواند موجب تهوع و استفراغ ، هم از درمانهای پرتوافکنی و یا شیمی درمانی، یا از خود سرطان شود. تهوع و استفراغ بیشتر ناشی از درمانها هستند و عمدتا بعد از اتمام درمان بهتر میشوند.

تهوع و استفراغ برای بسیاری از بیماران سرطانی بخصوص با درمان معضل هستند. در تعداد کمی از بیماران سرطانی، فقط فکرکردن درباره گرفتن درمانهای سرطان میتواند موجب احساس تهوع در آنها کند. درمان موثری برای این مشکل وجود دارد.
استفراغ خیلی زیاد میتواند خطرناک باشد. میتواند باعث dehydration (از دست دادن آب خیلی زیاد) یا aspiration (تنفس غذا یا مایعات بداخل ریه ها) شود.

درمان برای تهوع

·        غذاهای بی مزه مثل نان تست خشک، کراکر، آب نبات، ژلاتین یا مایعات سرد ضفاف را امتحان کنید.
·        چندین غذای کوچک و اسنک موقع خواب بخورید اگر شما بین وعده ها فقط مریض میشوید.
·        چیزهایی را بخورید که بوی خوب میدهند، مثل قطرات لیمو یا نعناع
·        غذای سرد یا در درجه حرارت اطاق بخورید تا بو و مزه کمتری احساس کنید.
·        از پزشک در مورد داروهایی که به تهوع کمک ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
·        سعی کنید کاملا استراحت کنید یا حداقل یک ساعت بعد از هر غذا سر را بالا نگه دارید.
·        تکنیکهای تمرکز و شل کردن(relexation) را یاد بگیرید.
·        حواستان را معطوف موزیک ملایم، یک برنامه تلویزیونی مورد یا مصاحبت کنید.
درمان برای استفراغ
·        اگر در رختخواب هستید، به پهلو دراز بکشید برای اینه با نفس بداخلی ندهید یا استفراغتان را نبلعید.
·   گاهی دریافت دارو از راه خوراکی میتواند تهوع و استفراغ را موجب شود. از پزشک بخواهید داروهای شما را بصورت شیاف نسخه کند (شیافها داروهایی هستند که میتواند از راه رکتوم استفاده شوند.داروی داخل شیاف جذب جریان خون میشود و بعد به مغز میرود تا تهوع را متوقف کند).
·        تمرکز(مدیتیشن)، خودهیپنوتیزم و تکنیکهای ریلاکس شدن را یاد بگیرید.
·        چیپس یخی یا چیپس عصاره یخ زده بخورید که شما میتوانید آهسته بجوید.
چیزهایی که باید اجتناب شود

·        خودتان را برای خوردن یا نوشیدن وقتی بهم خوردگی معده را دارید تحت فشار قرار ندهید.
·        صاف به پشتتان نخوابید.
·        از غذاهایی که بوی شدید دارند دور بمانید.
·        غذاهایی که شیرین ف چرب، نمکی یا تند هستند را نخورید.
·        اگر استفراغتان زیاد است برای 4-8 ساعت خوردن را متوقف کنید. بعد از آن مایعات صاف را امتحان کنید.

با پزشکتان تماس بگیرید اگر هر یک از موارد زیر را تجربه میکنید

·        تنفس یا بلع استفراغ
·        بیرون دادن بیش از سه بار در ساعت برای سه ساعت یا بیشتر
·        نتوانید بیش از 4فنجان مایع یا چیپس یخی در روز را نگهدارید.
·        نتوانید بیش از دو روز چیزی بخورید
·        نتوانید داروهایتان را بگیرید
·        احساس ضعف یا گیجی
انجمن سرطان آمریکا اطلاعات بیشتری روی چگونگی کنترل تهوع و استفراغ دارد. یک راهنما برای بیماران و خانواده ها و گالایدلاین های درمان تهوع و استفراغ برای بیماران سرطانی.

درد

راههای مختلفی برای آسودگی درد ناشی از سرطان وجود دارد. گاهی اوقات درد توسط درمانهایی که سلولهای سرطانی را میکشند(از قبیل شیمی درمانی یا رادیوتراپی) یا آهسته کردن رشد آنها( از قبیل هورمون تراپی یا بیس فسفونیت ها) برطرف میشود. از مصرف داروها یا سایر درمانها، شامل درمانهای مکمل که به درد شما کمک میکنند نترسید. بدست آمدن احساس آسودگی از درد به شما کمک می کمنداحساسس بهتری کنید. تمرکز بر چیزهایی که در زندگی شما مهم هستند درد را برای شما آسانتر خواهد کرد. بعضی مطالعات نشان میدهد که بیماران سرطانی که درمان درد موثر راگرفته اند ممکنست زندگی طولانی تر نسبت به آنها که نگرفته اند داشته باشند. اولین و مهمترین قدم اینست که اجازه بدهید تیم پزشکی شما درباره درد شما بدانند.

درمان
دریافت دارو از دهان متداول ترین راه درمان درد است. اغلب دو دارو یا بیشتر با هم مصرف میشوند. راههای دیگر برای کمک به درد شامل: ماساژ، گرما و سرما، تغییر موقعیت بدنتان هستند.

معمولا پزشک شما با داروهایی از قبیل استامینوفن(Tylenol) یا داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی از قبیل ایبوپروفن(Motrin) شروع خواهد کرد. اگر اینها کمک نمیکنند، شما احتمالا یک اپیوئید مثل کدئین، هیدروکودن، مرفین یااکسی کودن خواهید گرفت. کدئین و هیدروکودن اپیوئیدهای ملایم هستند، درحالیکه مرفین و اکسی کودن قوی ترند. اپیوئیدها بهترین داروها برای کمک به کنترل درد بیماران سرطانی بررسی شده اند بغیر از اینکه شما سابقه سوءاستفاده الکل یا دارو را داشته باشید، شما میتوانید این داروها را بدون نگرانی در مورد معتاد شدن مصرف کنید. درباره آنچه که مربوط به شماست با پزشک یا پرستارتان گفتگو کنید. برای بیماران سرطانی پیشرفته اعتیاد به اپیوئیدها نادر است.

با همه داروهای ضد درد، خیلی مهم است که دارو را بدلایل زیر بصورت منظم دریافت کنید:
·        باقی ماندن کافی دارو در جریان خون شما برای حفظ کنترل درد شما.
·   برای جلوگیری از بدترشدن درد، شما نسبت به وضعیت عادی مجحبود خواهید شد داروی درد بیشتری برای کنترل درد بگیرید.

اپیوئیدها ممکنست شما را خواب آلود کنند. آنهاهمینطور میتوانند موجب تهوع و یبوست شوند. معمولا بیشتر خواب آلودگی بعد از چند روز برطرف میشود. اگر مشا دوز بالا میگیرد ممکنست برطرف نشود. شما ممکنستبین داشتن درد کمتر و خواب آلودگی یا درد بیشتر و هوشیارتر بودن انتخاب کنید. یبوست با استفاده منظم نرم کننده های مدفوع، فیبر ، ملین ها، نوشیدن مقدار زیاد مایعات و فعال بودن میتواند کمک شود.

بهترین درمان برای شما بستگی به نوع دردی که شما دارید و چقدر بد بودن آن دارد. اگر متدهایی که شما بکار میبرید موثر نیست به تیم پزشکی تان بگویید.

پزشکان آموخته اند که همه بیماران یکسان به داروهای درد پاسخ نمیدهند. بعضی داروها برای بعضی بیماران بهتر عمل میکنند درحالیکه بقیه کمتر موثر است. تحقیقات نشان داده است که این ممکنست مربوط به اختلافات کوچک ژنتیکی بین مردم باشد. باین معنی است که اگر یک داروی درد، بخصوص یک اپیوئید به شما کمک نمیکند، ممکنست امتحان یک اپیوئید دیگر ارزشش را داشته باشد.
همینطور بعضی مردم به دوز خیلی بیشتر اپیوئید نسبه به بقیه نیاز دارند. در مورد نیاز به دریافت مقادیر بیشتر دارو نگران نباشید. مهم نیست که شما بی تحمل به درد یا یاک "شاکی" باشید. این فقط به این معنی است که بدن شما داروی بیشتری نسبت به حد وسط نیاز دارد.
انجمن سرطان آمریکا اطلاعات با جزئیات بیشتر در چگونگی کنترل درد دارد. یک راهنما برای بیمار سرطانی و خانواده آنها و گایدلاین های درمانی درد برای بیماران.

فلج ناشی از فشار بر نخاع

سرطان گاهی به استخوانهای ستون فقرات انتشار مییابد. همانطور که تمومور رشد میکند، میتواند به اعصاب طناب نخاعی فشار بیاورد. علائم میتواند در محدو.ده درد تا ضعف فلح (عدم توانایی حرکت) باشد. همانطور میتواند روی اعصاب مثانه اثر بگذارد و بنابراین شما در ادارار کردن مشکل خواهید داشت. درمان زود میتواند به کاهش آسیب دائمی عصب کمک کند.
علائمی که باید مواظب بود
·        مشکل در ادرار کردن
·        بی حسی یا ضعف پاها
·        درد خیلی بد در میان پائینی پشت شما

اگر شما این علائم را دارید به دکترتان فوری بگویید. یک MRI معمولا میتواند نشان بدها که آیا سرطان به طناب نخاعی شما فشار می آورد. این بعنوان یک اورژانس پزشکی بررسی میشود، و درمان باید بدون تاخیر شروع شود.
درمان
·        استروئیدها(پردنیزولون یا دگزامتاون) برای کاهش ورم و درمان درد
·        اشعه درمانی برای کوچک شدن تومور که موجب ایجاد مشکل شده است.
·        جراحی برای برداشتن همه یا قسمتی از تومور
مشکلات پوست

افراد با ناخوشی طولانی مدت اغلب از نشستن یا دراز کشیدن خیلی طولانی در یک موقعیت مشکل پوستی میگیرند. بیماران سرطانی ممکنست همینطور مشکلات پوستی را از خوب نخوردن، عدم توانایی حرکت به اطراف، ورم و بعضی درمانهای سرطان بدست آورند.
درمان

با تیم پزشکی سرطانتان صحبت کنید، آنها میتوانند یک برنامه مراقبت پوست برای احتیاجات خاص شما توصیه کنند. مهم ترین چیزی که شما می توانید انجام دهید وقتی شما نشسته اید یا دراز کشیدید تغییر وضعیت مکرر است و پوستتان را تمیز و خشک نگه دارید. انسداد ورید اجوف فوقانی( انسداد جریان خون به قلب)

ورید اجوف فوقانی ورید اصلی است که خون را از بالای بدن به قلب بر میگرداند. این ورید به بالای وسط سینه میرود. فشار ناشی از تومورها در سینه یا ریه میتواند جریان خون را در این ورید بلوک کند، موجب برگشتن خون به ریه ها، صورت و بازوها شود.
علائم شامل موارد زید است:
·        تنگی نفس
·        یک احساس پری در سر
·        ورم صورت و بازوها
·        سرفه
·        درد سینه
درمان
رادیوتراپی و یا شیمی درمانی میتواند به کوچک شدن تومور کمک کند. اگر ممکن نباشد، شما ممکنست یک لوله فلزی( استنت) در ورید داشته باشید. این لوله در یک ورید بزرگ در بازوی شما یا گردن داخل میشود و بعد از میان انسداد عبور میکند.

دیسپنه(مشکل نفس کشیدن)

دیسپنه(مشکل نفس کشیدن) میتواند با بسته شدن راه هوا توسط تومور یا توسط جمع شدن مایع اطراف ریه ها ناشی شود. بعضی بیماران با شماره گلبول قرمز خیلی پایین( آنمی شدید) ممکنست همینطور احساس تنگ نفس کنند. بسته شدن جریان خون به قلب توسط تومور یک علت احتمالی دیگر است.
درمان
وقتی امکانش هست ، درمان کردن علت، به برطرف شدن تنگی نفس کمک خواهد کرد. بعضی اوقات پرتوافکنی خارجی یا لیزر درمانی(از یک برونکوسکوپ) میتواند یک تومور در ریه را کوچک کند.
بیماران با مایع اطراف ریه ها ممکنست بعد از برداشتن این مایع احساس بهتری کنند. بعد از بی حسی پوست، پزشک یک سوزن داخل سینه میکند و مایع را خالی میکند.

اکسیژن خیلی مفید است. از یک لوله کوچک که از زیر بینی وارد شده داده میشود. اپیوئیدها مثل مرفین کمک کننده ترین داروها برای برطرف کردن احساس تنگی نفس هستند. داروهای ضد اضطراب مثل دیازپام(والیوم) همینطور میتواند کمک کنند.

تنگی نفس داشتن میتواند شما را نگران و مضطرب کند. حتی شما را دچار ترس و وحشت (پانیک) کند. بعضی از بیماران این متدهای مکمل را مفید به برطرف شدن اضطراب مربوط به مشکلات تنفسی میدانند:
·        روش های ریلاکس شدن
·        بیوفید بک
·        هدایت تصویری
·        تماس درمانی
·        آروماتراپی(عطر درمانی)
·        موزیک و هنرتراپی
·        آنچه که حواس را پرت کند و مانع تمرکز میشود(دیدن فیلم و تلویزیون، خواندن)
·        وزیدن جزیان هوا به سمت شما توسط یک فن
از دست دادن وزن و خوب نخوردن(تغدیه بد)
همانطور که سرطان بدتر میشود، بسیاری مردم احساس ضعف، از دست دادن اشتها و از دست دادن زیاد وزن را میکنند. دلیل این اثرات شناخته نشده، امابعضی علتهای احتمالی عبارتند از :
·        مواد ترشح شده از سرطان به خون
·        عدم توانایی جذب ماده غذایی از خوراک

درمان

درمان این مشکلات خیلی سخت است. تغذیه از راه ورید(IV) ندرتا کمک میکند. اینکار با سوزن ها، لوله ها و سایر وسایل میتواند مزاحم بیماران شود. تغذیه از راه لوله معدی اغلب راحت نیست و بندرت مفید است.

بعضی اوقات ، بهترین چیز خوردن مقادیر کوچکتر و دفعات بیشتر است. از غذای کم کالری و کم چربی اجتناب کنید. وقت غذای پرکالری و مایعات است.

دو دارو در بهبود اشتها مفیدند. یکی megestrol  acetate  (Megace)  است. داروی دیگر(Marinol) dronabinol است. داروهایی که به تخلیه معده کمک میکنند از قبیل (Reglan) metocopramide ، میتواند همینطور به توانایی شما برای خوردن کمک کند.

مشکلات بر اساس محل سرطان

این قسمت در مورد علائمی که وقتی سرطان شما به مکانهای مختلف بدنتان انتشار می یابد صحبت میکند. همه افراد تمام علائم رانمی گیرند. بعضی اطلاعات ممکنست کاربردی برای شما نداشته باشد. پزشک شما میتواند بیشترین چیزها را در مورد شرایط شما بگوید. از کنترل منظم برای کشف و درمان انتشار سرطان اطمینان حاصل کنید.
در این بخش درمان بطور خلاصه آورده شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد درمان یک علامت داده شده به بخش "کنترل مشکلات جسمی سرطان پیشرفته" مراجعه کنید.

انتشار سرطان به شکم

وقتی مایع جمع شده و تدریجا در شکم افزایش یافته است. آسیت(ascites) نامیده میشود. این مایع اضافی میتواند شکم شما را متسع کند وموجب ناراحتی میشود. همینطور ممکنست نفس کشیدن را سخت کند.

درمان

پزشک مایع را با یک سوزن بر میدارد و این مشکل را برای یک مدت برطرف میکند ، اما احتمالا برخواهد گشت.
سرطان میتواند به روده ها انتشار و موجب انسداد(گرفتگی)شود. این میتواند موجب کرامپ خیلی بد و استفراغ شود. اگر سرطان فقط به کولون انتشار یابد(روده بزرگ)، جراحی ممکنست کمک کند.

درمان

کلستومی یا بای پس انسداد با جراحی، اگر به اندازه کافی برای انجام جراحی قوی باشید میتواند کمک کند. در صفحات بعد تحت عنوان انسداد روده این موارد توضیح داده شده است.
سرطان همینطور میتواند به لوله های باریک (مجرای ادرار) که ادرار را از کلیه به مثانه منتقل میکند انتشار و آنها رامسدود کند. اگر این اتفاق بیافتد ادرار شما ممکنست متوقف شود. همینطور شما احساس خستگی و دل بهم خوردگی در معده را خواهید داشت.
درمان
با عبور یک لوله از میان لوله های ادرار میتوان اجازه داد ادرار مجددا جریان پیدا کند.

انتشار سرطان به استخوانها

محلی که سرطان هست علامت اصلی شما درد خواهد بود. با آنکه سرطان ممکنست به خیلی از نقاط در استخوان انتشار یابد، معمولا فقط در جاهای کمی آسیب میزند. گاهی اوقات یک استخوان ضعیف یاشکسته خواهد شد. با استخوانهایی که وزن شما را تحمل میکنند مثل استخوانهای پا اتفاق می افتد. اما می تواند همینطور در استخوانهای پشت اتفاق بیافتد. اولین علامت ممکنست درد ناگهانی خیلی بد در وسط پشت شما باشد. به"استخوانها شکسته" در صفحات بعد مراجعه نمایید.

درمان
·        داورهایی که استخوان را تقویت میکنند(bisphosphonates)
·        ترکیبات رادیو اکتیو مثلstrontium-89  که به صورت وریدی داده میشوند.
·        رادیو تراپی به یک استخوان دردناک بخصوص
جلوگیری از شکستگی استخوانها

·        اجتناب از فعالیتهایی که برای استخوانهای شما مشکل است( از قبیل: برداشتن چیزهای سنگین، تند راه رفتن).

·        هر استخوان خیلی ضعیف از طریق جراحی و قراردادن یک میله ممکنست نیاز باشد حمایت شود.

انتشار سرطان به مغز

شایع ترین علامت سردرد یا از دست دادن حرکت در قسمتی از بدن مثل بازو یا پا است. علامت شایع دیگر خواب آلودگی است. شما ممکنست همینطور مشکلاتی با چیزهای دیگر داشته باشید. اینها میتواند شامل: شنوایی، بینایی، گیجی و حتی دفع ادرار باشد.
درمان
رادیو تراپی برای این علائم بهترین است. داروهای شبه کورتیزون، از قبیل دگزامتازون(Dexamethasone) اغلب میتواند برای این علائم مفید باشد. تشنج علامت دیگری از سرطان در مغز است. آنها معمول نیستند. اما میتوانند خیلی برآشفته کننده و ترساننده برای شما و اطرافیان باشند.

درمان
داروهایی که آنتی کوانوالسانت نامیده میشوند میتوانند از تشنج جلوگیری کنند.

انتشار سرطان به کبد

شما ممکنست اشتهایتان را از دست بدهید و احساس خستگی کنید. بعضی بیماران احساس درد در قسمت بالای راست شکم میکنند جاییکه کبد قرار دارد. معمولا درد بد نیست و مشکل کمتری از خستگی و بی اشتهایی است. اگر سرطان زیادی در کبد وجود داشته باشد، پوست شما ممکنست زردرنگ شود. که یرقان(Jaundice) نامیده میشود.

درمان
·        اگر کمتر از 4- 5 تومور وجود دارد، میتوانند گاهی با کرایوتراپی(freezing)، جراحی یا امواج رادیویی درمان شوند.
·   برای تومورهای بیشتر،شیمی درمانی ممکنست کمک کند. این ممکنست از یک ورید یا مستقیما از یک رگ خونی که به کبد راهنمایی میشود داده شود.

·        Embolization(انسداد تامین خون) به سرطان با ژل فوم ممکنست کمک کند.
همچنین اطلاعات درمانی برای علائم اختصاصی خودتان را د رقسمت " کنترل مشکلات جسمی سرطان پیشرفته" در صفحات بعد ببینید.
انتشار سرطان به سینه یا ریه
سرطان ممکنست موجب جمع شدن تدریجی مایع اطراف ریه ها شود. میتواند باعث تنگی نفس شود. همینطور دیسپنه را در قسمت"کنترل مشکلات فیزیکی سرطان پیشرفته" در صفحات بعد ببینید.
درمان
·        برداشتن مایع جمع شده اطراف ریه ها با سوزن
·        شیمی درمانی، هورمون درمانی
·        اشعه درمانی خارجی
سوالاتی که باید بپرسید

چه چیزهایی را باید از دکترتان در مورد سرطان خود بپرسید؟

خیلی مهم است که ارتباط روشن و صادقانه با پزشکتان درباره وضعیتتان داشته باشید. پزشک شما و بقیه اعضای تیم مراقبت شما میخواهند به همه سوالهای شما پاسخ دهند. یک عضو خانواده یا یک دوست هنگام صحبت با پزشک همراه داشته باشید. یادداشت بردارید یا بخواهیداگر بتوانید مکالمه را ضبط کنید.
این سوالها را بررسی کنید:

·        من چه انتخابهای درمانی دارم؟
·        چه درمانی را شما توصیه میکنید و چرا؟
·   آیا این درمان به منظور شفای سرطان، یا به طولانی تر کردن زندگی من کمک میکند یا برای برطرف کردن و جلوگیری کردن علائم سرطان است؟

·   چه عوارضی احتمالا ناشی از درمانهایی است که شما توصیه میکنید ، و چه کار میتوانم برای کاهش این عوارض انجام دهم؟

منبع: سرطان پیشرفته ، ترجمه دکتر گیتی حاجبی
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
توضیحاتتون واقعا عالی بود .
28سالمه و در سرطان سینه تمامی این موارد را تجربه کردم و خدارو شکر الان خوبم.
فقط میخوام یک چیزو بگم به سرطان مثل یک سرماخوردگی نگاه کنید. جدیش نگیرید که درمانش سخت تر میشه واستون. حفظ روحیه از همه چیز مهمتره . واقعا چیزی نیست.
در پناه خدا
sarah
با سلام ممنون از توضیحاتتون واقعا کامل بود
ليلي
توضيحات جامع بود ممنون الله من فعلا دور. دوم درمان رو دارم طَي مي كنم سرطان سينه بود والان ستون فقرات ولكن وسرشانه در كير هستند ٥٧ سال دارم وندارم شكر مي كنم موفق باشيد
نفیسه
سلام پدرم سرطانش خیلی پیشرفت کرده اون همه ی زندگی منه براش دعا کنین توروخدا
احسان
سلام چرا کسی صدای منو نمیشنالسی چرا کسی منوو نمیییبنی تورو خدا جواب بدییین
ناشناس
نگران نباشید به خدا ایمان داشته باشید. سوالتون چیه شما که سوالتونو مطرح نکردید؟
رامین
خواهر منم همش 24سالش تورو خدا دعاش کنینن
حسین
سلام من سرطان معده داشتم وخوب شدهام آیا ممکنه اینبار متستاز بشه
ناشناس
مسخره است
تمام این درمان ها مسخره است
پدر بیچارم رو به حرف این دکترای از خدا بی خبر تو 7 ماه 8 بار شیمی درمانی کردم 25 جلسه رادیوتراپی کل معده رو برداشتند و آخرش هم از دست رفت و فقط دکتر گفتند خب مشی و شکل بیماری پدرت فرق می کرد پس شما چرا می گفتید اگه حرف ما رو گوش ندید مسئولیتش با خودتونه الان مسئولیت مرگ پدرم رو کی گردن می گیرده کی؟؟؟ خدا لعنتتون کنه که پدر 58 سالمو ازم گرفتید اگه پدر خودتونم بود این درمان و بهش می بستید؟؟
محمد
سلام میکنم به تموم خواهرا و برادرای مسلمون خودم خواهر اینجانب در سال 88به سرطان سینه مبتلا شده و در سال 90 تحت عمل جراحی قرار گرفته و بعدش مورد شیمی درمانی قرار گرفته تا اینکه در تاریخ 94/6درد شدید در ناحیه استخوان پا قرار گرفت تا جایی که مسکن های قوی نیز جواب ندادن طی ازمایشات مشخص شد که خواهرم به متاستاز(یعنی سرطان سینه به استخان بدن سرایت کرده)لذا از شما خواهران و برادران عاجزانه مستدانه خواهش و التماس دارم چنانچه حدایی نکرده در بین دوستان و اشنایان کسی به این بیماری مبتلا شده و توانستن راه چاره ای پیدا کنند این بنده ی حقیر را کمک کنند به خدا فقط همین یه دونه خواهرم رو دارم که مثل مادر وایم بوده و دوست ندارم تنها بمونم شما رو به اون بالایی قسمتون میدم که بی خبرم نذارین از نظر مالی شاید در مضیقه باشم ولی تاجون دارم نوکریتون میکنم منتظر کمکتون هستم 09382375694
مهدی
پدرم سرطان تیرویید داشت 7 سال پیش عمل شد ا ماه پیش متوجه شدیم متاساز استخوان بازو بدخیم داره الان عمل شده حالا باید چیکار کنیم به قسمتهای دیگر متاساز نده
ناشناس
پدرمن حدود ۴ماه هست که به کانسر پانکراس دچار شده یه بارم عمل کرد تومور رو بر داشتن یه بار هم شیمی درمانی شده یه شب دکترش گفت پخش شده آیا به نظر شماقابل معالجه هست؟
زینب
سلام پدر من هم سرطان روده بزرگ داشت انقدر شیمی درمانی وپرتو درمانی کردند .وانقدر زیر دستگاه گذاشتند ازمایش گرفتند تا کشتند کشتند جناب اقایان دکتر وپرستارها کشتند پدرم به قتل رسید توسط بیمارستان
bebe
میبخشید مادر من حدود شیش ماه پیش دوره های شیمی درمانی سرطان تخمدانش تموم شد الان هنوز احساس ضعف وکمر درد و تورم شکم داره حداقل زمان عود سرطان تخمدان چقدر است؟
ناشناس
خدا نکنه سرطان تو جون کسی بیفته اگر افتاد دیگه هیچ درمانی نداره همه این داروها وراهها موقتی است ودرد ورنج بیمار را بیشتر میکند وجیب این دکترها وبیمارستانارا پرتر این یک واقعیت است
حسین
میزان بقای بیمار در کانسر متاستاتیک مدولاری تیرویید(مدیاستینوم و کبد وریه واستخوان ) جند درصد است؟ یا جند ماه برآورد میشود؟ به ایمیلم بفرستید جوابش را
بنده خدا
به خدا قسم همه دروغه کدوم درمان ؟من سال ۸۶مبتلا به سرطان سینه شدم کل مراحل درمانو طی کردم تحت نظر بودم که متاستاز داد وکل بدنم درگیرشد!به اصرار خانواده وبه خاطر بچه هام درمانوشرروع کردم ولی چه فایده! داروندارمون خرج شده فقط باعث شدن من اذیت بشم الان چهارماهه جوابم کردن شاید دوماه دیگه بازجر زیاد ومرفین زنده بمونم!برام ثابت شده که کسی درمان نمیشه وهرکی گرفتار شده رفتنیه فقط آزار میدن بی وجدانها
زهرا
پدرم سرطان ریه دارند دیر متوجه شدیم حالا زده به استخوان مورفین ،شیره ی تریاک هم جواب درد وکلافه گیش را نمی دهد مجبور شدیم از قرص کلوزپایم استفاده کنیم مشکلی نداره هم زمان داریم از هر سه تا دارو استفاده می کنیم؟
ناشناس
همه رفتنی هستیم سرطان بهانه
ناشناس
رفتن داریم تا رفتن . میدونی یه بیمار سرطانی و اطرافیانش چقدر عذاب میکشن
حسین
پدرخانومم سرطان داره جواب شده دیگه تمومه
از این دنیای کثیف باید دست بکشه بره تموم
تارا
پدر من 9 ماهه پاش درد میکرد پیش چندتا دکتر رفت گفتن آرتروزه.اخرش طاقت نیاورد و رفت پیش یه دکتر مجرب.گفتم متاستاز پیشرفته ست از کلیه زده ب کل استخوناش گفتن فقط شش ماه...
ببینید سرطان خوب شدن نداره،فقط بد و بدتره
شیمی درمانی و پرتو درمانی هم میضو اذیت میکنه
این دکترا برا اینکه جیب خودشونو پر کنن میگن بیارین من عمرشو زیاد مکنم،همه چیز دست خداست مریضو با شیمی درمانی و پرتو درمانی اذیت نکنید.برا پدرم دعا کنید
الهام
مادرم سال 82 سرطان سینه گرفت که تا سال 90 خوب بود اما متاسفانه متاستاز داد به استخوان وچشم که عمل شد ودوباره شیمی درمانی شد بعد خوب بود تا سال 94 که بیماری پیشرفت کرد به سمت کبد ودر حال حاضر شیمی درمانی میشود ولی معلوم نیست چه بر سرمون بیاد .من فقط همین مادر رو دارم برام دعا کنید.
محمد
سلام
پدر من کمتر از 2 ساله که سرطان پیشرفته داره امروز دکترا جوابش کردن 95/6/18
میدونم سخته از دست دادن عزیزمون اخرش یه روزی هممون میریم یکی با عذاب یکی ب راحتی
فقط میخوام ازتون خواهش کنم که دعا کنید تا راحت از این دنیا بره خودونو قول نزیم مرگ تقدیر همست
فقط از خدا مرگ اسوده بخواید
خیلی سخته زجر زندن عزیزتو ببینی
ناشناس
برادرم سرطان مولتیپل میلوما گرفت و مهره های کمرش شکست دو تا عمل سنگین رو مهره هاش انجام دادن بعد عمل دکترش شش ماهه داره هفته ای دو جلسه شیمی درمانی میکنه حرفاشم زیاد رد هم نمیره نمیدونیم چی میشه میگه میخاد پیوندش کنه، خود مریض وضع جسمی خوبی نداره خیییلی ضعیف شده... موندیم چی میخاد بشه
بهاره
با سلام پدرم از سال 80 کانسر معده گرفت عمل کردن خوب شد تا 3 سال پیش به سینه زد و لنف درگیر شد اونم برداشتن حالا متاستاز داد 6 ماه با قرصهای 5 میلیونی و شیمی درمانی و پرتو درمانی زنده موند ولی امروز دکترش بهم گفت فقط 2 ماه زنده است با اینکه تومور هاش همه از بین رفته فقط برای اینکه بخاطر درمانهای زیاد مغزش ورم کرده و همش تشنج می کنه .خودشم خدای امید بود و روحیه .دیگه تموم شد امیدهامون ناامید شدن این درد بی پدر درمان نداره فقط زجر و زجر...
احسان
سلام.بابا ایقد نا امید نباشید مرگ دسته خداست.هرکی یه سرنوشتی داره اگه قراره که کسی بمیره سالم و سرحالم باشه میمیره و اگه قرارنیست بمیره هزار دردم داشته باشه نمیمیره. فقط تا میتونید واسه سلامتیشون دعا کنید و دعا کنید تا زودتر دارو سرطان کشف شه. منم مادرم سرطان داره یه مدت خوب بود ولی باز عود کرده.ولی دلیل نمیشه که دیگه خوب نشه چون یه فامیل داریم قبلا مریض بود الان خیلی سالم و سرحال داره زندگیشو میکنه. التماس دعا
کیوان
دوستان عزیز گرفتار مثل مادرم درمان قطعی این مریضی نا مرد طب اسلامیه آیت الله تبریزیان یه جستجو تو اینترنت بکنید همه چی راجبش هست حتما جستجو کنید
ادمین خواهش میکنم پخش کن خدا شاهده درمانش هست
مجتبی
ســـــــلام
پارسال تیر ماه بود فکر میکنم مشخص شد پدرم لیپوسارکوم دار، 14 تومور بدخیم شکمی ، بیشتر از دو ماه براش دنبال دکتر مناسب گشتم ،بیمارستان میلاد و ساسان و مصطفی خمینی بدترین و بیمارستان امام جزء تلخترین خاطرات زندگی من هستند، کسی نمیپذیرفت که عملش کنه، روز و شبای کابوس واری داشتم و واقعا هنوزم از افسردگی اون روزها رها نشدم، بالاخره معجزه شد، دکتر محمدرضا کلانتر ( پروفسور کلانتر) گفتند که خاتم النبیا بستری شه برای عمل . 12 ساعت اتاق عمل و بعد 24 ساعت مراقبت های ویژه icu هر 14 تومور برداشته شد و تا شش ماه پدر عالی و بدون هیچ مشکلی بودند که دوباره طبق موعد مقرر سی تی انجام شد و 8 تومور سرطانی دیگر هم در بدن دیده شد بار دوم عمل در بیمارستان بهمن انجام شد و باز هم به همون شکل سخت بود و باز هم تومورها برداشته شدند و در سی تی اسکن شش ماه بعد فقط یک تومور کوچک دیده شد و دکتر فعلا نیازی به عمل ندیده و گفته شش ماهه دیگه سی تی اسکن مجدد انجام بشه... خدا مارو خیلی دوست داشته کافیه فقط تو اینترنت یه سرچ بزنید لیپوسارکوم تا ببینید چه سرطان بدیه ولی پدر من به غیر از روزهای بستری شدن در بیمارستان همیشه وضع بدنیش خوب بود، اون فوق العاده با روحیست و من فکر میکنم همین بهش کمک کرده، از همینجام دست دکتر کلانتر رو که هر بار بعد از عمل جراحی بوسیدم باز میبوسم. خدا چنین افرادی رو برای جامعه حفظ کنه
ناشناس
با سلام
قبل از هر چیزی از همه اونایی که عزیزانشون گرفتار بیماری سرطان هستند می خوام هیچ وقت ناامید نشن. شفا فقط دست خداست و هسچ چیز مثل دعا و صدقه در درمان این بیماری تاثیر ندارد.
یه سر برید پیش آیت الله تبریزیان طب اسلامی در قم
فقط تلفنی باید نوبت بگیرید خانم خودش سرطان داشته و دکترا جوابش کردند ولی با طب اسلامی شفا گرفتن.
کیمیا
سلام مادرم 48سالشه دکتر گفته سرطان معده داده و کل معدشو برداشتن و الان برای شیمی درمانی باید بره میخواستم بدونم طول درمانش چقدره؟و یا امیدی برای خوب شدنش هست؟
کیمیا
سلام مادرم 48سالشه دکتر گفته سرطان معده داره وباجراحی کل معدشو برداشتن و الان برای شیمی درمانی باید بره میخواستم بدونم طول درمانش چقدره؟و یا امیدی برای خوب شدنش هست؟
زینب
سلام مادر شوهر من پنج ماهه سرطانه معده گرفته بلافاصله شیمی درمانی و پرتودرمانی شروع ک ردیم ۱۵جلسه رفته ولی سه روزه که حالته تهوع و سوزش شدید سر معده که تومور بوده داره و آب هم که میخوره آتیش میگیره پلاکته خونش هم پایین اومده دکتر ها میگن عفونت گرفته حالا سوال من اینه آیا علتش شیمی درمانی و پرتو درمانی یا عفونت و کسی این مشکل رو داشته که خوب بشه الان هم سه روزه بیمارستان بهمنه فقط سرم زدن برای و آمپول زیر جلدی که پلاکتش بیاد بالا که تا حالا نیومده تو رو خدا دعا کنید متاستاز نداده باشه دارم دیوونه میشم چون مادر خودم که خواهرش هست از سرطان لنفوم از دست دادم
زهرا
خوب بود پدر من سرطان روده بزرگ داره جراحی شده شیمی در مانی شده و بعد یک سال دوباره بر گشته براش دعا کنید لطفا
زهرا
خوب بود پدر من سرطان روده بزرگ داره جراحی شده شیمی در مانی شده و بعد یک سال دوباره بر گشته براش دعا کنید لطفا
مینا
من مادرم شش ماه که متوجه شدیم سرطان تیرویید دارع سری اقدام ب شیمی در مانی و پرتئو درمانی کردیم دوباره اسکن.الان میگن تیرئییدشو باید بردارن .واقعا ادم نمیدونه قراره چی پیش بیاد .دعا کنید
ملیحی
با سلام خدمت مدیریت سایت
گروهی در تلگرام راه اندازی شده برای بیمارانی که مبتلا به سرطان هستند . و با استفاده از بره موم خام و ژل رویال و با راهنمایی در تغذیه مناسب اینگونه بیماری ها توانسته اند بهبودی کامل حاصل کنند .در مدت استفاده از بره موم خام و ژل رویال چندی از اعضای گروه توانسته اند شفای کامل بدست بیاورند و همچنین اثرات شیمی درمانی در زمان استاده از بره موم خام و ژل روبال کمتر شده است . در این گروه با استفاده از تجربیات کسانی که از بره موم خام استفاده کرده اند و همچین وجود دکترهای انکوژیست ارولوژیست و همچنین روانشناس ، مشاوره های رایگان برای اعضای گروه انجام میشود . در صورت تایید همه بتوانند استفاده لازم در خصوص بهبودی کامل به عمل بیاورند .
كورش نورى
سلام بنده پدرم مبتلا به سرطان روده بوده و او را راديو تراپى و با قرص شيمى درمانى به نام زنودا تحت درمان و بعد عمل جراحى كرديم بعداز چهار ماه پدرم آب يا غذا يا هر چيز ديگه هم ميخورد بالا مياورد با دكترش در جريان گذاشتم شربت ضد تهوع تجويز كردن ولى باز هم بالا مياورد چه بايد بكنم تشكر ميكنم اگر منو راهنمايى كنيد خيلى نگران هستم
کیوان
داداش حتما امیدت اول به خدا باشه بعد برین پیش تبریزیان قم همه شهر ها میره بنده خدا ولی معمولا قم هستش حتما ببرینش اونجا مطمین باش خوب میشه کارش خیلی درسته حتمااااااااااااااااببرینش
ناشناس
سلام .خواهر مبتلا به سرطان ریه بود سال نودوسه تشخیص دادن .بیشتراز پانزده جلسه شیمی درمانی وسه دوره یپرتودرمانی وعمل جراحی وسیتی اسکن وآزمایش وهزار کوفت وزهر مار دیگه
زجرش دا ن بخدا بلاخره هم هیچ فایده ای نداشت با بدن نحیف و موهای ریخته وزجر ودرد غیر قابل تصور این دنیای گوه رو گذاشت ورفت
قسمت هر کی هر چی باشه به سرش میاد
من به جبر اعتقاد پیدا کردم
آیدا
ممنون میشم کمکم کنید 2 ماهه که مادرم سرطان گرفته کبدش درگیر هست که منشاءش مشخص نیست. دکتر قرص زلودا شیمی درمانی داده مودم جه خاکی تو سرم بریزم بهش بدم یا نه.فعلا داروهای گیاهی یهش میدم.کمکم کنید.
نیک سرشت
سلام .توکلتون به خدا باشه دوستان.شفای همه مریضیا دست اونه.پدر منم سرطان مری داره الان 3هفته است تشخیص داده شده.روزهای سخت و پر استرسی رو تحمل کردیم و میکنیم...طب اسلامی آیت الله تبریزیان در قم درمان قطعی سرطان هست.ما هم بمحض متوجه شدن رفتیم پیش آیت الله تبریزیان.پدرم بعد از 2هفته مصرف دارو احساس بهبود میکنه بدون عوارض این شیمی درمانیهای لعنتی
ليلا
مطالبتون واقعا بي نظيره
میرزایی
تو رو خدا برام دعا کنید پدرم سرطان روده داره و متاستاز داده به کبدش ما تازه 2 روزه که فهمیدیم...
محیا
مطالبتون خوبه...خانمها وآقایونی که شما یا یکی از اعضای خانوادتون درگیر سرطان از سیاهدانه وعسل برای درمان وجلوگیری از عود مصرف کنید که سیاهدانه تنها مرگ رو درمان نمیکنه انشاءالله درمان میشه
آیدا
آقای محیا ممنون از لطفتون ایشالا همیشه خود و خانوادتون سلامت باشید.
کمک
با سلام خانمی هستم ۴۵ ساله شوهرم دچار سرطان استخوان وسرطان متاستازیكه كه ستون فقراتش زده وفلج شده هزینه های رادیتراپی و شیمی درمانی و mri و داروهاش و … خیلی بالاست تو یه خونه خرابه زندگی میكنیم برق وگاز هم نداریم پسرم هم به خاطر بدهكاری تو ی زندانه خاهشا اگه میشه به من كمك كنید حتی دو سه هزار تومن كه شب وگرسنه نمونیم۶۰۳۷۹۹۷۲۴۳۸۵۰۰۷۱این شماره كارته به اسم س.ن.غ اینم ایمیلمهradiodrfg@gmail.com
حضرت دلیل
معلومات خیلی آموزنده بود جهان سپاس سلامت وباعزت باشید.
هوالشافی
با سلام و آرزوی سلامتی برای همه ی بیماران


اگر چنانچه تمایل داشتید از طریق طب کل نگر برای این عارضه، مشاوره ی رایگان دریافت کنید می توانید از طریق تلگرام با آدرس زیر در تماس باشید :


telegram.me/gohealth_admin
هوالشافی
با سلام و آرزوی سلامتی برای همه ی بیماران


اگر چنانچه تمایل داشتید از طریق طب کل نگر برای این عارضه، مشاوره ی رایگان دریافت کنید می توانید از طریق تلگرام با آدرس زیر در تماس باشید :


telegram.me/gohealth_admin
سودابه
سلام دوستان عزیزم مامان من سرطان داره ..دو سال پیش رحمش برداشتن جواب نمونه ها رو بردیم دکتر گفت مشکلی نداره بعد دو سال حالش بد شد معلوم شد اونروز دکتر اشتباه تشخیص داده همون موقع سرطان بوده کرمان دکترا جوابش کردن بردیمش یزد عملش کردن 2 کیلو خارج کردن از شکمش 10 ساعت اتاق عمل بود جلسه دوم شیمی درمانی فهمیدم زده به کبدش چند تا توده رو کبدش بود 10 جلسه شیمی درمانی شده ...تودهان روی کبدش خیلی بزرگ شدن درد شدیدی داره درد شکم و معده و روده دکتر گفت کاری نمیشه واسش کرد خون تو پاش لخته کرده حالش خیلی بده پلاکتش خیلی پایینه شکمش و پاهاش و دستاش ورم کرده ...الان فقط و فقط امیدم خداس مادرم تمام زندگیمه کارم فقط گریه س درسته پدر داشتم ولی مادرم هم مادر بود واسمون هم پدر ...خدارو قسم میدم به این ماه عزیز همه مریضهای سرطانی رو شفا بده و مادر منم شفا بده و سایه ش از سر ما کم نکنه ....التماس دعا دارم ازتون اسم مامانم معصومه هسته تو دعا هاتون مامان منم دعا کنید ...
ناشناس
سلام ۶ سال پیش پدرم سرطان خون گرفت درعرض۵ ماه رفت توی مریضیش و بعدش روزهای سختی و گذروندیم اونموقع تازه فهمیده بودم چراهمه از سرطان میترسن.حالا بعد۶ سال مادرم مبتلا شده اول رودش بود حالا کبدش احتمالا هم ریه هاش درگیر شده چراش و نمیدونم تنها کاری که میشه کرد دعا برای اینکه از دست و پاشون نیفتن و راحت ازین دنیا برن.سرطان درمان نداره امید واهی نبندید هیچ راهی نیست روزهایی و که گذروندم و شاید کمتر کسی گذرونده باشه پس نگردید که نیست وفقط دعا برای اسودگیشون و مرگ راحت.انشالله خداهمه ی مریضها رو شفا بده
مهدی ی
خداوند رحمتشون کنه انشالا که همه مریض ها شفابگیرن
افسون
مادر من هم سه سال پيتر به سرطان سينه مبتلا شد. همه گفتند قابل درمانه ولي به يك سال نكشيده متاستاز به كبد و ربه داد. بعد إز يكسال درمان شب عيد به استخوان متاستاز داد. الان هم دور اَي سي يؤ به خاطر اب أوردت ريه بستري هستند. سه هفته ديگه زايمانمه. دعا كنين مادرم خوب شن و من با ارامي زايمان كنم
مرضیه
پدر من در 64 سالگی دچار سرطان کلون شد ، البته دیابت هم داشت و بعد از 2سال و دوماه شیمی درمانی و قرص و ... در سن 67 سالگی بعد از شیمی در مانی آخر که به خانه برگشت دچار اسهال شدید شد و پس از سه روز بستری در بیمارستان در گذشت. روحش شاد
هایده
برای شفای همه مریضها امن یجیب بخوانیم، خدا ارحم اراحمین است
این تنها کاریه که از دستمون برمیاد
مسعود
سلام دوستان عزیزم. پیام های دوستان که خوندم دلم کباب شد. برای اونایی که عزیزشون از دست رفته آرزوی رحمت و مغفرت الهی دارم و دوستانی که خودشون به این بیماری دچارن، آرزوی شفای عاجل دارم. مادر منم ۶۱ سالشه و ۶ ماهه سرطان پانکراس داره، اوایل زردی گرفت، بعد توو مجاری کیسه صفراش استنت گذاشتن که مجاری ای که بسته بود باز بشه. دکتر هم گفت توی دم و انتهای پانکراس دو تومور داره که متاسفانه رگ ها و قسمتی از کبد رو درگیر کرده و قابل عمل نیست، الانم از درد به خودش می پیچه...از دوستان عزیز عاجزانه خواهش دارم برای سلامتی مادرم دعا کنند‌. با آرزوی شفای همه بیماران، مخصوصا بیماران سرطانی
سمیه
سلام تو رو خدااااا هر کی این مطالب و میخونه برای مامان منم دعا کنه .من خواهر ندارم امیدم و سنگ صبورم مادرمه داغون شدم ولی امیدم و به خدا از دست ندادم.خدااا خودش به همه مریضا و مادر من کمک کنه
زهرا
سلام با ارزوی سلامت برای همه مریض ها پدر من هم سرطان مثانه داره که به ریه وکبد زده وتو صورتش زخم که خوب نمیشه هر چه دارو استفاده کردیم فایده نداره از توی سایتهای خارجی خوندم که تنفس عمیق در صبها 5بار ونخوردن قند وشکر وخوردن میوه هایی که بدن رو از حالت اسیدوز در بیاره یعنی بدن رو قلیایی کنه مثل کلم هویج پسته لبو سبزی خوبه چون سلول سرطانی از محیط اسیدی خوشش میاد وتکثیر می کنه باید این محیط اسیدی رو از بین ببرین اگر خدا بخواد درمان سادس طبق سخن امام باقر گرمی رو باسردی وسری رو با گرمی معالجه کنید وبقیهش دست خداست التماس دعا
سیامک
سلام مادر من هم سرطان پانکراس داره متاستاز زده به کبدش ...کسانی که تجربه شو دارن بیان کمکم کنند .دکتر گفته شیمی درمانی ولی من هنوز قبول نکردم خود مادرمم هم نمیدونه
سیامک
سلام مادر من هم سرطان پانکراس داره متاستاز زده به کبدش ...کسانی که تجربه شو دارن بیان کمکم کنند .دکتر گفته شیمی درمانی ولی من هنوز قبول نکردم خود مادرمم هم نمیدونه
ناشناس
متاستاز کبد درمان نداره و بقای بیمار زیر یکساله.
پایدار
سلام مادر من ۶۵سالشه حدود یک سال و نیم قبل به علت آب آوردن شکمش بدنش مورد بررسی قرار گرفت و سرطان تخمدان تشخیص داده شد و در بیوپسی ۵تومور ۱.۵ تا ۰.۵میلی متری دیده شده در لایه صفاقی دو دوره شیمی درمانی شدن دوره اول بعد از ۵ماه تومور مارکر عود بیماریو نشون داد دوره دوم بعد از ۳ماه تو هر دوره سی تی اسکن چیزی نشون نمیده اما تومور مارکر بیشتر از حد معمولی میشه حال عمومیش بهتره اما شکمش آب میاره میخواستم بدونم تو چه شرایطی هست و میتونم دکترشو عوض کنم تبریز دکتری متونین معرفی کنین
ناشناس
سلام .ما دو ماهه فهمیدیم مادرم سرطان سینه با متاستاز استخوان داره.من خواهر ندارم.دنیام مادرمه.از خدا میخوام تو این دنیا متو تنها نذاره..هیچ دلسوزی ندارم.اگر کسی بره موم مطمئن سراغ داره با این شماره تماس بگیره.ممنون09182160437
فرناز
مادر منم سرطان روده داره عمل کردیم جواب پاتولوژی اومده که میگن تو دو جای دیگه بدخیم هست باید ببریم برای شیمی درمانی
محمد جواد
با سلام . پدر بزرگ من زمانی که من دنیا نبودم به دلیل سرطان مغز دقیقا در سال 1379 از دنیا رفتن . سرطان واقعا مهلکه و امیدوارم هیچکی درگیرش نشه . این سرطان لعنتی باعث شد حتی یه بار هم تو عمرم پدربزرگم رو نتونم ببینم و نخواهم تونست .
مهدی
سلام مادر من سال ۹۴ سرطان سینه داشتن بعد از طی مراحل درمانی الان سال ۹۶ زده به سرش متاستاز به مغز اما یدونه توده ۱۱ میلیمتری تو مخچه نشون داده باید پرتو درمانی بشن خواهشا بهم جواب بدین خیلی نگرانننننمم
نسیم
از وقتی بیماریه مادرمو فهمیدیم تا فوتش ۶ماه طول کشید!
سرطان روده بود که متاستاز کرده بود به کبد و ریه و لگن
شیمی درمانی و پرتو درمانی هم اثر نداشت هیچ، بلکه پرتو درمانی باعث شد روده اش سوراخ سوراخ بشه خونریزی کنه و سریع فوت...

مامانه گلم رفت...
ناشناس
سلام
تنها خدا قادر مطلق هستش
از خدای متعال برای همه بیماران طلب سلامتی دارم
دوهفته پیش متوجه شدیم مامانم سرطان روده داره
دکتر اب پاکیو ریخت رو دستم تک و تنها توی راهروی بیمارستان از ناراحتی داشتم پس میفتادم اما امیدم فقط بخداست واز اهل بیت طلب سلامتی کردم برای مادرم و تمام بیماران
التماس دعا دارم از همتون
دكتر علامه
سلام خدمت همه عزيزان
تمام حرفهايي كه پزشكان محترم ميزنن حدس احتمال و با توجه به بيماراي قبلي هست حتي بهتره بگم تجربيات پزشكان امريكاست و شايد امار
يادمون باشه اميد هميشه هست و هر بيماري لاعلاجي براي ما رفتارش قابل پيش بيني نيست
ادم با ادم فرق ميكنه و رفتار كنسر در بدن هر فرد مختص خودشه
من خودم پزشكم و تجربه اندكم ثابت كرده با توجه به اعتقادات ما رفتار پيشرفته ترين سرطانها در ايران قابل پيش بيني نيس و به چشمم معجزه زياد ديدم نه انگشت شمار خيلي زياد
خودتون رو درگير اعداد و ارقام و نرخ بقا نكنيد با احتمال زندگي نكنيد با اميد زندگي كنيد كه از قديم گفتن اجل رسيده بميرد نه انكه بيمار است
من مادم سرطان معده داشت و الان ١٤ سال كه خوب شده و عود هم نكرده الحمدلله
بسپرين به خدا و اهل بيت و شك نكنيد
علم تمام بشر اندكي بيش نيست
هرچند توصيه من به تلاش هست و انجام تمام روش هاي علمي
تلاش فراوان و دعاي با دل شكسته تمام سنگها با تركيب اين دو عامل حل ميشوند
يا من اسمه دوا و ذكره شفاء
ارزوي سلامتي براي همه مريضا
علیرضا
مادر منم کانسر روده بزرگ داره هیچ وقت امیدتون رو از دست ندید خدا بزرگه...فقط دلم برای اون دختر بچه 5ساله هم تخت مامانم می سوزه که گفت اگه خدا منو دوس داشت سرطان نمیگرفتم که ...خدایا شکرت
ناشناس
سلام یکساله که متوجه شدیم پدرم کنسر روده دارن بعد از کلی پرتو درمانی و شیمی درمانی و دو بار عمل جراحی دو ماه بود که کمی خوشحال سده بودیم اما متاسفانه دیروز متوجه سدیم به کبد متاستاز داده خیلی حالم گرفته است پدرم درتمام عمرش تغذیه سالم داشت وسالم زندگی کرد تواین مدت درمان هم از ژل رویال و بره موم گرفته تا سیاهدانه وچیزای دیگه مصرف کرد اما نمیدونم چرا اینطور شد برای شفای همه مریضا دعا میکنم
مهناز
سرطان هیچ درمانی نداره دکترها هم الکی با شیمی درمانی و .... میخوان عنر مریض رو زیاد کنن اونم همش با درد و کیفیت پایین زندگی
مرجان
تمام نظرات رو خوندم . همش در انتها نااميدي بود و حرف از دست دادن عزيزان.
اما من به عنوان كسي كه سرطان ريه داره و اين سرطان به لنف و استخوان هم زده ،ميخوام بگم من قرار نيست به اين بيماري ببازم . من بايد برند ه ي اين داستان باشم و خواهم بود.
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار