۰۶ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۰:۰۷
۱
پارسینه- گروه فرهنگی: شخصي دردمند نزد شبلي عارف مي گريست. شيخ سبب گريه او را پرسيد.

گفت: دوستي داشتم که ديدار او مرا در زندگي کفايت مي کرد، اما او ديروز از دنيا رفت و من تنها شدم. شيخ گفت: دوستي که ديدارش پاينده نيست ناچار نبودش غم را زياد مي کند. برو دوستي انتخاب کن که هرگز نميرد و تو به هجران او مبتلا نشوي.

دوستي ديگر گزين اين بار تو       کاو نميرد تا نميري زار تو
دوستي کز مرگ نقصان آورد       دوستي او غم جان آورد
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
فقط مشایی
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار