۰۸ تير ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۹
۲
يکي از بزرگان را در مجلسي بسيار ستودند و در وصف نيکي هاي او زياده روي کردند. او سر برداشت و گفت: «من آنم که من دانم».

شخصم به چشم عالميان خوب منظر است      وزخبث باطنم سر خجلت فتاده پيش
«گلستان سعدي»منبع:عصر ایران 2
پــنــجــره
نظرات
EF7
این نصیحت ها رو به علم الهدی پیش نماز جمعه مشهد بگید....
سوت ممتد
چیزی که ما می بینیم فقط تملق و پاچه خواری زیردست از مسئولین است که به آن احتتتتتتتتترررام و اقتدددددا و پیروی گفته میشود بخدا دیگه از این همه ستایش در حد پرستش دولتیان از مقامات کشور حالت تهوع گرفته ایم اصلا این عمر کوتاه ارزش این وقاحت و دریوزه گری را نداره ما بدشانسترین موجود خدا بودیم چون در این دوره و ئر این مملکت و دراین نظام زنده هستیم