به خاطر داشته باشید تماشاگر نه فیلمنامه ی شما را می خواند و نه ذهنتان
۲۳ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۵
۰
آنچه که شما به عنوان نویسنده از آن اطلاعی ندارید:
........................................................
1.برای این پروژه چقدر پول موجود است.
2.چند مکان فیلمبرداری لازم است.
3.چند دکور باید در استودیو ساخته شود.
4.چه تعداد بازیگر اصلی و هنرور لازم است.
5.ایده های شما تا چه حد به طرح اولیه نزدیک است.
______________________________________
نویسنده چه چیزهایی را نمی نویسد:
........................................................
1.نویسنده به کارگردان نمی گوید جای دوربین کجاست.
2.نویسنده به بازیگران نمی گوید،چطور جملاتشان را ادا کنند.
3.نویسنده جزئیات،اشیاء و اشخاص غیرضروری را در فیلمنامه نمی اورد.
4.نویسنده اطلاعاتی را مطرح نمی کند که قابل انتقال به مخاطب نیست.
5.نویسنده مشخص می کند چه را ببینیم،اما نمی گوید چگونه آن را ببینیم.
6.فقط زمانی می تواند بازیگران را راهنمایی کند که مفهوم جمله واضح نباشد.
7.با ارائه مشخصات خاص انتخاب بازیگر را دشوار نکنید.
_______________________________________
کارهایی که نویسنده در حین نگارش باید انجام دهد:
.........................................................
1.در ابتدای فیلمنامه،شخصیت ها را واضح و مختصر توصیف کنید.
2.زمان انتخاب و تشریح مکانها،به فکر ساخت آنها نیز باشید.
3.از نوشتن جزئیاتی که تهیه ی ان دشوار است،بپرهیزید.
4.اطلاعاتی را درباره ی شخصیت ها ننویسید که قابل اجرا نباشد.
5.چیزهایی را توصیف نکنید که نمی توان روی پرده نشان داد.
6.به خاطر داشته باشید تماشاگر نه فیلمنامه ی شما را می خواند و نه ذهنتان 

شبیر بهشتی
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار