پرايد 111 SX در بازار 16 ميليون و 700 و در کارخانه 15 ميليون و 268 هزار تومان به فروش مي رسد.
۰۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۷
۱
پرايد 111 SX در بازار 16 ميليون و 700 و در کارخانه 15 ميليون و 268 هزار تومان به فروش مي رسد.

قيمت ها به شرح جدول زير مي باشد:قیمت کارخانه

قیمت بازار

خودرو

---

17.500.000

EX 132پراید

---

16.000.000

LE 132پراید

15.082.000

16.300.000

SX 132پراید

14.591.000

15.600.000

SL پراید 132

---

17.700.000

پایه گازسوز SL پراید 132

---

16.300.000

EX پراید 141

14.213.000

15.300.000

SX پراید 141

13.720.000

---

SL پراید 141

---

18.100.000

SE پراید 111

---

17.000.000

EX پراید 111

---

16.400.000

LE پراید 111

15.268.000

16.700.000

SX پراید 111

14.776.000

16.000.000

SL پراید 111

14.474.000

15.100.000

SL پراید 131

---

17.300.000

پایه گازسوز SL پراید 131

14.967.000

16.000.000

SX پراید 131

---

15.650.000

LE پراید 131

16.774.000

17.300.000

پایه گازسوز LE پراید 131

15.767.000

16.500.000

EX پراید 131

17.267.000

17.900.000

پایه گازسوز EX پراید 131

پــنــجــره
نظرات
بوشهر
یه جدول هم بذارید در کشورهای همسایه چه قیمت فروش میره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار