داستانک/ شاگرد كار بلد!
۲۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۴:۴۵
۰
پارسینه- گروه فرهنگی: شخصي فرزند خود را نزد بزازي فرستاد به جهت شاگردي. بعد از دو سال پرسيد: چيزي آموخته اي؟ گفت: آري، نصف کار را آموخته ام.

گفت: آن کدام است؟ گفت: پارچه باز کردن را ياد گرفته ام، پارچه جمع کردن مانده است.

حکمت شريف طرابلسي
پــنــجــره
آخرین اخبار