طرح فوریتی نگهداشت شهر
با حضور شهردار منطقه ۱۳،

طرح فوریتی نگهداشت شهر

طرح فوریتی نگهداشت شهر با اماده باش ۲۳۰ نفر از عوامل کارگری در کلیه حوزه های خدمات شهری ، ترافیکی ، عمرانی...
علی اعطا در جمع خبرنگاران پس از جلسه هم اندیشی با موضوع انتخاب شهردار جدید تهران گفت:

فرآیند انتخاب شهردار تهران همان فرآیند مردادماه سال گذشته خواهد بود و درنهایت ۷ نفر انتخاب و در صحن علنی...
آخرین اخبار