یک شرکت تولیدی ، بازرگانی و خدماتی در نظر دارد به منظور تکمیل کادر مالی نسبت به استخدام ۳ نفر کارشناس حسابداری برای کار در دفتر مرکزی خود واقع در تهران اقدام نماید.
۱۱ تير ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۴
۰

از متقاضیان واجد شرایط پس از انجام مصاحبه دعوت به کار به عمل خواهد آمد.

متقاضیان خلاصه ای از سوابق تحصیلی ، کاری ، مشخصات عمومی و شماره تلفن خود را همراه با تصویر آخرین مدرک تحصیلی حداکثر تا تاریخ ۱۶ تیر ۹۲ به آدرس ایمیل زیر یا شماره دورنگار زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: amin.khodaee@yahoo.com
فاکس:02122548991
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار