پرايد111 SX در بازار 16 ميليون و 800 هزار و در کارخانه 15 ميليون و 268 هزارتومان به فروش مي رود.
۲۰ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۰
۰
قيمت ها به شرح جدول زير مي باشد:


قیمت کارخانه

قیمت بازار

نوع برند

---

17.500.000

EX پراید 132

---

16.000.000

LE پراید 132

15.082.000

16.300.000

SX پراید 132

14.591.000

15.600.000

SL پراید 132

---

17.700.000

پایه گازسوز SL پراید 132

---

16.300.000

EX پراید 141

14.213.000

15.300.000

SX پراید 141

13.720.000

---

SL پراید 141

---

17.300.000

EX پراید 111

---

16.500.000

LE پراید 111

15.268.000

16.800.000

SX پراید 111

14.776.000

16.000.000

SL پراید 111

14.474.000

15.100.000

SL پراید 131

---

17.300.000

پایه گازسوز SL پراید 131

14.967.000

16.000.000

SX پراید 131

---

15.900.000

LE پراید 131

16.774.000

17.300.000

پایه گازسوز LE پراید 131

15.767.000

16.600.000

EX پراید 131

17.267.000

17.900.000

پایه گازسوز EX پراید 131


پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار