زندگی کن- بگذار دیگران هم زندگی کنند، پنهانی- چند شعر عاشقانه برای دو سه نفر، یک نفر اینجا دوستت دارد، نگران نباش همه چیز درست خواهد شد و اشاره به دریا... پیش از زوال بزرگ ازجمله آثار صالحی هستند كه مجوز نشر گرفته‌اند.
۰۵ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۷:۳۰
۰
پارسینه- گروه فرهنگی به نقل از ایلنا،در تماسی با ناشران آثار سیدعلی صالحی مطلع شدیم که در ایام تلاش‌های انتخاباتی؛ بعداز چند سال انتظار آثار تازه این شاعر مجوز نشر گرفته‌اند.

صالحی درباره مجوز کتاب‌های جدیدش گفت: در سرزمین ما تکاپوهای سیاسی به فضای باز فرهنگی- به صورت نسبی و موقت- منجر می‌شود همین طور که فعالیت‌های مستمر فرهنگی به آگاهی سیاسی جامعه ختم می‌شود. این چند ماه اخیر آرام آرام می‌شد فهمید که ممکن است به دفترهای شعر من رخصت رهایی بدهند.

به گفته مدیران انتشارات؛ طی تابستان 1392 چند دفتر شعر از سیدعلی صالحی منتشر خواهد شد:

*موسسه انتشاراتی نگاه:1-زندگی کن، بگذار دیگران هم زندگی کنند 2- پنهانی، چند شعر عاشقانه برای دو سه نفر 3- یک نفر اینجا دوستت دارد.

موسسه انتشاراتی مروارید: نگران نباش همه چیز درست خواهد شد.

انتشارات زاوش: اشاره به دریا... پیش از زوال بزرگ. دفتر «اشاره به دریا پیش از زوال بزرگ» که از سوی نشر زاوش منتشر می‌شود، گزیده شعری است که همراه با تازه‌ترین شعرهای صالحی منتشر می‌شود و درواقع ده دفتر (گزینه) است. این مجموعه خاطرات صالحی از دیدار خود با نامدارترین شاعران دهه چهل ازجمله شاملو، سپهری، بهبهانی، رحمانی، آتشی، اخوان، خویی و... است.

صالحی گفت: سه جلد سه هزار صفحه‌ای «مجموعه اشعار صالحی» در نمایشگاه کتاب امسال با اقبال ویژه روبه رو شد و به زودی جلد اول به چاپ ششم جلد دوم به چاپ چهارم و جلد سوم به چاپ دوم خواهد رسید. همچنین دفتر شعر «عاشقانه‌های بعد از گرگ» توسط انتشارات مروارید به چاپ دوم می‌رسد. این دفتر در دو هزار نسخه طی سه ماه به فروش رسیده است.

این دفترها حاصل سال های 88 تا 90 خورشیدی است.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار