۱۱ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۷
۰

نرخ طلا

فروش

تغییر

کمترین

بیشترین

اونس

۱,۲۴۱٫۹۰

(۰٫۰۲%) ۰٫۲۰

۱,۲۴۱٫۹۰

۱,۲۴۱٫۹۰

بازار تهران

۴,۵۵۵,۰۰۰

(۰٫۰۰%) ۰

۴,۵۵۵,۰۰۰

۴,۵۵۵,۰۰۰

گرم ۱۸ عیار

۱,۰۵۰,۸۳۳

(۰٫۰۲%) ۲۳۰

۱,۰۵۰,۸۳۳

۱,۰۵۰,۸۳۳

گرم ۲۴ عیار

۱,۴۰۱,۰۹۶

(۰٫۰۲%) ۲۸۸

۱,۴۰۱,۰۹۶

۱,۴۰۱,۰۹۶

 

 

نرخ سکه

فروش

تغییر

کمترین

بیشترین

سکه طرح قدیم

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

(-۰٫۴۶%) -۵۰,۰۰۰

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

سکه طرح جدید

۱۱,۴۲۰,۰۰۰

(۰٫۱۸%) ۲۰,۰۰۰

۱۱,۴۲۰,۰۰۰

۱۱,۴۲۰,۰۰۰

نیم سکه

۵,۹۰۰,۰۰۰

(-۰٫۳۴%) -۲۰,۰۰۰

۵,۹۰۰,۰۰۰

۵,۹۰۰,۰۰۰

ربع سکه

۳,۹۰۰,۰۰۰

(-۰٫۵۱%) -۲۰,۰۰۰

۳,۹۰۰,۰۰۰

۳,۹۰۰,۰۰۰

سکه گرمی

۲,۶۰۰,۰۰۰

(-۱٫۹۲%) -۵۰,۰۰۰

۲,۶۰۰,۰۰۰

۲,۶۰۰,۰۰۰

 
 
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار