۰۸ تير ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۰
۱
روزي خبرنگار جواني از اديسون پرسيد: آقاي اديسون شنيدم براي اختراع لامپ تلاش هاي زيادي کرده اي، اما موفق نشده اي، چرا؟ پس از ۹۹۹ بار شکست همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهي؟ اديسون با خونسردي جواب مي دهد:«ببخشيد آقا من ۹۹۹ بار شکست نخورده ام، بلکه ۹۹۹ روش ياد گرفته ام که لامپ چگونه ساخته نمي شود.»


منبع:عصر ایران 2
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
خودش گفته?
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار