شواهد در بازار مسکن جنوب تهران نشان می‌دهد که قیمت اکثر واحدهای مسکونی فروشی بین ۲ تا ۳ میلیون تومان در هر متر مربع پیشنهاد می‌شود.
۱۶ تير ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۹
۱
بالاترین نرخ‌های پیشنهادی فروشی مربوط به واحدهای مسکونی در خیابان زمزم و نازی آباد است که بین ۳ تا ۴ میلیون تومان و حتی بیشتر عنوان می‌شود.
 

پــنــجــره
نظرات
یکی
جدول‌ش کو؟
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار