مردها بر اساس طبیعت خویش براي مبارزه با استرس خود را از معركه عقب می کشند و مدتي را به تنهايي می گذرانند و اين مدت تنهایی، زمان مناسبي براي رسيدگي به واكنشهاي عاطفي و احساسي نيست.
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۴
۰
استرس یکی از پیامدهای ناگوار زندگی امروز است، اما نکته مهمی که در این باره باید دانست نوع واکنش متفاوت مرد و زن به استرس است، امری که اگر بدانیم ما را در برخورد درست با افراد تحت استرس به ویژه در محیط خانه یاری می کند.

 در این مطلب قصد داریم به بررسی واکنش مردها به استرس بپردازیم.

نکته اول در این مورد این است که اغلب مردها در معرض استرس در خود فرو مي روند، سكوت مي كنند و بي احساس مي شوند تا مسئله را خود به شكلي حل كنند.

 حتي اگر جنبه هاي زنانه مرد در طي زمان رشد زياد كرده باشد وقتي زير فشار قرار بگيرد عقب مي كشد تا مشكل پيش آمده را بررسي كند. در اين زمان تمام هوشياري او منقبض مي شود و او ذهنش به موضوعي متمركز مي گردد.

از آنجا كه طبيعت اصلي مرد، مردانه و مذكر است، براي مبارزه با استرس به اين نياز دارد كه خود را از معركه عقب بكشد و مدتي را به تنهايي بگذارند.

 اين خود را به عقب كشيدن قدرت مردانه او را تشديد و تقويت مي كند اين زمان مناسبي براي رسيدگي به واكنشهاي عاطفي و احساسي نيست.

 اغلب مردها در برخورد با استرس ابتدا با احساسات خود قطع رابطه مي كنند تا بتوانند به طورعيني و منطقي با مسئله پيش آمده برخورد كنند.

زنها از اين رفتار مردها به هراس مي افتند، زيرا اگر قرار باشد زني با احساسات خود قطع رابطه كند بايد به قدري ناراحت باشد كه بخواهد كسي را رد كند اما اين موضوع در مورد مردها صدق نمي كند در حالي كه مردها خودبه خود در واكنش به استرس با احساسات خود قطع رابطه مي كنند، زنها با تصميم آگاهانه خود به اين كار تن مي دهند.

مرد توانايي آن را دارد كه در لحظه اي در خود فرو برود و سكوت اختيار كند، اما زن به تدريج در خود فرو مي رود و با احساساتش قطع رابطه مي كند. براي زن كشيدن حصار به دور خود يك فرآيند تدريجي است، بايد آجر روي آجر برود تا ديواركشيده شود.

وقتي سرانجام اين ديوار كشيده مي شود زن تصميم مي گيرد كه براي حراست از خود در پس اين ديوار جبهه بگيرد و سكوت اختيار كند. درست همانطور كه مرد در لحظه اي مي تواند در خود فرو رود و سكوت كامل اختيار كند به همين شكل مي تواند در لحظه اي از اين حال خارج شود.

اغلب اوقات وقتي زني مي بيند كه شوهرش به اين سرعت به حال عادي بر مي گردد اعتمادش را به او از دست مي دهد. زن فرض مي كند كه شوهرش تظاهر به بهبودي مي كند تا جايي كه به زنها مربوط مي شود آنها هرگز نمي توانند به اين سرعت در خود فرو بروند و به همين سرعت از آن حالت خارج شوند.

اگر زني بخواهد با دخالت خود شوهرش را ازحالت سكوت بيرون بياورد بعد تاريك او را تحريك مي كند. سوال از مرد كه او را چه مي شود و چه احساسي دارد، دعوت از گرفتاري است. وقتي مردي ناراحت است طبيعتا مي خواهد به غار تنهايي پناه برد تا آنجا خونسردي خود را باز يابد و بتواند با مشكل پيش آمده برخورد كند.

اين نكته حائز اهميت است كه مردها وقتي كه مي خواهند در خود فرو روند و سكووت اختيار كنند موضوع را با زنشان در ميان بگذارند.

به او بگويند مدتي وقت مي خواهم تا فكر كنم.كمي ديرتر بر مي گردم و با تو حرف مي زنم. در شروع رعايت اين برنامه كافي است مرد به زنش بگويد مي خواهم كمي فكر كنم، اما زود بر مي گردم. وقتي مردها متعادل تر مي شوند براي آنها صحبت درباره اينكه از چه موضوعي ناراحت بودند ساده تر مي شود.

وقتي مرد از دنياي سكوت و تنهايي باز مي گردد ممكن است حرفي براي گفتن نداشته باشد، زيرا ممكن است به اين نتيجه رسيده باشد كه دليل و موضوعي براي ناراحت شدن وجود نداشته است.

او ممكن است به اين نتيجه رسيده باشد كه واكنش بي تناسب نشان داده، ممكن است به اشتباه موضوعي را مسئله در نظر گرفته باشد و حالا احساس كند كه همه چيز در شرايط خير و خوشي است.

در اغلب موارد وقتي مرد از سكوت و انزوا خارج مي شود و مي گويد كه همه چيز خوب و عالي است، بهتر است زنش به اين گفته او اطمينان كند و در شرايط آرام قرار بگيرد. وقتي مردي استرس را تجربه مي كند سعي مي كند با خويش واقعي خود در تماس شود و به تعادل برسد.


منبع:افکار نیوز
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار