این روز پدری که می گویند یعنی همان روز بابایی که دو بخش دارد یا بابایی که وقتی که رفت ؟ اجـــازه ؟
۰۴ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۴
۰
پارسینه- گروه فرهنگی:


اجازه خانم معلم ؟

این روز پدری که می گویند یعنی همان روز بابایی که دو بخش دارد یا بابایی که وقتی که رفت ؟
اجـــازه ؟

میشود برای روز بابا اشــک هایم را به عنوان هــــدیه بدهــــم ؟

میشـــود مامان موهای سپیــــدش ...؟

اصــــلا بگذریم ...

راســــتی خـــانم معلم من دلـــم بابای دو بخــــشی می خواهد

خانم معلم اجازه ..؟! می شود یک خواهشی کنم ؟

می شود شما از خدا جان بخواهید برای یک ساعت هم که شده بابای من را از بهشت بفرستد زمین تا یک دل سیر نگاهش کنم ؟
.
.
.
هر چـــــند که نیســــتی
هر چــــند که هســـــتی
هر چنــــد که دوری و نزدیــــک
امــــا روزت مـــــبارک بابا ...

این روز رو به همه ی پدرها مخصوصا پدر آسمانی خودم تبریک میگم....
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار