۱۰ تير ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۷
۰


نرخ طلا

فروش

تغییر

کمترین

بیشترین

اونس

۱,۲۳۶٫۳۰

(۰٫۰۰%) ۰

۱,۲۳۶٫۳۰

۱,۲۳۶٫۳۰

بازار تهران

۴,۴۶۰,۰۰۰

(۰٫۰۰%) ۰

۴,۴۶۰,۰۰۰

۴,۴۶۰,۰۰۰

گرم ۱۸ عیار

۱,۰۲۸,۶۷۲

(-۰٫۰۹%) -۹۲۳

۱,۰۲۸,۶۷۲

۱,۰۲۸,۶۷۲

گرم ۲۴ عیار

۱,۳۷۱,۵۵۲

(-۰٫۰۹%) -۱,۲۲۴

۱,۳۷۱,۵۵۲

۱,۳۷۱,۵۵۲

 

 

نرخ سکه

فروش

تغییر

کمترین

بیشترین

سکه طرح قدیم

۱۰,۷۰۰,۰۰۰

(۰٫۴۷%) ۵۰,۰۰۰

۱۰,۷۰۰,۰۰۰

۱۰,۷۰۰,۰۰۰

سکه طرح جدید

۱۱,۱۱۰,۰۰۰

(-۰٫۰۹%) -۱۰,۰۰۰

۱۱,۱۱۰,۰۰۰

۱۱,۱۱۰,۰۰۰

نیم سکه

۵,۷۰۰,۰۰۰

(۰٫۳۵%) ۲۰,۰۰۰

۵,۷۰۰,۰۰۰

۵,۷۰۰,۰۰۰

ربع سکه

۳,۷۳۰,۰۰۰

(۰٫۸۰%) ۳۰,۰۰۰

۳,۷۳۰,۰۰۰

۳,۷۳۰,۰۰۰

سکه گرمی

۲,۵۰۰,۰۰۰

(-۰٫۸۰%) -۲۰,۰۰۰

۲,۵۰۰,۰۰۰

۲,۵۰۰,۰۰۰

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار